månadsarkiv: april 2022

Råstasjöns naturreservat – vad vill Solna med det?

I december 2017 fattade Solnas kommunfullmäktige beslut om att bilda Råstasjöns naturreservat, och det invigdes under pompa och ståt den 16 juni 2018 av kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (m). Han sa att han var glad att kommunen kommit i mål med reservatet och att det skulle bli ett vasst reservat.

Var det han sa verkligen sanningen, ville han ha ett naturreservat? Var det inte hans parti som lade Råstasjön i pant för att de stora byggbolagen skulle kunna exploatera vår gemensamma natur. De ville ju bygga 1800 lägenheter på stränderna till sjön. Men då detta presenterades tidigt 2012 vågade inte politikerna vara närvarande, utan de skickade fram tjänstemännen. Tjänstemän som egentligen visste att förslaget inte skulle kunna genomföras.

Förslaget bantades till 800 lägenheter och allt skulle genomföras. Det var vissa partier i styret som började tala om att det skulle inrättas ett naturreservat – efter det att tillräckligt många hus byggts på stränderna. Vissa politiker kallade sig för reservatets pappa när det väl kom till, för att de hade talat om ett reservat i spillrorna av det som skulle vara kvar när det det byggts klart.

Nu har vi ett reservat, och det sköts inte på ett bra sätt. Södra sidan ska parkifieras och allt görs för att ta bort natur. Ansvariga i Solna väljer att blunda för naturen. Ett exempel i närtiden är den kalhuggning på 400 kvm som skett nedanför Sjövägen 20 – Tandhälsan. Det sägs från kommunens sida att det görs för att friställa den ek som står i det nordöstra hörnet av Tandhälsans tomt. 400 kvm norr om eken, i naturreservatet?

Samtidigt som detta sker fattas det beslut om att ta ner en stor pil vid entrén till reservatet – där odlingslådorna finns. Den hotar de som rör sig i området och ska bara tas ned. Väl nere så ser stammen inte alls ut att vara angripen. Och det ligger även en fågelholk med krossade ägg kvar på platsen. Men pilen den är bortforslad, trots att alla riskträd som tas ned ska sparas i reservatet som faunadepå (för alla småkryp att leva i). Detta liknar det som skedde för ett par år sedan då en annan pil togs ned, trots att det fanns en mistel i den.

Hur kan dessa arbeten ske i slutet av april då djuren ska vara i fred för att de ruvar och har ungar? Arbeten som enligt Solna är uppstartsarbeten för reservatet. Well…det invigdes för fyra år sedan, och Solna har fortfarande inte återställt naturen efter det att de tillät PEAB ställa upp byggbodar inom strandskyddat område som nu är en del av naturreservatet.

Sedan har vi norra sidan av sjön. Den som tom Solna glömde. Här finns det riskträd, men de hanteras inte. Det finns också en stor yta där det var en betongstation en gång i tiden då Friends Arena byggdes. Här tillåts det läggas upp skräp och byggavfall från Peab och Fabege. Men trots anmälan gör Solna inget åt saken. Ska vi se norra sidan som en förlorad del? Kom igen nu Miljöförvaltningen – varför inte ta tag i det. Det finns ju fickor efter Råsta Strandväg som Fabege ser som sina, de har tom satt upp skyltar om kameraövervakning. Detta på delar som ligger inom naturreservatet. Har de tillstånd för denna övervakning, och varför övervakar de naturreservatet. Är det för att det är bekvämt att dumpa byggavfall här?

Nedan kommer ett antal bilder – de talar för sig själva. Och ni som representerar de styrande i Solna – Skämmes!

Det är dags att Rädda Råstasjön igen, rädda området från Solnas vandaler.

Ett av flera ägg som Solna krossat då de tar ned träd utan urskiljning

Ska naturreservatet bli park?

Sommaren 2021, mycket grönt

Efter mycket arbete, så väl juridiskt som opinionsmässigt fick vi äntligen ett naturreservat runt Råstasjön. Som de flesta vet invigdes det sommaren 2018. Sedan dess har det inte hänt så mycket då det tex gäller återställande av marken på östra sidan där byggbodarna stod.

Men det händer en hel del på södra sidan, mot Sjövägen. På bilden ovan visas den ljuvliga grönska som var sommaren 2021. I just denna slänt så växer det al, pil, lönn, ek och bok, hägg, ask, fågelbärsträd, knäckepil, fläder och alm. Alla dessa skapar tillsammans med undervegetationen ett bra område för födosök och skydd för de mindre fåglarna.

Döm om vår förvåning när vi nu ser en helt annan vy – renskalat utan tanke på att det är ett naturreservat. Är det verkligen detta som vi ska behöva vänja oss vid?

Då all nedtagning av träd vid Råstasjön ska ha dispens, vilket vi inte kan se att det finns i detta, så har vi anmält detta till kommunen.