månadsarkiv: juni 2016

Vad händer med Sjövägen?

Rädda Råstasjön har redan vid flera tillfällen skrivit om turerna runt Sjövägen, den genomfartsväg som transporterar bilar att köra runt tre fjärdedelar av Råstasjön, och som utgör en påtaglig barriär för människor och djur.  Vägen skulle enligt ett beslut i Stadsbyggnadsnämnden 2014 stängas av för allmän trafik, men beslutet revs upp av Tekniska nämnden efter valet. Polisen, som först varit skeptiska till en avstängning, vände och gick ut med ett ställningstagande kring att personbilstrafik skulle kunna tas bort på vägen. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/polisen-sjovagen-kan-stangas. Detta helt i linje med Solnas styrande dokument Fördjupad översiktsplan (2007) som fastslår att Sjövägen ska stängas:

”Rekreationsområdets koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg kommer med en framtida avstängning av Sjövägen förbättras (s 18).”

”Möjligheten att låta Sjövägen vara framkomlig för dessa fordon (blåljustrafik) efter avstängningen vid Råstasjön kommer att utredas (s 23).”

”När Sjövägen stängs knyts Råstasjöns rekreationsområde bättre samman med Lötsjön. Planförslaget möjliggör även att en del av de miljöer i området som idag bedöms som otrygga omvandlas till tryggare miljöer (s 31).”

Under februari 2016 genomförde Tekniska förvaltningen en sk medborgardialog, där boende och andra fick tycka till om vägens utformning. I dialogen uppmanades Solnaborna att ta ställning till ett antal skisser.  Det de flesta medborgare som svarat på dialogen uttryckte var att vägen borde stängas av för att främja natur- och rekreationsvärden, och för att låta Råsta och Löt växa ihop till ett framtida rekreations- och naturområde över kommungränsen.

Eftersom vägen skulle vara uppgrävd och enkelriktad under våren med anledning av fjärrkyledragningen till Mall of Scandinavia var det nog många av oss som förväntade att Solna skulle passa på att genomföra åtminstone några av förslagen när arbeten med att återställa vägen ändå skulle göras. Detta hade sparat skattebetalarna pengar, och lett till att uppfylla intentionerna i FÖP. Tyvärr tycks detta inte bli verklighet. I slutet av juni beräknas arbetena vara klara och Tekniska förvaltningen meddelar att ”Ärendet avseende Sjövägens gestaltning är ännu under beredning”.

Vägen grävs upp, läggs igen och ska alltså grävas upp igen när ärendet är berett?

DSC_8722_DxO

Sommarfest vid Råstasjön

Hotande regnmoln syntes i skyn och en och annan droppe föll. Förutsättningarna var inte de bästa inför sommarfesten med grillning och picknick som planerades för i dag. Vi beslutade oss ändå för att genomföra arrangemanget efter att prognosen lovat uppehåll – och det blev lyckat.

En skara gamla och nya Råstasjön-vänner dök upp och samlades på den östra sidan av sjön. Vi grillade korv och majs nere vid strandkanten…

IMG_0100

…fotograferade fågel…

IMG_0107

…och fikade vid bordet en bit upp mot idrottsplatsen.

IMG_0125

Solen tittade fram till slut och värmde oss en smula. Många stannade kvar tills klockan närmade sig halv tre, innan vi slutligen bröt upp och önskade varandra trevlig sommar.

Foto: Maria Thiessen

En junidag vid Råstasjön

Nu råder bebisyra vid Råstasjön! Den stolta svanfamiljen består av fem ungar…

Rastamaj1634

…även viggparet har fått avkomma, likaså kanadagässen som håller sina ungar i storfamilj.

Rastajuni1603

Ett antal sothöneungar huserar på den västra sidan sjön, ömt omhändertagna av sina föräldrar som här då mamman lär sin unge att äta gräs.

IMG_0027copy

På västra sidan av sjön huserade även Eva och Elsie från nätverket Rädda Råstasjön. Numera samlar de inte namn utan delar ut flygblad och informerar om nätverkets idé för ett naturreservat som har skickats till Solna kommun. En del stannade till och ställde frågor, en kommentar som fälldes var att det var ett lysande initiativ. En och annan ställde sig till och med och ögnade igenom Mark- och miljööverdomstolens dom som satt uppsatt bredvid kartorna över Råstasjön.

IMG_0036

Du kan läsa Nätverkets förslag här: Reservatsinspiration-för-Rastasjon.

Foto: Maria Thiessen