Nätverket

Vad är nätverket Rädda Råstasjön?
Nätverket Rädda Råstasjön är en folkrörelse som vill agera och rädda Råstasjön med omgivningar innan det är försent. Vi är övertygade om att vi, med ditt och andras stöd, kan vinna den här kampen.

Vad vill nätverket uppnå?
Nätverket har listat 10 punkter som måste uppfyllas för att Råstasjön ska kunna räddas och bevaras som det fantastiska natur- och rekreationsområde det är idag. Punkterna redovisas nedan och visas överskådligt på denna översiktskarta.

  • Solna stads planförslag ska avvisas i sin helhet, även det nya med färre bostäder.
  • Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
  • Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
  • Upprätthåll strandskyddet.
  • Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
  • Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
  • Rödlistade arter måste bevaras.
  • Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
  • Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
  • Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

Du kan också läsa nätverkets remissvar på detaljplanen (februari, 2013). Detta var ett av många svar som inkom och resulterade i att det ursprungliga förslaget om 1800 lägenheter arbetades om. Det nya förslaget innebär fortfarande att kommunen vill bygga på strandskyddat område, varför även det måste stoppas, då det skulle fördärva natur- och rekreationsvärdena.

Brett stöd
Nätverket Rädda Råstasjön stöds av ett stort antal människor i Solna, Sundbyberg och övriga Stockholmsområdet. Dessutom av Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Järvafältets Ornitologiska Klubb (JOK) och Stockholms Ornitologiska Förening (STOF).

Vill du veta mer?
Läs mer under Följ oss.