månadsarkiv: februari 2023

Vad händer med skogen på Norra sidan

Vi har ju flera gånger tagit upp de projekt som Solna vill genomföra och baseras på de skötselregler som antogs i samband med att reservatet beslutades av kommunfullmäktige i december 2017.

Hittills har vi haft svårt att komma i kontakt med Solna och få gehör för våra synpunkter, vilket lett till att vi fått överklaga besluten. Detta är frustrerande för alla inblandade då tiden för genomförande drar ut på tiden och det är risk att reservatet hamnar i limbo.

Allt detta ser nu ut att ha vänt, troligen tack vara att vi har fått ett nytt styre i Solna från årsskiftet. Idag var det en informell träff i området där utöver Rädda Råstasjön även Naturskyddsföreningen deltog. Men absolut viktigast var att Solna ställde upp mangrant med representanter från såväl tekniska som miljöförvaltningarna och deras respektive kommunalråd.

Diskussionerna idag rörde i första hand nersågningen av träd i området och Solna lovade att justera planerna och återkomma till föreningarna för att få in synpunkter och komma överens om vägen framåt – innan beslut tas.

Rädda Råstasjön är mycket positiva till denna förändring av Solnas inställning, och nu räknar vi med att arbeta gemensamt framåt. Lägger med lite bilder från våra två timmar i skogen.