månadsarkiv: november 2016

Varför sågar Solna ner fridlysta växter?

En vacker höstmorgon ligger trädet där vid strandkanten. Stammen är uppsågad i mindre bitar och i den grå, risiga kronan lyser den grön. Det är misteln!

I omgivningarna runt Råstasjön har vi haft två mistlar och nu är den ena borta. Man frågar sig varför. Växten är fridlyst och får inte skadas. Dess värdträd får inte sågas ned utan tillstånd från Länsstyrelsen. Förbipasserande ser det fällda trädet och undrar. Var trädet skadat/sjukt? Utgjorde det en fara för gångtrafikanter och cyklister? Stammen ser ju inte ut att vara rutten och förresten; visst kan man staga upp ett träd.

När Kontaktcenter hör av sig per mail får vi veta att träd tagits bort “utifrån ett säkerhetsperspektiv”. Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön fick nyligen höra att ett stort antal träd kunde komma att fällas därför att vissa gamla tallar hamnade i lövträdens skugga. Då hänvisades det till en gången kulturmiljö. Argumenten känns inte trovärdiga. Kontaktcenter skriver vidare (utan att en enda gång nämna just misteln) “Det är oerhört viktigt att inte kompromissa biomångfalden runt Råstasjön”

Kan man verkligen mena att man skyddar biomångfalden när man sågar ned det träd som härbärgerat den fridlysta misteln? Har Solna tillstånd för sitt sågande?

Vi skrev om misteln våren 2015, läs det inlägget här.

Allt som är kvar av misteln

Allt som är kvar av misteln

Fågelvandring med Gigi Sahlstrand

I dag var det dags för fågelvandring med Gigi Sahlstrand vid Råstasjön, det är ett återkommande arrangemang under vissa onsdagar. Vädret var så perfekt man kunde vänta sig en novemberdag, solen tittade fram och det var milt i luften, nästan som en känsla av vårvinter. Vi var en liten skara som följde Gigi runt sjön och hörde henne berätta om säsongens fågelliv.

img_2020copy
Nötväcka

Vi stannade först vid matningsplatsen nära nordvästra hörnet av sjön. Där brukar det vara mycket småfågel som nötväcka och gulsparv, vi såg även en praktfull nötskrika titta förbi. Därefter fortsatte vi till platsen vid norra sidan om sjön där vattenrallen brukar hålla till under vinterhalvåret. En liten stund stod vi och spanade, och se den visade sig faktiskt!

img_2060
Vattenrall

Även hägrarna är på plats nu, de står och hänger på västra sidan av sjön, väntande på sin utfodring från Skansen.

img_2063
Häger

Vi siktade även gräsand, sothöna, kanadagås, snatterand, svan, koltrast, skata, svan samt sidensvans. Över huvud taget blev det en lyckad guidning, denna milda novemberdag.

Mer information om Gigi Sahlstrand och kommande guidningar finns på hennes hemsida, www.gigisahlstrand.se.

Foto: Maria Thiessen