månadsarkiv: januari 2015

Expert: Husen byggs på explosiv mark

Lokaltidningen Vi i Solna har en stor artikel om den planerade byggnationen vid Råstasjön.

”En rapport från ett statligt institut varnar för att gaser från deponin vid 800 planerade bostäder intill Råstasjön kan orsaka en explosion. Oppositionen för fram mot kritik mot att man inte informerats om expertomdömet: – Det hela är mycket märkligt, ingenstans har jag sett någon uppgift om rapporten, säger Arne Öberg, gruppledare för (S) i Solna.”

Läs det initierade reportaget genom att klicka på bilden nedan, det är på sidan fyra. Notera då ni läser vad Solnas innevånare säger. Här är det riktiga personer till skillnad från officiella publikationer från Solna som alltid har med Jacob 38, favoriten då Solna kommun ska hitta en person som ska uttala sig……..

viisolna_first_page

 

ABC-nyheterna tar upp problemet med bygge på soptipp

Klicka på bilden om du vill se inslaget. En kommentar till Torsten Svenonius synpunkter om att man få följa flödet; Det är svårt att följa något som inte publiceras!

ABC-nytt

Statens geotekniska institut, SGI har avrått från att bygga bostäder längs Råstasjön enligt Solna stads detaljplan. Orsaken är att området ligger på en gammal soptipp och kan utgöra fara för människor.

Lars-Ove Löf är del av rörelsen Rädda Råstasjön som jobbar för att stoppa planerna på 600 lägenheter. Han grävde nyligen fram en rapport som i veckan slog ner som en politisk bomb i Solna stadshus. Oppositionen kände nämligen inte till det PM från SGI som Lars-Ove Löf hittade.

– Jag hittade dokumentet där SGI bland annat sagt att det inte är så jäkla bra att bygga på en deponi för att det kan hända i princip vad som helst, säger Lars-Ove Löf.

En gammal deponi är en gammal soptipp. Skogsdungen längs Råstasjön där bostäder planeras växer ovanpå en sådan. Metangas som bildas från avfallet riskerar att sippra in i sprickor i de planerade byggnaderna. SGI skriver: ”Gasen kan under olyckliga omständigheter orsaka explosion eller kvävning.”

Oppositionen kände inte till dokumenten

Därför avråder SGI i första hand från att bygga på området. SGI:s PM är från november förra året, men oppositionen fick kännedom först den här veckan när Lars-Ove Löf fått fram dokumenten.

– Jag satt i stadsbyggnadsnämnden vid tillfället när det här dök upp och jag anser att det är rimligt att man blir informerad om det kommer fram ny information i en fråga som rör och engagerar många Solnabor, säger Solnas oppositionsråd Bernhard Huber (Mp).

Men Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) har en annan åsikt.

– Jag tycker att det blir en märklig diskussion. Vi kan ju inte berätta för dem varje gång det kommer in nytt material. De måste hålla sig ajour med flödet på samma sätt som vi gör, säger Torsten Svenonius.

Det råder även delade meningar om ifall skogsdungen kan räknas som naturmark. Torsten Svenonius säger att SGI:s rekommendationer visar hur viktigt det är att sanera marken och att projektet gör det möjligt att göra det.  Lars-Ove Löf och Rädda Råstasjön är istället oroliga för att bostäderna kan påverka områdets fågelliv.

– I helgen hade vi folk här från Tyskland, England och Norge som tittade på en så simpel sak som en vattenrall. Alltså en fågel som är väldigt svår att se, men i Solna kommer den fram en halvmeter ifrån dig om du matar den med lite leverpastej, säger Lars-Ove Löf.

Vägrar klippa sig

Lars-Ove Löf är nu en av alla som väntar på att Länsstyrelsens överprövning blir klar i mitten av februari. Han har lovat att inte klippa sig förrän kampen är vunnen. Nu kan länsstyrelsen stoppa detaljplanen eller bedöma att Solna stad gör tillräckligt för att säkra människors säkerhet och därmed tillåta bygget.

Hälso- och säkerhetsrisker i Arenastaden framkommer i ny rapport

Hälso- och säkerhetsrisker för människor och strandskyddet väger tyngre och ska sättas före enskilda kortsiktiga intressen. Då finns det bara ett rätt beslut från länsstyrelsen. Det är att detaljplanen ska upphävas.

Råstasjöns detaljplaneområde är en farlig plats att bygga bostäder på. Solnas politiker måste ta sitt ansvar och dra tillbaka detaljplanen. Här finns gaser från den gamla soptippen som är en hälsofara och säkerhetsrisk, förutom att en exploatering skulle bryta mot strandskyddet. Statens Geotekniska Institut (SGI) har gett sitt utlåtande och är tydliga med att det är mycket olämpligt att bygga på gamla soptippar. SGI säger bland annat;

  • att även de redan uppförda bostäderna i utkanten av deponin bör undersökas med tanke på gasförekomst
  • gaserna – metan och koldioxid – rör sig i marken på ett sätt som inte går att förutsäga
  • metan som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning och kan också vara explosiv. Koldioxid som stängs inne i slutna rum kan orsaka kvävning.

Läs SGI:s svar till länsstyrelsen respektive kommunen.

PM Bostadsbygge på nedlagd deponi

SGI Kommentarer till rapporten

Sedan finns en ny publikation från SGI om deponier och dess risker

Hur ska man hantera deponier

Restaurera Madenbäcken, Natur i storstaden är ingen omöjlighet !

Föreläsning : Onsdag 21 januari 2015 Tid : 19:00 – 21:00 Plats : Kulturcentrum Hallonbergen Centrum

Välkommen att lyssna till en intressant föreläsning av Magnus Enquist biolog och Professor vid Stockholms Universitet

Madenbäcken, eller Råstabäcken, är det vattendrag som finns i Ör strax norr om Tennishallen och utmed Örvallen.

Madenbäcken har ett stort avrinningsområde som sträcker sig från Rinkeby till Råstasjön.

Madenbäcken är Råstasjöns viktigaste vattentillflöde. Området är också spridningskorridoren för djur och växter mellan Råstasjön och Järvafältet.

Fri entré – Varmt välkommen !

Arrangör:  Nätverk-Ör i samarbete med Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg

När kommer länsstyrelsens utlåtande…

Länsstyrelsen har som ni säker känner till tagit in Solnas planer för bebyggelse vid Råstasjön till överprövning. Att de gör det visar ju på att Solna inte hade torrt på fötterna då beslutet fattades 16 juni förra året. Antagligen för att Alliansen var pressade att få beslut i gamla fullmäktige då de med rätta insåg att de var pressade, bland annat tack vara opinionen för att Rädda Råstasjön.

Sedan då Solnas slutkommentar till länsstyrelsen skulle komma in, så begärde man anstånd i tre veckor med att lämna in. Betänkande att denna begäran kom ett halvår efter att fullmäktige tagit beslutet och det verkade som om Solna fortfarande inte hade full koll på sina papper. Det tog dem två veckor att ta fram de dokument som de skickat till länsstyrelsen, kanske berodde det på att de inte var diarieförda i det publika diariet.

Hur som haver, nu väntar vi…..

anstand_fran_solna

Söndag vid Råstasjön#RäddaRåstasjön

Ytterligare en härlig vinterdag vid Råstasjön med spegelblank is och några modiga skridskoåkare.

IMG_4326

På norra sidan stod som vanligt en grupp entusiaster med kamera eller kikare spanande efter vattenrallen.

IMG_4329

Vid sydvästra vaken stod medlemmar från nätverket Rädda Råstasjön och samlade in namnunderskrifter.

IMG_4322

Lördagen den 3 januari hade 22066 personer skrivit under. Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen