Tyck till om naturreservatet – inklusive gränsdragningen!

Det är viktigt att vi alla deltar i samrådet kring naturreservatet. Och självklart är Pehr Granfalks påstående i lokalpressen – se tidigare inlägg på vår FB-sida och hemsida – att gränserna för reservatet redan är bestämda av kommunstyrelsen i december och inte kan debatteras, något som behöver bemötas. Flera företrädare för partier i fullmäktige, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har fört fram en helt annan inställning och menar att gränserna visst måste kunna diskuteras i samrådet.

Det här skriver man på Solna stads hemsida:

”Ta chansen och tyck till om naturreservatet kring Råstasjön! Området har ett rikt naturliv och är för solnaborna en viktig plats för vardagsmotion och friluftsliv. Föreskrifter och skötselplan för ett naturreservat har tagits fram och t.o.m. 10 september 2017 finns möjligheten att tycka till om förslagen. Det gör du enklast via https://www.solna.se/sv/boende-miljo/parker-och-gronomraden/naturreservat/samrad-tyck-till-om-det-nya-naturreservatet-vid-rastasjon/

Själv kommer jag klicka mig in där och kräva:

– Vidgade reservatsgränser, bortom strandskyddslinjen, och definitivt inga fler byggen i närheten av sjön. Arenastaden och de nya jättehöghusen har redan skadat tillräckligt.

– Inga spångar, inga avverkningar av träd (fälla ekar för att ”skydda tallar” t ex, nej) inga gym, inga lekparker. Folk – inklusive barn – vet hur de ska uppskatta naturen ändå, utan ingrepp.

– Omplantering på de områden som förstörts av byggbolagen med tillstånd av staden, tex betongstationsområdet m fl områden, fram till Evenemangsgatans trottoar.

– De förslag till underhåll som finns med måste få en budget, som det är nu är det bara en inriktning, inget åtagande.

– I övrigt: Låt området vara ifred såpass så att nuvarande flora och fauna räddas, samt utvidga naturreservatet där det går och ta bort Sjövägen för allmän trafik så att vi får ett sammanhängande reservat med Lötsjön.

– Gör om Råsta Kafé till ett kunskapscentrum om miljön, ett Naturens Hus.

Det här är punkter till ett rimligt upplägg av naturreservatet.

Henrik Persson

kontaktperson,

Nätverket Rädda Råstasjön

Naturreservatet vid Råstasjön – Vad vill egentligen de styrande

Nu kommer snart förslaget om hur naturreservatet runt Råstasjön ska utformas, men de styrande vill inte prata om storleken, utan bara hur det ska se ut. Henrik Persson säger ”Som jag förstår det har man dragit reservatsgränsen efter strandskyddslinjen. Vi i nätverket vill ha en buffertzon och bland annat återplantera på betongstationen. Med så snäva gränser infinner sig misstanken att kommunen fortfarande planerar att bygga bostäder vid sjön.”

Vidare, den föreslagna skötselplanen – offra inte hela norra sidan för 8 tallar! Rädda Råstasjön vill INTE ha spångar i skogen, men vi vill ha konkreta och budgetsatta förslag kring plantering av träd, bukar och blommor. Som det är formulerat nu är det till intet förpliktigande.

Läs mer om detta i Vi i Solnas artikel här.

 

En majdag vid Råstasjön

Råstasjön är omgiven av skir vårgrönska denna majdag då som vanligt mycket folk rörde sig kring sjön.

Svalörten blommar…

…och de första kullarna av fågelungar har presenterat sig. En stolt gräsandsmamma visade upp sina ungar…

…och kanadagåsfamiljen lät sig villigt fotograferas.

I det sydvästra hörnet stod representanter för nätverket Rädda Råstasjön för att diskutera gränserna för det planerade naturreservatet och hur Solna stads och nätverkets olika förslag skiljer sig från varandra.

Som tidigare sagts, det finns all anledning att fortsätta värna om naturområdet vid Råstasjön. Nyligen har Handelskammaren publicerat en rapport där de hävdar att ett halverat strandskydd gör det möjligt att bygga ytterligare 95.000 nya bostäder i Stockholms län, se artikel i DN. I rapporten pekar man på en del goda exempel på strandnära byggande som bland annat vid Hornsbergs strand där det tidigare fanns industrier. Man tar också upp Råstasjön som ett dåligt exempel och illustrerar detta med ett par bilder från grusplanen.

Det man däremot har missat är att detta område inte är permanent ianspråktaget och att Solna stad har krav på sig att återställa området till naturmark. Dessutom, ska det vara mening med att skapa ett naturreservat bör detta ha ordentligt tilltagna gränser och det är inte rekommenderat att bygga bostäder så nära inpå ett reservat.

Foto: Maria Thiessen

En aprildag vid Råstasjön

Nu har våren kommit till Råstasjön! I skogsdungen norr om sjön finns blåsippor i flera kulörer…

…och skrattmåsarna har anlänt till den lilla holmen på östra sidan av sjön.

På den västra sidan stod ett gäng fågelskådare och spanade över sjön, kanske hade de blivit inspirerade av TV-serien ”Det stora fågeläventyret”.

Även representanter för nätverket Rädda Råstasjön fanns på plats för att diskutera gränserna för det planerade naturreservatet. Solna stad har föreslagit en snållösning medan nätverket vill ha väl tilltagna gränser för att skapa en buffertzon mot den angränsande Arenastaden.

Att Sjövägen blir enkelriktad är en halv seger men också en missräkning. Nätverket Rädda Råstasjön hade sett att Sjövägen stängts av helt för att därigenom skapa ett sammanhängande reservat med naturområdet kring Lötsjön på Sundbybergssidan.

Foto: Maria Thiessen

En marsdag vid Råstasjön

Det var bitande kallt i luften, inga vårkänslor i omlopp runt Råstasjön precis. Folk och fä lät sig dock inte avskräckas av den iskalla marsvinden utan det var som vanligt mycket rörelse vid sjön. Den vita anden som förut har vistats i Lötsjön har nu siktats vid Råstasjön – ett av många tecken på att fåglar verkar trivas vid Råstasjön! Vid det norra inloppet föreföll en flock änder att förbereda sig för våren…

…i sumpskogen på norra sidan huserade en större hackspett…

…och ett antal hägrar höll råd på västra sidan.

På den västra sidan stod också medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön i den bitande snålblåsten och propagerade för nätverkets förslag på naturreservat. De kunde också tipsa om att på tisdag kommer Råstasjön att synas i TV-rutan, i programmet ”Det stora fågeläventyret” som kommer att visas i SVT1 klockan 20.00. Se också föregående inlägg samt artikel i Vi i Solna.

Foto: Maria Thiessen

Kampen går vidare

Härligt att i onsdags kunna fira ettårsdagen av domslutet som räddade Råstasjöområdet från totalförstörelse. En rättvis seger för folk- och miljöopinionen! Nu gäller det att en självklar buffertzon etableras kring sjön som skapar ett meningsfullt naturreservat.

Tyvärr har Solna stad lagt fram ett naturreservatsförslag som stannar vid 100 m från strandkanten, alltså strandskyddslinjen. Det räcker självklart inte. Man anar att planer kan finnas att bygga kant i kant med strandskyddslinjen, på vissa ställen.

Sjövägen tycks man inte alls vilja stänga, vilket eliminerar möjligheten till ett reservat genmensamt med Sundbyberg och Lötsjön där. Dessutom finns en ansökning att lägga byggbodar precis intill skogsremsan vid sjön, något vi helt motsätter oss. I nuläget är tystnaden kring naturreservatsfrågan, omfattningen av reservatet alltså, från kommunledningens sida närmast öronbedövande.

Tänker man göra som vanligt från Solna stads sida, och surmulet och barnsligt tigande markera att man inte fått sin vilja igenom, genom olika märkliga framstötar?

Exempelvis som de senaste: Onödig och otillåten nedhuggning av ett träd med en fridlyst mistel i, utplacerande av trälådor för odling på parkområdet vid sjön, eller anslaget av pengar till att jobba fram ”förslaget” att hugga ner 120 träd i den känsligaste delen av skogsområdet vid sjön?

Från vår sida ser vi ingen anledning till att minska vår vaksamhet kring vad som händer i området.

/Henrik Persson,

Nätverket Rädda Råstasjön

En februaridag vid Råstasjön

Det var en mild och mulen dag med som vanligt mycket folk som rörde sig runt Råstasjön, såväl kampanjande miljöpartister och söndagsflanörer som fågelskådare spanande efter vattenrallen på den norra sidan.

Även medlemmar ur nätverket Rädda Råstasjön var på plats, som vanligt i det sydvästra hörnet. Alltjämt tycks det vara viktigt att kämpa för ett bevarande av naturen runt sjön och ett naturreservat med ordentligt tilltagna gränser.

För ett år sedan kom det glädjande beskedet att Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för del av Arenastaden. Vi vänner av Råstasjön kunde andas ut, i synnerhet när Solna stad bestämde sig för att inte överklaga domen. Trots att byggplanerna skrotades uppstår hela tiden nya hot mot området kring Råstasjön som fallet med PEAB:s ansökan om bygglov, se tidigare inlägg och artikel i Vi i Solna.

Ett glädjande besked för Råstasjöns räkning kom dock i veckan som var. Eldsjälen och fågelentusiasten Hasse Ivarsson, som bor ett stenkast från Råstasjön, har tilldelats ett naturskyddspris av Järvafältets Ornitologiska Klubb. Läs mer i artikeln i senaste numret av Mitt i Solna.

På bilden ses Hasse i aktion under en av alla sina uppskattade fågelvandringar runt Råstasjön.

Foto: Maria Thiessen

Den långsiktiga strategin bakom ett ”tillfälligt bygglov” vid Råstasjön

Solna stad lade i höstas fram ett förslag på ett naturreservat vid Råstasjön. Förslaget var det minsta möjliga – som Rädda Råstasjön tidigare skrivit om ingår inte ens all strandskyddad mark runt sjön och kommunen anser inte att man behöver sätta av en krona för restaurering och underhåll.

I förra veckan kom då en liten notis i tidningen som fick en del att falla på plats. I denna kungörelse framkom att PEAB AB ansöker om tillfälligt bygglov för att sätta upp byggbodar samt en modul som ska bli visningslägenhet för de kommande höghusen på Evenemangsgatan. Det tillfälliga bygglovet ska gälla i två-tre år, vilket kanske inte kan tyckas så allvarligt. Här är det dock två aspekter som är värda att lyfta fram:

  1. Om bygglovet godkänns cementeras naturreservatets gränser i linje med Solnas minimala förslag. Man förkastar därmed de sakkunniga som menar att det är helt nödvändigt med en buffertzon av träd och växtlighet för att skydda det lilla och sårbara urbana ekosystemet Råstasjön.
  2. När det tillfälliga bygglovet har upphört blir det lätt för tjänstemän och politiker att lägga fram en permanent byggplan med höghus på den aktuella ytan.

Rädda Råstasjön vill härmed än en gång vädja till Solnas politiker och tjänstemän: Lägg nu er tid och kraft på att få till ett riktigt bra naturreservat vid Råstasjön, snarare än att gå PEABs ärenden. Vi har alla ett ansvar för att skydda och förvalta Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden, för vår generation och de som kommer efter oss.

PEABs ansökan finns här.Allm_handling Samlingshandling för BND_2017_15