månadsarkiv: juli 2014

Namnunderskrift nummer 20000 har uppvaktats #RäddaRåstasjön

IMG_2782

Kerstin Erman från Sollentuna blev nummer 20000 på namninsamlingen för Rädda Råstasjön. I dag uppvaktades hon med bok och blommor av Eva Lockner i nätverket Rädda Råstasjön.

Kerstin var inte tidigare bekant med Råstasjön och hade aldrig tidigare varit där, men genom sitt arbete på Friluftsfrämjandet Region Mälardalen fick hon höra talas om Råstasjön och namninsamlingen för att stoppa bebyggelsen. Hon känner bland annat till att WWF under 2013 utnämnde Råstasjön till länets pärla och ett objekt i särskilt behov av skydd samt sett diverse inslag om Råstasjön i lokala TV-sändningar. Kerstin tyckte att det var behjärtansvärt att skriva under namninsamlingen för Råstasjön och nämnde även Väsjön i Sollentuna där liknande diskussioner pågår.

Efter uppvaktningen tog vi med Kerstin på promenad runt Råstasjön så att hon fick bekanta sig med den unika naturen på norra sidan om sjön.

Tröjor #RäddaRåstasjön

Inför hösten och valet tänkte vi att det är bra att många syns i våra tröjor, alltid väcker det diskussion och påminner om problemet. Dessutom finns det ju några som önskat men inte fått tröjor än, så nu beställer vi några nya.

De kostar 120:-, är gröna med gul text och avhämtas vid Råstasjön vid sydvästra hörnet en söndag då vi står där.

Alla som önskar köpa tröjor, maila mig, Jannica Wilhelm, antal och storlekar senast Måndag 4/8, så beställer jag så fort det går.

Uppvaktning17

Länsstyrelsen börjar handlägga överklagande #RäddaRåstasjön

Då har det kommit ett brev från Länsstyrelsen angående detaljplanen för Arenastaden som Alliansen trumfade igenom för ett tag sedan. Av brevet framgår det att det kan bli frågan om förenklad delgivning – kan det möjligen bero på att det är många som överklagat. Detta betyder att det är den som överklagat som måste vara på sin vakt så man inte missar något.

Vidare, notera sista punkten att man ska anmäla om man inte kommer vara tillgänglig under en tvåveckorsperiod – så om du är en av dem som överklagat och ska åka på en längre ferie, meddela Länsstyrelsen det så måste de delge dig på annat sätt.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Världsnaturfonden WWF överklagat byggbeslutet. Du kan läsa deras överklagande här.

Nedan ser du brevet från Länsstyrelsen

2014-07-18 Länsstyrelesen

 

Sveriges friluftskommun 2014 – inte Solna direkt #RäddaRåstasjön

Naturvårdsverket har undersökt vad Sveriges kommuner gör för sina medborgare så de har ett bra lokalt friluftsliv. Solna utmärker sig genom att komma bland de absolut sista. Det blir allt mer klart att Alliansen mest tänker på företag och att bygga, bygga men väsentligt mindre på de personer som bor i kommunen.

Sveriges friluftskommun 2014 är Leksand, Söderhamn och Örebro kommuner. Härryda kommun får ett hedersomnämnande som Årets förbättrare. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.

Läs rapporten här

Ljudet är tortyr, därför ska Råstasjön fredas #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön vill återigen uppmärksamma Solna kommun och ansvariga politiker på, att det är helt uteslutet att exploatera Råstasjön ytterligare.

Skrattmåskolonin är bara en av flera anledningar. Läs mer i en artikel i Expressen om människors upplevelse av att bo nära en skrattmåskoloni. Notera att det i artikeln talas om familjer som bor 150 meter från kolonin och störs av den. I Solna vill Alliansen bygga 50 meter från kolonin – på strandskyddat område.

Det är 300 fåglar som häckar 150 meter bort upplevs som störande i artikeln, i Råstasjön finns det dubbelt så många skrattmåsar. Hur har kommunen räknat med att boende 50 meter bort ska acceptera det?

http://www.expressen.se/kvallsposten/ljudet-ar-tortyr–de-plagas-av-skrattmasar/

skrattmåsar

Alliansens tunga lever inte upp till sina namn #RäddaRåstasjön

Noterar att Alliansen med sina naturnamn Granfalk, Klippfalk, Ekegren etc har tagit beslut som så drastiskt slår mot fågellivet och naturen. Kan det vara så att herrarna tror att ett efternamn som anspelar på naturen räcker för att cementera Råstasjön? Det är väl bara Persson som är ursäktad, för han vet väl inte bättre kan man tänka.

Vi låter denna fyrklöver representeras av en bofast vid Råstasjön förevigad av Sophie Woolley, en fin fyrfläckad trollslända. De är ju tyvärr kortlivade, låt oss hoppas att Alliansen försvinner efter valet, för om du värnar om Råstasjön och annan närmiljö vet du väl vilka man inte röstar på.

trollslända

 

14 juli sista dag att överklaga byggbeslutet #RäddaRåstasjön

I morgon måndag 14 juli, är sista dag för överklagande av beslutet att anta detaljplanen för del av Arenastaden. Eftersom midsommarhelgen låg inom överklagandetiden och helgdagar inte räknas in i den så blir måndag sista dag för ett överklagande.

Den som tidigare har yttrat sig över detaljplanen under samrådstiden eller under granskningstiden, kan överklaga.

Posta senast kl. 13 idag söndag eller lämna in till stadshuset senast imorgon måndag de 14 juli. Har du möjlighet att skanna in ett undertecknat överklagande går det bra att mejla in senast i morgon.

Byggplanen ­godkänns inte av länsstyrelsen #RäddaRåstasjön

Stor artikel om Råstasjön i Dagens Nyheter idag:

 ”LÄNSSTYRELSEN KRÄVER FLER BESKED AV SOLNA KOMMUN”

Vill du läsa Länsstyrelsens beslut om att överpröva Solnas byggplaner kan du läsa det här.

På bilden, ett nytt olagligt plank som byggts inom strandskyddat område. Dispens saknas. Nätverket Rädda Råstasjön har därför nu anmält detta, och fler ingrepp  och avspärrningar,  till kriminalpolisens enhet för miljöbrott i Stockholms län.

olagligt_plank

WWF tar ansvar – varför gör inte Alliansen det? #RäddaRåstasjön

Sveriges natur är älskad och förtjänar det bästa. Genom kampanjen Svenska pärlor vill WWF öka trycket på politiska partier och beslutsfattare att ta  ansvar för att de mål Sverige har för att skydda naturen blir verklighet. WWF agerar som påtryckare mot ansvariga myndigheter och politiker. Skyddet av arter, natur och ekosystem måste öka, innan det är för sent.

Alliansens politiker i Solna bryr sig inte om detta, inte heller att över 20 000 personer stöder kampen för en Råstasjö utan bebyggelse på stranden. Det räcker nu.

Läs mer på WWFs hemsida.