månadsarkiv: oktober 2016

Hur ser kopplingen mellan ord och handling ut för Liberalerna i Solna

Boende i Råsunda fick idag en broschyr från L (fd FP) – ett av partierna som ingår i den borgerliga allians som styrt Solna i snart 18 år. I en artikel på framsidan av pamfletten får vi veta att L i Solna och Sundbyberg ”vill att det inrättas ett naturreservat runt Råsta- och Lötsjön” – något som partiet enligt egen utsago ”driver på”. Dessutom vill man enligt nästa artikels rubrik stänga Sjövägen för trafik: ”helst skulle vi vilja riva upp asfalten på Sjövägen och göra den till en integrerad del av det framtida reservatet”.

En sak är ord och hur man uttrycker sig för att vinna röster i kommande val. Men hur har Liberalerna faktiskt agerat när det gäller Råstasjön och Sjövägen?
1) Samtliga medlemmar i L (då FP) röstade för den omfattande byggplan som hade ödelagt Råstasjöns naturvärden när behandlades i Solna kommunfullmäktige i juni 2014
2) Liberalerna (tillsammans med M, C och KD) rev aktivt upp det tidigare fattade beslutet om Sjövägens avstängning i Tekniska nämnden när frågan behandlades under hösten 2015

Rädda Råstasjön uppmanar än en gång Liberalerna och de andra allianspartierna i Solna att gå från ord till handling – än så länge har vi fått överflöd av det förstnämnda men inte sett minsta spår av det andra!

Som referens skrev vi om  detta redan för ett år sedan Folkpartiet vände 180 grader

l_ny_promise

 

Kulturhistoria och Råstasjön

Solna stad bjöd idag in Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg till ett informationsmöte. Mötet handlade om ett antal äldre tallar som står i naturmarken norr om Råstasjön – där gångvägen delar sig. Vid mötet fick vi ta del av en intressant kulturhistorisk tillbakablick och tittade också närmare på de aktuella tallarna. Solnas förslag är att ta bort ett antal omgivande träd för att gynna tallarna. dsc_4949_dxo

Rädda Råstasjön menar att det är viktigt att ytterligare analysera frågan innan man tar ställning till att ta ner ekar och andra träd, som är viktiga bärare av biologisk mångfald. Tallarna på just den aktuella platsen ska heller inte betraktas som isolat. Deras natur- och kulturhistoriska värde ska ses i sammanhanget av ett framtida gemensamt naturreservat Råsta-Löt där flera andra tallbestånd ingår. Som exempel uppmärksammandes tidigare i år rödlistade arter i tall på Sundbybergssidan.

dsc_4939_dxo

 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sjovagen-hotar-sallsynta-arter/dbbpgv!nneHkeGtRX9iqiAv666AIA/

Rädda Råstasjön upprepar härmed sitt och Naturskyddsföreningens krav om att Solna stad omedelbart måste stänga Sjövägen för att främja rekreationsvärden och spridningssamband mellan naturområdena!   dsc_4936_dxo