månadsarkiv: maj 2014

WWF om Råstasjön – varför den måste skyddas #RäddaRåstasjön

Världsnaturfonden presenterar i denna fem minuter långa film sin syn på varför Råstasjön måste bevaras och inte cementeras som Alliansen vill.

WWF-film

Råstasjön – En Svensk Pärla 2013 www.wwf.se/svenskaparlor

Sommaren 2013 utsåg WWF Råstasjön och dess omgivningar till Stockholms Läns Svenska Pärla – ett naturo…mråde som har högt skyddsvärde och som behöver ett bättre och utökat skydd.

Se filmen – i den berättar vi mer om Råstasjön och Svenska Pärlor.

Råstasjön är ett mycket artrikt naturområde. Här finns det mer än 180 fågelarter, flera fladdermusarter och många unika växter. Hit kommer tiotusentals människor regelbundet för att motionera, koppla av och må bra. I ett allt mer tättbebyggt Solna är naturområdet viktigt både för den biologiska mångfalden och för boende och besökare. Det är med andra ord en vacker och viktig plats för både människor och natur – en Svensk Pärla helt enkelt.

Men naturområdet är fortfarande hotat. För en dryg vecka sedan, den 21 maj, beslutade en majoritet av politikerna i Solnas Stadsbyggnadsnämnd att byggplanen om 600 nya bostäder vid Råstasjön ska genomföras. En stor del av dessa bostäder ligger inom strandskyddat område!

För väldigt många, särskilt av de som bor nära Råstasjön, är det här inte acceptabelt. Nätverket Rädda Råstasjön har länge kämpat för naturområdet. Bland annat har de samlat in fler än 18500 namn som protesterar mot den nya byggplanen. De kräver att all ytterligare bebyggelse stoppas. De vill precis som WWF att området istället ska skyddas, vårdas och utvecklas till ett naturreservat. Men varken deras protester eller strandskyddet hjälper. De styrande politikerna vill fortfarande bygga vid Råstasjön.

Vi undersöker nu möjligheterna att, tillsammans med andra organisationer, överklaga beslutet och stoppa byggandet. Om politikerna, i de styrande partierna i Solna, menar allvar med att skydda biologisk mångfald i kommunen är det inte seriöst att bygga i Råstasjöns strandskyddade område. Lika illa är det att föreslå naturreservat bara för en del av sjön.

WWF uppmanar Solnas politiska ledning att ta sitt ansvar. Sveriges natur behöver och förtjänar ett bättre skydd!

Engagera dig och hjälp till!

Länkar: WWF Svenska Pärlor www.wwf.se/svenskaparlor

Artiklar DN.se
http://blogg.dn.se/epstein/2014/05/22/alliansen-trumfar-igenom-bebyggelse-intill-rastasjon/
http://www.dn.se/sthlm/byggbraket-har-blossat-upp-igen/

Nätverket Rädda Råstasjön https://raddarastasjon.se/ https://www.facebook.com/RaddaRastasjon

Namninsamling för Råstasjön http://namninsamling.se/index.php?nid=7312

Skyddad skrattmåskoloni, sanitär olägenhet enligt Solna kommun #RäddaRåstasjön

Familjen Svan på väg att simma ut i vattnet. Skrattmåskolonin i bakgrunden men ljudmässigt i förgrunden. På grund av denna ”störning” och av miljö- och hälsoskäl, vill politiska förespråkare för byggnation flytta skrattmåsarna till andra sidan sjön för att kunna bygga inom strandskyddet.svanfamilj_simma

Googla ”Perstorp skrattmås” för mer info om skrattmåsproblematik uppkommen genom dålig och ansvarslös planering, och här är en länk till en artikel.  Med fem 21-våningshus har man ”rundat av” arena-staden mer än tillräckligt. Riv förlust-arenan och bygg bostäder där istället. Att behålla arenan eller riva den innebär samma kostnad. Läs mer om det i riskanalysen från pwc daterad 110429. Läs också Miljöteknisk undersökning av deponigas från 2013-10-02.

Politiker i Solna, ställ dig vid sidan av ekonomi och politik ett tag och känn efter, alla har en magkänsla. Gå efter den, den talar om vad som är rätt och fel. PRÖVA PÅ ATT BLI DIN EGEN HJÄLTE OCH RÖSTA MOT VIDARE BYGGNATION VID VÅR FINA SJÖ OCH VÅR ÅTERSTÅENDE LEVANDE NATUR I SOLNA. Hör gärna av dig och berätta hur det känns. Jag och många andra kommer att försvara dig om partipiskan skulle vina efter kommunfullmäktige i juni.

Yvonne

Råstasjön, Solna kommun och kreativ ”naturvårdspolitik” #RäddaRåstasjön

Som ni sett här i vår blogg håller våra kära politiker på att spela poker med Råstasjön och dess framtid. De hänvisar till ekologiska undersökningar, men man kan undra vilka direktiv de fick som utförde dem.

Johan Lind arbetar som docent i etologi vid Stockholms universitet där han forskar och undervisar om djurs och människors beteenden. Vi tror att han har på fötterna då han uttalar sig.

Läs hans inlägg i sin blogg om Solnas kreativa naturvårdspolitik här och när du läst det, fundera lite på om våra politiker verkligen vet vad de talar om. Om du håller med vad Johan skriver tycker vi du ska skriva under vår upprop om att Rädda Råstajön.

20130423-mihac

Det är på håret att mindre hackspett kan häcka i skogen längs med norra Råstasjöns strand. Tar man bort så mycket skog som de 600 bostäderna innebär försvinner den hotade mindre hackspetten och mängder med fladdermöss och andra fåglar. Människor kommer istället för skog promenera vid huskroppar. Efter förstörelsen, efter, ska man göra naturreservat. Kreativ politik?

Fakta fattas i Mitt i Solnas förvånasvärt okritiska artikel #RäddaRåstasjön

Solskensartikeln av Max Love Lind om de nya, i själva verket mycket brutala, byggplanerna vid Råstasjön i Mitt i Solna idag, saknar en hel del fakta. Och innehåller dessutom ingen kritisk helhetsbild av det som händer:

1. I texten missas helt att den nya byggplanen fått 550 remissvar, och att nästan alla avvisade planen. MittiSolna nämner inte att Alliansen struntat helt i dessa remissvar,och att Anders Ekegren därför far med osanning när han säger att ”vi har lyssnat på en mängd åsikter”. Hans och den övriga Alliansens totala likgiltighet inför att Världsnaturfonden-WWF utnämnt hela Råstasjöområdet till den mest skyddsvärda platsen i Stockholms län och att Alliansens byggplan står i fullständig motsättning till det faktumet, nämns heller inte i texten.

2. I artikeln återges utan kommentar byggplanerarnas snömosprat om att bebyggelsen skulle bli en ”avgränsning av Råstasjön mot Friends Arena”. I själva verket förflyttas istället det bebyggda området helt enkelt närmare vattnet. I artikeln missas helt att byggplanen överträder strandskyddsområdet runt sjön och även att Länsstyrelsen ifrågasatt det. Man missar också en mängd andra inslag i den nya byggplanen som är mycket skadliga för naturen och djurlivet vid sjön; t ex planerna på flera idrottsanläggningar av olika slag.

3. Inget försök till problematisering av helheten görs. Plan- och byggchefen Källeskog får okommenterat häva ur sig att bebyggelsen västerut i planen ”är borta”, när det som i själva verket händer är att man vill bygga: Öster om p-huset, på mark som tidigare var helt bevuxen men som successivt – och olagligt – skövlats. Inget ifrågasättande av om det behövs ett jättelikt parkeringshus vid Råstasjön görs. Ekegren får ingen fråga om vilka byggbolag man valt att samarbeta med och vilka avtal som skrivits på, eller varför man är så angelägna om att bygga just där. Även metangasproblemen i marken där man vill bygga och närheten till skrattmåskolonin i den nya byggplanen, missas helt i artikeln.

4. Det står i artikeln att Nätverket Rädda Råstasjön tidigare samlat in 16 000 namn. Det är nu över 18 500, vilket visar på en fortsatt stark opinion mot byggplanerna, men inte heller det nämns.

Denna obalans i texten hade lätt kunnat undvikas om vi som är emot byggplanerna också kontaktats av tidningen, men så har inte skett denna gång.

Henrik P.

Mitt-i-bygg

Varför måste Solna bygga på skyddat område? #RäddaRåstasjön

Alliansen i Solna rusar vidare på sin väg med att lägga betong över Solna, säkra upp fina lägen för nybyggen så de kan ta ut ännu högre byggavgifter. Men är det inte dags att besinna sig lite och se till andra värden också? Tar vi den föreslagna planen för Råstasjön så baseras den på att Solna kan hävda att bygget av lyxiga borätter med sjöutsikt, på strandnära område är viktigare än mångfalden och de som redan bor i Solna. Länsstyrelsen har ju tidigare inte ansett att dessa värden är viktigare än bostäder. Men Solna kanske kommer gå runt detta också genom att köra med dubbel bokföring, som man gjorde i fallet Rödingarna.

Sedan kanske denna artikel kan vara av intresse, som bland annat tar upp Arenastaden. Vacker vardag är en demokratisk rättighet – faktiskt. Det handlar inte bara om huset vi bor i utan de rum vi vistas i den sociala och ekonomiska apparat staden är. Hållbarheten i arkitektur går rakt igenom – material som utformning för att den skall hålla över tid. Gröna oaser där man för en stund kan komma undan räddas inte av ett höghus. Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.

flygbild_arenan

Cirkus Anders Ekegren – är det han gör lagligt? #RäddaRåstasjön

Idag har det varit Anders Ekegrens show i Solna. Det började med att han tyckte det var bra att Råsta development hade lagt in om ett nytt bygglov, då det initiala var stoppat av länsstyrelsen. Vi kan ju inte vänta på länsstyrelsen var Anders eleganta svar i SVT ABC. Som ansvarig för byggnadsnämnden tyckte han alltså att det var bra att man gick runt en dom från Mark och Miljödomstolen. Patetiskt Anders. Kan du berätta vem som betalar din lön, och vad ni har lovat till Arenaområdet och vilka viten som finns.

Du kan här läsa vad SVT skriver om det samt ett inslag på en och en halv minut. 

Sedan kom nästa avsnitt i Anders dag. Han tillsammans med andra Allianspolitiker avfärdade kritik från 550 medborgare, organisationer och myndigheter då han drev igenom en byggplan för 600-700 lägenheter – där merparten är på strandskyddat område. Sedan hade Alliansen ytterligare ett skämt som de spelade ut – göra det som blir kvar till ett naturreservat, och naturligtvis hade man inkluderat tomten som Folkets hus var ägare till.

Men Anders och ni andra – Svinhugg går igen.

 

Solna kommun och Arenastaden visar sitt rätta ansikte #RäddaRåstasjön

Rödingarna i Ritorp är historia förknippad med Solna. Men då Alliansen vill bygga väg så är inget heligt.

Man ger ett tillfälligt bygglov för att flytta bort Rödingarna. Ett fult drag av Råsta Holding tillsammans med Solna Kommun. Det fanns ett överklagande över det ursrpungliga beslutet att flytta dem, då tycker betonggubbarna att det tar för lång tid – har inte tid att vänta – så då får de ett temporärt bygglov att flytta dem.

Är det idioti – eller är det idioti.

Det är dessa personer som i morgon ska fatta beslut om att bygga sönder Råstasjön – är de värdiga representanter för Solnas medborgare. Tror det inte.

Ni som beslutat detta, vad får ni i ersättning av PEAB, Råsta Utvecklingsbolag eller annan byggivrare? För ni kan inte göra detta på fakta.

Läs DNs rapport om övergreppet – klicka på bilden nedan. Och här finns en länk till domen från Mark- och Miljödomstolen där de förbjuder en flytt i väntan på länsstyrelsens utredning. Mystiken tätnar.

röding

 

 

21 maj kan Råstasjöns öde beseglas #RäddaRåstasjön

Trots snart 20 000 namnunderskrifter, trots 550 yttranden på detaljplanen rusar Alliansen vidare. Vi kan också notera att man varit snabb att påbörja arbete vid Rödingarna igen, trots att bygglovet återkallats.

Är det politiker med förakt för sina medborgare vi vill ha, är det politiker som ser de lokala företagarna som sina viktigaste uppdragsgivare. Då är ni ute och cyklar gubbar, eller muppar kanske man ska säga.

Rädda Råstasjön uppmärksammar Byggnadsnämndens möte med en manifestation från 17:30 utanför stadshuset. Men då vi enligt vanligtvis välunderrättade källor vet att det flesta partierna kommer ha förmöten från 17-tiden är du mer än välkommen att komma tidigare. Om inte annat än för att häckla de som säljer ut vår natur till PEAB. Du kan se vilka det är på länken här. Det skulle vara intressant att få veta hur många som har någon längre koppling till Solna (och då menar jag inte tio plus år i byggnadsnämnden), utan som har en känsla för kommunen. Kontakta dem gärna i kväll – det är bara att maila eller ringa.

Medlemmar i byggnadsnämnden. Personligen ansvariga för att uttala dödsdomen över Råstasjön.

planerna

Öppet brev till Solnas folkvalda #RäddaRåstasjön

Det är ju populärt med öppna brev, så Rädda Råstasjön har skickat detta till våra folkvalda. Ska bli intressant att se vilka som kommer svara oss.

Vi är nu fler än 18 000 personer som står bakom kampen mot byggplanerna vid Råstasjön. 

Viljan att underteckna protestlistan har inte avtagit efter att det nya detaljplaneförslaget presenterades. Ett förslag som uppenbart inkräktar på strandskyddet och där man vill bygga 600-700 lägenheter, varav de närmaste husen skulle ligga bara drygt femtio meter från sjöns strandlinje.

Den 21 maj behandlas detaljplaneförslaget i Solnas stadsbyggnadsnämnd. Trots hela 550 yttranden från olika organisationer, myndigheter och privatpersoner, fortsätter den politiska majoriteten nästan som om ingenting hade hänt. Det är svårt att förstå att våra folkvalda agerar så maktfullkomligt och med en till synes helt egen agenda.

Nätverket Rädda Råstasjön ökar nu trycket ytterligare. På vår hemsida www.raddarastasjon.se hittar du mer information om vad nätverket vill uppnå och vad som händer i det politiska spelet.

På hemsidan finns också möjlighet att enkelt skriva under protestlistan för att ge Råstasjön ytterligare en röst som stöd, och att börja följa nätverkets arbete på Facebook eller Twitter.

Låt oss rädda Råstasjön tillsammans!       

Spela_inte_poker  

Visst är det pokerspel om vår sjö #RäddaRåstasjön

På onsdag de 21 maj så ska Byggnadsnämnden i Solna ta upp ärendet om byggnation på strandskyddat område vid Råstasjön.

För ett år sedan lades ett fullkomligt barockt förslag från Alliansen om 1800 bostäder, vilket i princip hade ödelagt all natur runt sjön. Nu tycker de att 600-700 lägenheter är en bra överenskommelse, de har ju gått Rädda Råstasjön till mötes. Detta kan bara tolkas på ett sätt, man la den initiala ribban så högt för att ha något att spela med, då Alliansen antagligen hade räknad med protester.

Sundbybergs stad yttrar sig över planen och de är kritiska till att strandskyddet upphävs och lyfter fram området som ett ovärderligt natur och rekreationsområde med unikt djurliv och många rödlistade arter.

Men man spelar inte poker om vår Råstasjö, och försök inte flytta uppmärksamheten till en fastighetsaffär som ni varit medvetna om hela tiden.

Se nu till att fatta visa beslut på onsdag, lägg korten på bordet och tala om varför det är så ohyggligt viktigt att bygga på det där strandskyddade området. Vad har ni lovat PEAB och andra innan några som helst planer var klara? Vi som bor i Solna har rätt att få veta det!

pokerspel