Sweden International Horse Show

I helgen har ”Sweden International Horse Show” intagit Friends Arena. Evenemanget har enligt hemsidan 15 deltagande nationer: Australien, Brasilien, Danmark, Estland, Frankrike, Holland, Irland, Norge, Belgien, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ukraina och Ungern. Till arenan har utöver hästar och ryttare från världens alla hörn också bland annat fraktats 100 ton sand, fyra palmer och 50 000 snittblommor. Hållbarhet tycks inte vara ett centralt begrepp för arrangörerna och sponsorerna.

Hästar och ryttare i tomteluvor har i dagarna rört sig runt Råsta och Lötsjöarna, och det får de ju gärna. Dock hade vi gärna sluppit se att vårt unika och känsliga naturområde nyttjas som p-plats för bilar, lastbilar, cirkusfordon och hästtransporter. Söder om Råsta strandväg, 50 meter från vattenrallen, står hundratalet bilar och tunga fordon uppställda på en grusad yta. Massor av sopor ligger runt platsen, skräp slängs ner i sumpskogen. Den enligt byggloven ”tillfälligt ianspråktagna” marken där PEAB:s byggbodar stod samt ytor runt minigolfbanan och fotbollsplanen har på ett flexibelt sätt blivit p-platser.

Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen och WWF har samma budskap till Solnas politiker: Vidga naturreservatets gränser och skydda den känsliga biotopen vid den lilla slättsjön. Restaurera, återplantera och främja natur- och rekreationsvärden runt sjöns nordöstra del. Bilar hör inte hemma här, vare sig de är i rörelse eller står stilla. Låt oss slippa se Råstasjön förvandlas till en parkeringsplats!

2 reaktion på “Sweden International Horse Show

  1. Anette Thorsell

    Jag älskar Råstasjön och Lötsjön. Jag skriver på alla förslag som går ut på att skydda båda sjöarna. Men lite vett får ni väl ändå ha. Var hade ni tänkt att dom skulle parkera istället då? Det är ju inte så att Solna direkt är översvämmat av p-platser för besökare. Och dom för ju med sig en massa positiv uppmärksamhet!

  2. Lars-Ove Inläggsförfattare

    Man kan fråga sig hur området planerades från början, kanske kunde det ha gjorts på ett annat sätt? Ett stenkast bort, vid Mall of Scandinavia, finns Skandinaviens största p-hus. Nu ska det byggas ytterligare p-platser på andra sidan Signalbron. Vid stora evenemang kunde man förslagsvis upplåta platser där, och kanske avsätta en del av köpcentrets p-hus för besökare till Friends.

    Uppställning av bilar precis intill eller på Råstasjöns naturmark vänder vi oss emot, eftersom det är ett litet och sårbart område.

Kommentarer inaktiverade.