månadsarkiv: april 2014

Länsstyrelsen tycker till om förslaget med 600-700 lägenheter

Länsstyrelsen påpekar på knastertorr kanslisvenska att det här med strandskydd är till för att rädda värden till eftervärlden. Förstår inte att det ska vara så svårt att acceptera att det inte går att bygga närmare än 100 meter från vattendrag. De kommenterar vidare att de vill veta vad de redan bebyggda områdena som ligger inom strandskyddet används till – var det verkligen nödvändigt att bygga där? Det ska då noteras att dessa byggnationer är tex byggbodarna vid sjön, vars bygglov gick ut sista mars i år. Villkoret då de byggdes var att det skulle vara en våning – så de inte syntes från sjön. Alla har väl sett att det är två våningar.

Vidare är länsstyrelsen mycket orolig för att vattnet i Brunnsviken kraftigt har försämrats, helt enkelt för att mer spillvatten kommer till den via utflödet från Råstasjön. Kan det vara så att de bilar som parkerats vid byggbodarna på skyddat område har läckt gifter som förts med vattnet till Brunnsviken.

Här kan du läsa länsstyrelsens svar till Solna. Kampen går vidare! Om du inte redan skrivit på vår protestlista för att behålla Råstasjön – gör det nu.

Förra kommunfullmäktigemötets frågor om Råstasjön

Lyssna på förra kommunfullmäktigemötets frågor om Råstasjön. Frågan om kostnader för att gå från 1800 till 700 lägenheter ligger 36.08 in i sändningen. Frågan om detaljplan och naturreservat ligger 1.10.05 in i sändningen.

Länk till sändningen:
https://soundcloud.com/solnaforum/solna-kommunfullm-ktige-2014

Fler intressanta frågor att lyssna på finns också. Länken kommer från
Facebookgruppen Solna kommunfullmäktige diskussionsforum.

En annan intressant Råstasjöfråga är den om avtal; principöverenskommelsen och exploateringsavtal. På kommande fullmäktigemöte den 28 april tas den frågan upp för besvarande, den finns också att läsa här. För att fullfölja principöverenskommelsen tas exploateringsavtal fram vartefter detaljplanerna antas. Om en detaljplan inte antas kommer det alltså bli problem med den överenskommelse politikerna redan gjort för området vid Råstasjön. Därför är politikerna beredda att förstöra Råstasjöns värdefulla område.

Exploateringen av norra och östra delen av Råstasjön

De fyra bilderna visar hur området i öster resp. norr om Råstaån succesivt har exploaterats. Till en början utan strandskyddsdispens, därefter med tillfällig dispens. En effekt av exploateringen är att naturvärdena minskat. Detta område är dock viktigt för hela naturområdet, då detta i sig är mycket litet till ytan. Områdena är inte ianspråktagna enligt strandskyddets regler och kan därför rimligen inte exploateras genom bebyggelse. Tvärtom behöver områdena återställas så naturen återfår sitt höga värde till gagn för alla.

Råstasjön_utbyggd  (2)

Råstasjön_utbyggd  (1)

Råstasjön_utbyggd  (3)

Råstasjön_utbyggd  (4)

 

Ny fotograf i bildgalleriet

Eira Nordström är en mångsysslare som kombinerar skapande, studier, arbete som museivärd och fotografering. Hon deltar också i Stockholms länsmuseums fotoprojekt Samtidsbild. Eira vill gärna kombinera det estetiska skapandet med ett meningsfullt budskap, och tycker därför att Rädda Råstasjön känns mitt i prick.

Sedan hon flyttade till Råsunda har promenaderna runt sjön blivit ett behov för henne – en hälsovårdande meditation och lyckokick på samma gång. Eira tycker att vi ibland glömmer bort sjöns och naturens egenvärden, och bara talar om deras värden för rekreation och annan mänsklig nytta.

Se Eiras vackra foton från Råstasjön med omgivningar i bildgalleriet.

Om du vill visa dina egna foton i galleriet skickar du ett mejl till foto@raddarastasjon.se. Av tekniska skäl kan vi idag bara visa upp till tio bilder i taget, men vi ska försöka byta ganska ofta. Bilderna ska vara sparade för webb och 600 pixlar breda. Skicka också gärna med en länk till fler foton om du har det, t ex på Flickr eller en egen webbplats.

Fullsatt när politiker frågades ut om Råstasjön

Leo Rudberg representerade Nätverket Rädda Råstasjön på hearingen i Solna stadshus. Foto: Yvonne Lundell.

Leo Rudberg, en av Nätverket Rädda Råstasjöns representanter på hearingen. Foto: Yvonne Lundell.

Igår onsdag 2 april arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing om byggplanen vid Råstasjön i Solna stadshus. Det blev fullsatt i kommunfullmäktigesalen när politikerna i Solna kommunfullmäktige besvarade frågor från allmänheten och debatterade Råstasjön.

Striden om Råstasjön fortsätter. Igår onsdag 2 april anordnade Nätverket Rädda Råstasjön en hearing i Solna stadshus om byggplanen vid Råstasjön. Representanter för samtliga partier i Solna kommunfullmäktige
deltog vid frågestunden och debatterade Råstasjön med medborgarna. Hearingen väckte stort intresse hos Solnas befolkning – 150 personer deltog, vilket innebar att det blev mer än fullsatt i stora kommunfullmäktigesalen, där hearingen ägde rum.

– Vi är mycket glada åt det stora intresset för frågan, säger Leo Rudberg, Nätverket Rädda
Råstasjön. Givetvis välkomnade vi alla medborgare oavsett synpunkt om Råstasjön till hearingen, men trots det var samtliga inlägg och frågor – utöver dem från politikerna – kritiska till byggplanen. Så stark är den folkliga opinionen för att rädda Råstasjön.

De politiska konfliktlinjerna blev ganska tydliga under hearingen, då Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ profilerade sig som de mest naturvänliga politikerna. Socialdemokraterna avvisar planerna på att bygga inom strandskyddet men vill i övrigt bygga vid Råstasjön, medan den styrande Alliansmajoriteten står bakom planen på 600-700 bostäder vid Råstasjön.

– Bebyggelse vid Råstasjön är inte förenlig med bevarande av naturvärdena, sade Magnus Enquist, professor i zoologi vid Stockholms universitet under hearingen. Jag bedömer att ungefär en tredjedel av sumpskogen kommer ta stor skada om byggförslaget går igenom.

Granskningsperioden för det nya byggförslaget – där medborgarna fått skicka in sina synpunkter – gick ut i måndags 31 mars. Nu ska politikerna gå i genom dessa synpunkter och eventuellt revidera sitt förslag angående Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön kräver att all exploatering vid Råstasjön stoppas och att Råstasjön blir ett naturreservat.

Kontakt

Leo Rudberg,
Nätverket Rädda Råstasjön
076-250 82 30,
leo.rudberg@gmail.com

(Fler bilder fria för pressen att använda hittas på Fältbiologernas webbsida. Ovanstående är det pressmeddelande som skickades ut i morse om hearingen.)

200 demonstrerade för Råstasjön

Demonstration. Foto: Sophie Woolley.

Demonstrationen för Råstasjön samlade 200 deltagare. Foto: Sophie Woolley.

200 personer demonstrerade i söndags för att stoppa byggplanerna vid Råstasjön. Nätverket Rädda Råstasjön är glada över den goda uppslutningen.

I söndags samlades 200 personer utanför Solna Centrum för att protestera mot Solna stads nya förslag om Råstasjön. Förslaget omfattar bygget 600-700 bostäder vid sjön, något som enligt kritikerna kommer orsaka stor skada på naturen vid Råstasjön. Demonstrationståget arrangerades av Nätverket Rädda Råstasjön.

– Den goda uppslutningen till demonstrationen visar på hur värdefull Råstasjön är för så många, säger Leo Rudberg, Nätverket Rädda Råstasjön. Dessa rekreations- och naturvärden måste bevaras. Därför kräver vi att Råstasjön blir ett naturreservat.

Nätverket Rädda Råstasjön uppmanade även alla intresserade att yttra sig senast 31 mars till Solna stad på plan@solna.se. Det förra byggförslaget vid Råstasjön fick in fler kritiska yttranden än något annat ärende i Solna stads historia.

– Politikerna har inte medborgarnas stöd i sin vilja att förstöra Råstasjön, säger Rudberg. Nu måste våra folkvalda respektera folkets vilja – annars kommer det stå dem dyrt i kommunvalet i höst.

Kontakt

Leo Rudberg,
organisatör av demonstrationen,
Nätverket Rädda Råstasjön
076-250 82 30
leo.rudberg@gmail.com

(Fler bilder hittas på Fältbiologernas webbsida. Ovanstående är en lätt modifierad version av det pressmeddelande som skickades ut i måndags morse om demonstrationen.)