månadsarkiv: december 2015

2015 ett skammens år för Solna

Rastadecember
Höghusen vid arenan höjer sig hotfullt över naturområdet

2015 är ett skammens år för Solna. I Paris har man insett miljöns betydelse för oss människor, den jord vi bebor och i decembermörkret tänt ett förhoppningens ljus med ett nytt klimatavtal. Alla frågor rörande klimat och miljö är, som de flesta förstår, mycket lokala. Det betyder att det faktiskt spelar roll om vi kan ändra vår livsstil; gå och cykla t ex i stället för att ta bilen så ofta. Luften vi andas blir avsevärt bättre också i städerna om parker och grönområden inte byggs igen. Allt detta vet vi. Förmodligen känner även de styrande i Solna till dessa enkla fakta. Men den styrande alliansen driver en politik som tycks blind och döv vad gäller miljön.

Varför är då 2015 ett skammens år? Jo, efter att ha legat pinsamt lågt i miljöranking bland Sveriges alla kommuner – på plats 166 av 290 – har Solna sjunkit som en sten. Nu hamnar Solna, en av landets rikaste kommuner och alls inte offer för miljöfarlig industri, på plats 284! Det är ett tapp på 118 platser sen förra året. Miljörankingen visar att Solna skrapar ihop 5,6 poäng av totalsumman 60. Frågan “ Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området?” besvaras överhuvudtaget inte. Flera frågor lämnas obesvarade. Det kan sannolikt bara bero på en sak. Man kan inte svara. Man kan inte svara eftersom ingenting, absolut ingenting, gjorts.

I Solna prioriterar den styrande alliansen andra ting. Här ska bilarna fram till varje pris. De ska fram också på vägar som man tidigare ville stänga av för trafik; Sjövägen till exempel. Snart vill man öppna Vintervägen för genomfart, detta trots att skolor, förskolor och Råsundaskolans plastgräsplan innebär ständig närvaro av många barn. Bilarna går före barnen. Bygget av nya kvarteret Bollen betyder mera avgaser och buller. Cykelbanorna i Solna är få och ofta ofullständiga. På ritningarna till Signalbron såg det ut som om man tänkt på gående och cyklister, men när bron stod färdig hade de skuffats undan till förmån för – ja, gissa? Den nyligen antagna budgeten anslår två miljoner till cykelbanor. Det räcker till några kilometers målning på asfalten, inte mer. Grannkommunen Sollentuna anslår 40 miljoner!

Snart har 25 000 människor skrivit på Rädda Råstasjöns protestlistor mot fortsatt byggnation vid sjön. De har gjort det därför att de till skillnad från stadens styrande allians förstår värdet av ett grönområde i en stad som vuxit och växer rekordsnabbt. Än så länge kan man promenera runt sjön och på norra sidan nästan tro att man befinner sig i en skog. På våren hörs näktergalen! Denna lilla gröna lunga vill man ta ifrån oss. Något politiskt antaget miljöprogram med lokala miljömål finns inte. Om ett sådant funnits hade man knappast kommit på tanken att bygga ytterligare 700 bostäder – en del av dem dessutom på strandskyddat område. Solnas styrande politiker är stolta över att staden är företagsvänlig och har låg kommunalskatt. Hur vore det om de började begripa att framtiden inte endast stavas bilar, byggen och business, utan också god miljö för de boende? De stora företagen har faktiskt förstått detta och aktivt drivit på i miljöarbetet. Politiken, åtminstone i Solna, tycks ha stannat kvar i en sedan länge passerad tid.

Text: Ann Bell, foto: Maria Thiessen

God Jul till alla Råstasjöns vänner

Dom över sjö och strand väntar i fjärran. Så kan man travestera en känd julpsalm.  Det är just nu allt vi har att hålla oss till. Mark och Miljööverdomstolen (MÖD) har lovat komma med sin dom efter nyår. I denna mörka tid vill vi i nätverket Rädda Råstasjön tillönska alla också ett Gott Nytt År. Måtte detta nya år, i stället för byggen och exploatering, ge oss det naturreservat vi längtar efter. Kampen för strandskydd, grönska och fågelliv går givetvis vidare!

God_Jul

Vad kostar en promenad?

Vi har alla tagit oss runt Råstasjön, såväl gående som springande och cyklande. Vi kanske betalat några tior för att för en guidning  av någon kunnig som visat på alla fåglar som finns i och runt sjön.

När Solna stad gör en promenad – då gör man det med stil, framförallt om Mark- och Miljööverdomstolen är med på promenaden. Då är man ett halvdussin högre tjänstemän och två externa jurister.

Så vad kostar då en promenad? Jo 70.000 som ska betala juristerna, och till det kostnaden för våra tjänstemän. Oh fortfarande finns det inga beställningar registrerade, men fakturan kom som ska betalas på julafton. Vill du se den finns den här, och vill du läsa om den förra fakturan på en kvarts miljon så finns den här.DSC_0192_DxO

Öppet brev till PEAB, Fabege och Unibail-Rodamco

Solna, december 2015

Det nyligen avslutade klimatmötet i Paris har tänt ett hoppets ljus i slutet av det mörka året 2015, nära vintersolståndet. Det finns nu en större enighet än någonsin om att vi alla gemensamt måste värna vår enda planet, för oss själva och för kommande generationers skull. Företagens ansvar är stort. Hållbarhet, miljöansvar och CSR har länge varit vackra ord på papper men måste nu omsättas i konkret handling. De privata aktörer som inte tar sitt miljöarbete på största allvar kommer att granskas och kritiseras hårt. Ett företags varumärke står och faller med trovärdigheten i klimat- och miljöfrågan. Men omvänt finns också fantastiska affärsmöjligheter för innovativa bolag som tar ledningen i miljöfrågan, eftersom omställningen till den gröna ekonomin kommer att gå hand i hand med lönsamhet i framtiden.

Vi, Nätverket Rädda Råstasjön, ställer nu frågan till företagsledningar och CSR-ansvariga på PEAB, Fabege och Unibail-Rodamco: I ljuset av den senaste utvecklingen, kan ni ompröva era byggplaner vid Råstasjön? Att påstå sig värna klimat- och miljömål och samtidigt exploatera och skövla en unik naturmiljö inom strandskyddat område vid Solnas enda sjö går helt enkelt inte ihop. Träd kommer att huggas ner, sumpskog måste dräneras och ytor invid Råstasjön hårdgöras. Expertisen är enig om att detta skulle rubba balansen i det lilla, värdefulla urbana ekosystem som miljön vid Råstasjöns strand utgör. Ytterst konkret skulle PEAB och Fabeges byggnation bidra till att unika naturvärden oåterkalleligen förstörs, och att flera rödlistade fåglar, fladdermöss och växter utrotas.

PEAB och Fabege  – ni kan som majoritetsägare i Råsta Holding besluta att en detaljplan som eventuellt vinner laga kraft faktiskt inte genomförs. Unibail-Rodamco – ni har som ägare av Mall of Scandinavia och utvecklare av Arenastaden (”Stockholms Manhattan”) också stora möjligheter till påverkan på planerna. Nätverket Rädda Råstasjön vädjar nu till er alla. PEAB, Fabege och Unibail-Rodamco, kliv fram och visa att framtidens samhällsbyggare tar ett verkligt och långsiktigt miljöansvar.

Nu har ni chansen: Bli företagens miljöhjältar och backa från byggplanerna vid Råstasjön!

knolsvan_jonathan

Foto Jonathan Stenvall

I väntans tider

Nu väntar vi på Mark- och miljööverdomstolens avgörande. Kommer detaljplanen för bebyggelse vid Råstasjön att upphävas? I tre år har vi kämpat för att rädda vårt, allas, fina grönområde från att exploateras och förvandlas till en hårdgjord stadsdel. Nu vill vi så gärna att alla får den bästa av julklappar eller den finaste början på året man kan tänka sig. En räddad Råstasjö.

Rastaoktober1520
Kontrasten är stor mellan å ena sidan den lugna Råstasjön med sina lummiga stränder och rika fågelliv…

Läs blogginlägget om den omoderna gallerian. (Många hade gärna sett bostäder på den platsen.)
Signatur ”En av alla medlemmar i nätverket”

MoSnovember1502
…och å andra sidan jättegallerian några hundra meter bort

Länk till extern blogg:
Mall of Scandinavia – Mall of Storhetsvansinne

Foto: Maria Thiessen

Ett möte med Riksbyggen

Företrädare för Nätverket Rädda Råstasjön har nyligen träffat två representanter för Riksbyggen, Karin Ahde och Charlotta Szczepanowski.

Vi fick veta två viktiga saker, dels att Råsta Café/Råsta Folkets Hus-byggnaden vill de riva och att de vill bygga ett nytt hus som ska inrymma ett kafé. Husets utformning visste de inte något om. Ett Naturum skulle ju vara bra, men det gavs inga som helst garantier för något sådant.

De ville också anlägga något slags kolonilotter i området.

Som vi redan förstått vill Riksbyggen tyvärr dessutom även bygga bostäder på sin nyköpta mark. Men det verkar ligga en bit fram i tiden, 5-10 år. Risken med denna byggnation blir ju att den gröna kilen mot Järva skärs av. Det blir något som vi kommer att motsätta oss.

Vår ståndpunkt är klar – varje sorts nybyggnation i det aktuella området som hotar naturområdet, naturreservatet och den gröna kilen mot Järvafältet kommer vi att överklaga.

Henrik Persson
kontaktperson,
Nätverket Rädda Råstasjön

Kartan
Nära tennishallen i nordväst vill Riksbyggen bygga