Länkar

Här hittar du länkar till mer information och till andra organisationer och föreningar som vi samarbetar med eller som stödjer oss.


Organisationer och föreningar

Naturskyddsföreningen
Fältbiologerna
Stockholms ornitologiska förening (STOF)
Järfälla ornitologiska klubb (JOK)

Avtal och andra dokument som rör arenaområdet och Solna kommun
Nationalarenan och Arenastaden – Riskanalys för Solna Stad
Principöverenskommelse, undertecknad med bilagor
Aktieägaravtal
Fastighetsägare runt Råstasjön, kartor

Godkännande av principöverenskommelse

Yttrande_S_MP_V principöverenskommelse

Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden

Mailadresser till politiker i kommunfullmäktige i Solna kommun
Mailadresser per 2014-01-08

Blandade dokument
Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde
Råstasjön – Rekreations- och strandskyddsanalys
Bostäder vid Råstasjön (Arenastaden)
Remissvar länsstyrelsen 2013
Samlat remissvar från naturvårds- och ornitologiska föreningar
Samrådsredogörelse 2013
Calluna AB: Naturvärdesinventering i skog och strand kring Råstasjön
Samrådsredogörelse 2014
Delbeslut länsstyrelsen 2014

Mitt i Solna
Artikel: 1800 bostäder mitt i grön oas
Insändare: Stoppa planerna på bostäder vid Råstasjön
Insändare: Det finns fördelar med bostäder vid Råstasjön
Artikel: Ilska över bostäder vid sjön
Artikel: Granfalk stoppar inte bygget
Insändare: Vid Råstasjön trivs rörhöna och vattenrall
Insändare: Utveckla Arenastaden men bevara Råstasjön
Notis: Samlas för protest mot bygget vid Råstasjön
Insändare: Solnaborna körs över av politikerna
Insändare: Hoppas protesterna kan rädda Råstasjön
Artikel: De slåss för att rädda Råstasjön
Insändare: Bostäder ska inte förstöra naturvärden
Artikel: Tjänstemän flyr från Solna stad
Artikel: Campare tog över vid sjön
Insändare: Bygg en helt ny stadsdel vid Karolinska
Artikel: Gäddor dör i Råstasjön – syrebrist trolig orsak
Artikel: Bangolf kan offras för strandbostäder
Artikel: Kritiken krymper bygget intill sjön
Insändare: Oförskämt av Pehr Granfalk
Insändare: Skräp kvar efter konserten
Notis: Råstasjön utsedd till en svensk pärla
Notis: Bilder från Råstasjön på bibliotek
Insändare: Skapa naturreservat
Artikel: Så används Solnas parker
Artikel: Stort grävarbete saknade tillstånd
Artikel: Så görs planerna om för Råstasjön
Artikel: Här kan bli en central park
Notis: Grävningarna vid Råstasjön pågår året ut
Artikel: Vak ska rädda hägrarna
Artikel: Bygget vid sjön bantas kraftigt
Artikel: Fortsatt strid om hus vid Råstasjön
Notis: Utställning lär ut om djurlivet vid Råstasjön
Insändare: Råstasjön är inte till salu för miljonärer
Notis: Protestmarsch mot byggen vid Råstasjön
Notis: Frågestund om Råstasjöns framtid
Artikel: Möte om Råstasjön blev välbesökt
Insändare: Låt Råstasjön vara en oas av natur
Artikel: Ja till bostäder vid Råstasjön
Notis: Solna vill ha reservat ihop med Sundbyberg
Insändare: Kritiken mot planerna vid Råstasjön missades
Notis: Namninsamling mot byggplan vid Råstasjön
Notis: Byggplanen överklagas
Notis: Bakläxa för Solnas byggplaner vid sjön
Notis: 20000 skrev på mot bygge
Annons: Rösta för naturen vid Råstasjön!
Notis: Han fortsätter kämpa för sin älskade sjö
Notis: Kungen gav pris till Rädda Råstasjön
Insändare: Sjön lades i pant och arenan blöder pengar
Notis: Idol-profil ryter ifrån om Råstasjön
Insändare: Bostäderna är inget hot mot Råstasjön
Artikel: Bygget vid Råstasjön kan bantas ännu mer
Artikel: Golfängarna kan bli naturreservat
Insändare: Råstasjön tillhör oss – inte byggbolaget
Insändare: Vi vill bemötas med respekt
Notis: Sopor kan stoppa bygget vid Råstasjön
Insändare: Solna har – nästan – allt
Notis: Ja till plan för bygge vid Råstasjön
Insändare: Naturen kring sjön tål inte fler bostäder
Insändare: Är fåglarna viktigare än bostäder till unga?
Artikel: Råsta kafé kan ge plats åt bostäder
Notis: Rädda Råstasjön överklagar dom
Insändare: Bevara sjön för de ungas skull
Artikel: Striden om bygget vid sjön är inte över
Artikel: Glädje efter nytt Råstabeslut
Notis: Vänsterledaren traskar runt sjön
Notis: Snart slutfikat på Råsta café
Artikel: Bilden av Råstasjöns fågelliv
Notis: Domstol besöker Råstasjön
Notis: Vädjar om byggstopp
Artikel: Skildrar en stad i förändring
Artikel: Ett paradis för fåglar – och fotografer
Artikel: Nej till bygge vid Råstasjön: ”Vi är väldigt glada”
Artikel: Efter Råsta-domen: Vad händer nu?
Artikel: Staden överklagar inte Råsta-domen
Insändare: Tack för att ni räddade Råstasjön
Artikel: Kritik mot skötsel av Råstasjön
Insändare: Nej till ny trädfällning vid sjön
Notis: Råstasjön kan snart bli naturreservat
Notis: (MP) vill utöka reservat
Artikel: Råstasjöns räddare får nytt naturskyddspris
Notis: Här blir det enkelriktat
Insändare: Många brister i plan för reservat
Notis: WWF ber kommunen att skydda Råstasjön
Notis: Lötsjön och Råstasjön blir reservat
Notis: Splittring i Bergshamrapartiet
Artikel: Strosa runt i Central Park på hemmaplan
Insändare: SP: Råstasjön blir valfråga igen
Notis: Solna har ytterligare ett naturreservat
Artikel: Råstasjöns finsmakare
Insändare: Råstasjöns reservat är långtifrån vasst
Insändare: Förödande med spångar i reservat
Artikel: Ivan tog bronsbild vid Råstasjön
Insändare: Alla känner inte kärlek till fåglarna vid Råstasjön
Insändare: Vårdas verkligen naturreservatet?
Insändare: Välj andra promenadvägar om ni avskyr fåglarna vid Råstasjön
Artikel: Kritik mot damm vid Råstasjön
Insändare: Träd i reservatet behöver frihuggas
Insändare: Politiker missade att lyssna – igen
Notis: Ny biart upptäckt vid Råstasjön
Insändare: Corona visar hur viktiga våra grönområden är
Artikel: Reservatet ska bli mer lockande att besöka
Insändare: Mötas i corona-tider
Insändare: Ta hjälp vid dammbygge
Insändare: Papperskorgarna vid sjön för dåliga
Artikel: Dammbygget startar i höst
Artikel: Med span på Solnas djurliv
Notis: Snart fritt fram för fiske i Råstasjön
Artikel: Gångstråket runt Råstasjön rustas
Insändare: Arenastaden förvandlas till permanent soptipp

Vi i Solna/SolnaDirekt
Insändare: Kommer sjön skyddas?
Artikel: Gaser kan orsaka explosion
Insändare: Nya fakta stärker kritik mot byggnation vid Råstasjön
Insändare: V vet vad Alliansen vill
Artikel: Världsnaturfonden säger nej till byggplaner vid Råsta
Insändare: Ja, (V) vet vad Alliansen vill!
Artikel: Råstasjön kan få en ny chans i Solnas fullmäktige
Artikel: Ja till husbyggen vid Råstasjöns östra del
Insändare: Oklart med reservat
Artikel: Nytt storbråk om mark vid Råstasjön
Artikel: Spelet om Råstasjön – 800 miljoner i potten
Artikel: Giftiga utsläpp rann ut i Råstasjön
Omröstning: Är det rätt att bygga 700 bostäder vid Råstasjön?
Artikel: Byggbolag får mark i Huvudsta
Artikel: Är ditt parti för eller emot byggplanerna vid Råstasjön?
Insändare: Råstasjön är verkligen satt i pant
Artikel: Dom om Råstasjön väntas i sommar
Artikel: Boende protesterade mot markaffären i Huvudsta
Notis: Inget beslut om Råstasjön
Artikel: Ja till byggplanerna vid Råstasjön
Artikel: Ex-miljöminister tar strid för Råstasjön
Insändare: Vi kommer inte att ge oss
Artikel: Nätverk varnar för översvämningar
Artikel: Nya bostäderna kan stoppas
Artikel: Avstängningen av Sjövägen stoppas av kommunen
Artikel: Råstasjön kan bli prejudikat
Artikel: Vill kompromissa om Sjövägen
Insändare: Finns det en vilja finns det en väg, brukar det heta
Notis: MÖD håller syn vid Råstasjön
Artikel: Råstasjöns avgörande framkallar hårda ord
Artikel: Ödestimma för Råstasjön
Insändare: Politik som tycks blind och döv
Artikel: Ingen fara för Råstasjöns fåglar
Insändare: Hållbarhetstänk utan skygglappar
Artikel: 450 nya bostäder skapar ny debatt om Råstasjön
Artikel: Nu stoppas byggplanerna vid Råstasjön
Notis: MP: Överklaga inte domen
Artikel: Nu gungar marken under Solnas okända maktbolag
Artikel: Råstasjön – så kan reservatet se ut
Artikel: Sjövägen hotar sällsynta arter
Artikel: Ny strid om Råstasjön
Insändare: Fälla träd vid Råstasjön
Artikel: Sågade ned en fridlyst mistel
Artikel: Kritik mot reservatets gränser
Artikel: Striden om Råstasjön inte över
Artikel: JO prickar Solna stad
Artikel: Omdebatterat – Sjövägen ska enkelriktas
Artikel: Råstasjön skådades i TV-rutan
Artikel: Samråd – men inte om gränsen
Insändare: Lyssna på sakkunskapen och rädda Råstasjön
Insändare: Arterna måste skyddas i det nya naturreservatet
Insändare: Vilka får egentligen tillgång till Råstasjön
Insändare: Bevara Råstasjön i sin nuvarande storlek
Artikel: Slaget om Råstasjön går in i andra ronden
Artikel: Muddring vid Råstasjön överklagas
Artikel: Vågmästarpartier kommer avgöra reservatet
Artikel: Nytt naturreservat efter politisk strid
Artikel: Svältande hägrar fick vänta på sill
Artikel: Thingwall hoppar av till Moderaterna
Notis: Ny byggstrid vid Råstasjön
Artikel: Därför sköts svanen vid Råstasjön
Artikel: Biologiskt system kan kollapsa
Artikel: Inget beslut om sopcentral vid sjön
Artikel: Sköldpadda vilse vid Råstasjön
Insändare: Råstasjön blir valfråga igen
Artikel: Nu invigs reservatet men striden fortsätter
Insändare: Reservatet ska vara för alla
Insändare: Tillgänglighet inte alltid bra för naturen
Artikel: Ny bok tipsar om Råstasjöns fågelliv
Artikel: Råstasjön är ingen fråga längre
Artikel: Kritik mot Solnas val av pristagare
Insändare: Råstasjöns naturreservat – är Solna stad seriösa?
Artikel: Bäddat för ny strid om naturreservatet
Insändare: Solna borde skämmas och återställa marken
Insändare: Hur vårdar Solna Råstasjöns naturreservat?
Insändare: Stora skötselinsatser i Råstasjöns naturreservat
Artikel: En timme vid Råstasjön
Artikel: Ovanlig biart vid Råstasjön
Notis: Råstasjöns naturreservat får ny äng

Dagens Nyheter
Epsteins STHLM: Protester mot exploatering av Råstasjöns norra strand
Epsteins STHLM: Namninsamling runt Råstasjön
Epsteins STHLM: Fp vill inrätta naturreservat runt Råstasjön och Lötsjön
Epsteins STHLM: Fågelguidning mot byggplaner
Epsteins STHLM: Fem tusen bostäder kan skapas på Karolinska sjukhusets mark
Epsteins STHLM: Stor opinion mot exploatering av naturen norr om Råstasjön
Epsteins STHLM: Fackelvakt runt Råstasjön
Epsteins STHLM: 11 182 namn mot bebyggelse vid Råstasjön överlämnades
Epsteins STHLM: Fladdermössen vid Råstasjön
Epsteins STHLM: Naturexperter dömer ut byggplaner runt Råstasjön
Epsteins STHLM: Kraftig opinion mot bebyggelse nära Råstasjöns östra strand
Epsteins STHLM: Opinionen mot exploateringen vid Råstasjön protesterar också mot den bantade planen
Epsteins STHLM: Alliansen trumfar igenom bebyggelse intill Råstasjön
Epsteins STHLM: Sista ordet inte sagt om bebyggelse vid Råstasjön trots beslut i Solnas fullmäktige
Epsteins STHLM: Miljöhjälten Henrik Persson fick sitt diplom av kungen
Epsteins STHLM: Protesterna gav resultat – Byggplanen runt Råstasjön stoppad

DN Stockholm: Det kommer att bli ett ordentligt uppror
DN Stockholm: Politiker vill göra Råstasjön till reservat
DN Stockholm: Råstasjön kan bli naturreservat
DN Stockholm: 180 fågelarter har observerats vid Råstasjön
DN Stockholm: Byggbråket har blossat upp igen
DN Stockholm: Byggbeslut retar upp fågelvänner
DN Stockholm: Byggplanen ­godkänns inte av länsstyrelsen
DN Stockholm: Han är ”årets miljöhjälte”
DN Stockholm: Fortsatt strid om reservat eller bostäder
DN Stockholm: Rädda Råstasjön överklagar beslut
DN Stockholm: Ja till bostäder vid ­Råstasjön
DN Stockholm: Stopp för bostäder vid Råstasjön
DN Stockholm: Viktor Barth-Kron: Chans att undvika en historisk blunder
DN Stockholm: Solna sågade ner fridlyst mistel
DN Stockholm: Halverat strandskydd ger plats för 95.000 bostäder

Stockholmsdebatt: Byggbolag och politiker hotar miljön vid Råstasjön
Stockholmsdebatt: Konstruktiv dialog behövs om Råstasjön
Stockholmsdebatt: Solna kommun måste visa respekt
Stockholmsdebatt: Karolinastaden skulle ge Solna 5.000 hyresrätter

Stockholms Fria Tidning
Protester mot bygge vid Råstasjön
Nya bud om Råstasjön
Nätverk anmäler Solna kommun
Råstasjön prisad av WWF
Delseger för Rädda Råstasjön
Råstasjöns vänner vann

Bilder från Råstasjön och olika evenemang på Flickr
Råstasjön

SVT ABC lokalnytt
Råstasjön

Bloggar om Råstasjön
Johan Lind

Solnabloggar och politiska partier
Centerpartiet
Anna C Nilsson: Utveckla Arenastaden men bevara Råstasjön!
Anna C Nilsson
Folkpartiet
Anders Ekegren
Frösundaliberalen
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Victoria Johansson
Solnabloggen
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Solna Nyheter
Politometern