månadsarkiv: april 2023

Statens veterinärmedicinska anstalt vid Råstasjön

Idag har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gjort sitt tredje besök vid Råstasjön för att samla in döda fåglar och skicka dem på obduktion.

De är mycket oroliga för vad det kan vara, och rekommenderar å det starkaste att alla håller sig borta från de sjuka och döda fåglarna. Gäller även hundar som absolut inte ska springa fram till dem. Så nu ytterligare ett skäl till att hålla hundarna kopplade.

Enligt SVA kan det troligen vara fågelinfluensa, men de väntar på obduktionsrapporter.

Lokaltidningen Mitt i Solna rapporterar om händelserna 50 måsar döda i misstänkt fågelinfluensa | Mitt i

Vad händer vid Råstasjön?

Sedan i höstas har vattennivån varit minst två decimeter högre än normalt som ett resultat av att Solna valt att bygga om utloppet till ett porlande naturlikt utlopp. Vi har dock inte sett skymten av några fiskar som rör sig mellan sjöarna, det finns nog inte vatten nog för att ta sig upp för dem.

Vi noterar vidare att det samlas vatten efter bron vid utloppet, och det rinner mycket dåligt.

Vi kan även se vid bron vid utloppet att det samlas mycket skräp som inte vill rinna vidare.

På något sätt verkar som om vattenflödet är stört genom sjön. För även vid inloppet i nordvästra hörnet svämmar det över. Beror troligen på att Råstasjöns vattennivå är för hög, då det är väldigt liten lutning mellan inlopp – Råstasjön – Brunnsviken.

Här brukar det normalt vara en liten bäck som rinner in till Råstasjön, nu har det bildats ett litet deltaområde. I detta syns det tydligt att det är någon form av olja som flyter, kommer den möjligen från SLs bussgarage, de har ju tidigare haft problem med utsläpp och Sundbyberg har ålagt dem att ordna till det.

Här ser vi den skövlade västra sidan, undrar vilka fåglar som kommer häcka här? Enligt Solna tog man bort ”allt” för att inte rovfåglar skulle kunna sitta i de små träden och spana in fåglarna…….

Undrar om det allt detta som gör att sjön inte mår bra nu. En känd ornitolog skrev Tyvärr så är nog Råstasjön som den mest stadsnära fågelsjön dödsdömd som den hanteras.

Vi har sett döda måsar under våra vandringar vid sjön. De ligger vid strandkanten, till synes oskadda, och i det längsta hoppas man att fågeln ska röra på sig, men icke. Vore måsarna offer för rovfåglar så skulle blod och fjädrar skvallra om kamp på liv och död. Men de bara ligger där och då frågar man sig om vattnet är boven. Kan det höga vattenståndet betyda att ett naturligt flöde upphört – att vattnet blivit orent, kanske toxiskt?

Det är något mycket märkligt med måsarna. De lägger sig på vattnet eller marken och ser ut som de inte kan röra sig. Syns att de lever men efter ett tag dör de. Nästan som något förlamar dem först innan de dör. Måste vara plågsamt.

Vi har talat med ansvariga politiker om detta i förra veckan och de har sagt att de ska undersöka det och återkomma. Låt oss hoppas att det initieras åtgärder snarast, inkluderande undersökning om varför måsarna dör. Vi får verkligen hoppas att det går att återställa det som blivit snett.

Solna kommenterar det höga vattenståndet

Vi skrev i går om det konstant höga vattenståndet i Råstasjön, som legat på 20 cm över det normala sedan det nya porlande naturlika utloppet byggdes.

Rädda Råstasjön frågade Solna om vad de tycker om det och fick ett intressant svar. De menar att det är bra, bland annat för fåglarna som ska häcka i vassen på den västra och nordvästra sidan. Det är bara ett litet problem, vassen och all skyddande småvegetation är effektivt borttaget av Solnas entreprenör. Något som Solna tidigare erkänt att ”vi tog nog bort lite för mycket”.

Nu förväntar vi att Tekniska förvaltningen justerar vattennivån till det normala, det nya utloppet tillåter ju ingen reglering utan den är fast på denna höga nivå. Inte högre vår och höst som Solna svarar.

Och här ser vi de avverkade småträden som tidigare skyddade de häckande fåglarna.

Så här skriver Solna i sitt svar:

För Råstasjöns olika ekologiska system är det mycket fördelaktigt med
högt vattenstånd på våren och hösten. Att det står vatten i alkärren och övriga
kärr norr och nordväst om sjön och på fuktängen i väster är alltså ekologiskt
sett bra, både för fågelliv och andra djur samt växter. Många tidigare år har
det istället varit för låga vattennivåer under våren.

Nuvarande vattenstånd är inte så högt att det skulle hindra
fågelhäckningar på vassön eller i övriga vassområden, enligt min bedömning.
Tekniska förvaltningen har vattennivåerna under observation. Det kan komma att
bli aktuellt med en liten nedjustering av vattennivån.

Rent fysikaliskt fungerar det så att åbädden som har byggts upp kommer
att sjunka ihop lite med tiden (sätta sig). Det kommer att ge sjunkande
vattennivåer jämfört med nu. Eftersom sättningen tar tid kan det bli aktuellt
med en åtgärd.

Som kuriosa kan nämnas att Solna avropat att entreprenören ska reglera dammluckan två gånger under året – en dammlucka som togs bort i höstas då det porlande naturlika utloppet byggdes.

Hur blir det med vattennivån i Råstasjön?

Redan då det porlande naturliknande utloppet stod kvar påpekade vi för projektet och Solna stad att den nya vattennivån var väsentligt högre än vad den varit med det gamla utloppet. Svaret vi fick då var att de ska vänta några år till dess att utloppet har stabiliserat sig innan de eventuellt kommer göra något.

Vi ser nu att nivån fortfarande är två decimeter högre än normalt, och det ser ut att bland annat ha en förödande effekt på den lilla vassön där skrattmåsarna brukar hålla till. Stora delar av den ligger under vatten. Kommer Solna åtgärda detta, eller är deras avsikt att väsentligt minska antalet häckande fåglar?

Detta tillsammans med den kraftiga avverkningen av sly och småträd på den nordvästra sidan hotar Råstasjön som fågelsjö – är det det som Solna vill?

Rädda Råstasjön förutsätter att det nu tas krafttag för att justera vattennivån, genom att den nya tröskeln vid utloppet sänks. Vi har dokumenterat vattennivån under tre år och den har aldrig varit konstant så här hög i samband med att fåglarna ska börja häcka.

Avlutar med några bilder på hur vi, och fåglarna, vill att skrattmåsön ska se ut vid den här tiden på året.