månadsarkiv: december 2014

En underbar vinterdag vid Råstasjön#RäddaRåstasjön

I dag var det en fantastisk vinterdag vid Råstasjön. Isen har just lagt sig på sjön och folk hade vallfärdat dit för att promenera eller åka skridskor.

IMG_4253

När isen har lagt sig brukar också vattenrallen komma fram från sitt gömställe ute i vassen och närma sig strandkanten på norra sidan. I dag var den väl synlig inför en grupp intresserade åskådare med kamerorna i högsta hugg.

IMG_4234

Folk hade kommit från när och fjärran för att studera denna sällsynta fågel som i vanliga fall är så svår att få syn på i tätbebyggda områden. Oberörd eller kanske snarare smickrad av all uppmärksamhet trippade vattenrallen runt bland de fjärrstyrda blixtarna, den förväntade sig säkert att bli matad.

IMG_4241

Om byggplanerna inom strandskyddat område genomförs kommer miljön vid Råstasjön ändras påtagligt genom bland annat att sumpmarken kommer att krympa eller försvinna helt. Då är det stor risk för att vattenrallen inte längre kommer att trivas utan flyttar vidare, varvid denna attraktion vid sjöns norra strand kommer att gå förlorad.

Foto: Maria Thiessen

God Jul alla vänner

Då var det dags för årets stora högtid, julen. Låt oss hoppas den blir ljus för just dig och dina närmaste. Låt oss hoppas att den får Länsstyrelsens handläggare att fundera över meningen med naturen, och att deras kommande beslut innebär stopp för byggplanerna vid Råstasjön.

tomten_med_renar

Remissvar runt Gula T-banan till Hagastaden och Arenastaden

Nätverket är remissinstans för den planerade T-banan till Arenastaden via Hagastaden och Nya Karolinska. Du kan läsa mer om det projektet här.

Nätverket Rädda Råstasjön har svarat så här:

”Remissyttrande

Nätverket Rädda Råstasjön har fått möjlighet att yttra sig över den nya tunnelbanesträckningen Hagastaden-Arenastaden.

Ur nätverkets perspektiv, som främst är att värna Råstasjöns grönområde från ytterligare exploatering, har vi tittat på de föreslagna åtgärderna vid Arenastaden som rör stationsläge ”Syd” respektive ”Mitt”.

Vi bedömer att de båda stationslägena är likvärdiga. Från strandskydds- respektive artskyddsperspektiv berörs troligen inte Råstasjön i någon högre grad.

Vi vill ändå framhålla att en exploatering av grönområden eller avverkning av träd för att anlägga stationsuppgångarna ser vi som uteslutet.

Hela området är kraftigt påverkat och någon ytterligare negativ påverkan på grönområden, träd eller eventuella spridningskorridorer får därför inte ske, vare sig man till slut väljer ”Syd” eller ”Mitt”. Vi hänvisar till Kungsträdgården och Almstriden, där man till sist fann en mycket bra lösning.

För Nätverket Rädda Råstasjön,
Henrik Persson”

Nya-tunnelbanan

Avtalet med Lagardère om driften av Friends Arena klart

Den 1 januari 2015 tar Lagardère Unlimited över driften av Friends Arena. Det offentliggjorde idag ägarna till Friends Arena; Svenska Fotbollförbundet, Peab, Fabege, Solna Stad och Jernhusen tillsammans med Lagardère Unlimited, som också tecknar ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsbolaget till Friends Arena, Arenabolaget i Solna. Detta låter alldeles utmärkt, eftersom 2014 kommer innebära ett underskott på bort mot 250 miljoner.

Frågan är bara vad avtalet kommer att kosta Solna, för inte tar Lagardère över ett avtal och förlorar pengar på det. Lite konstigt verkar det vara om hyran är satt som att arenan skulle kosta runt en miljard, den kostade ju tre att bygga.

Vi kan vidare konstatera att naturgräset kommer vara kvar, skönt att allt inte blir plast och betong.

Så nu hoppas vi att Solna kommun inser att det inte behöver byggas mer vid Råstasjön, utan att kommunen kan koncentrera sig på att utveckla Solnavägen tex.

Och vi väntar på vad Länsstyrelsen har att säga om Solnas planerade byggnation vid Råstasjön. Solnas kompletterande handlingar skulle ju lämnas senast i fredags till Länsstyrelsen, detta efter kommunen begärt anstånd med tre veckor att svara.

http://www.idrottensaffarer.se/blogg/dan-persson/2014/12/och-naturgraset-blir-kvar är adressen om du vill läsa Dan Perssons inlägg om detta, han brukar vara väl insatt.

nasturgras

De små stegens tyranni: ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

Johan Lind skriver insiktsfullt om Råstasjön.

”Jag är med i en rörelse som heter Nätverket Rädda Råstasjön. Den här texten är ingen nätverkstext, utan min privata. Men jag tror nätverket uppstod ur någon slags kollektiv desperation och känsla att nu får det för i h-e vara nog – Solnapolitikerna ska inte få förstöra Solnas närmaste och mest populära grönområde.”

Läs Johans funderingar här.

20140518-naktergalFoto Johan Lind. En näktergal sjunger in våren. En av flera sällsynta häckfåglar vid Råstasjön vars miljö redan har försvunnit lite grann på grund av de små stegens tyranni.