månadsarkiv: mars 2016

Råstasjön – så kan reservatet se ut

Byggplanerna är skrotade – nu ska Råstasjön bli ett naturreservat. Solna borde ta chansen att marknadsföra sjöns unika fågelliv, anser Magnus Enquist, professor i zoologi.

Kampen om Råstasjöns framtid är över. I februari upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen för sjöns östra strand. I stället för 700 bostäder kan det bli holkar, häckningsflottar, nya träd och en vadarstrand.

Magnus Enquist, professor i zoologi vid Stockholms universitet och tidigare Solnabo, har varit engagerad i kampen för att stoppa byggplanerna. Det är han som har skapat kartan i anslutning till den här artikeln – ett första utkast till hur ett naturreservat skulle kunna se ut.

– Det mest akuta nu är att reparera området i nordost längs Evenemangsgatan där byggbarackerna står. Där borde man plantera svenska träd som hör hemma i miljön, säger Enquist.

Läs hela artikeln på Vi i Solnas hemsida.

DSC_0623_DxO-1024x685

Vår bästa tid är nu!

Så kom då våren på allvar, och med den så bara smäller det till i naturen. Vid Råstasjön har vi nu våra välkända blåsippor, blåa, röda, vita och alla kombinationer där emellan. Passa på nu att gå ner till sjön och njut av dagliga förändringar. DSC_0600_DxO  Vad härligt att vi lyckades stoppa bebyggelsen på det strandskyddade området. Nu hoppas vi på att gränserna för ett naturreservat kan komma till relativt snart.

Området är ju väl undersökt, så Solna stad vet ju värdet av naturen.

DSC_0592_DxO  DSC_0586_DxO

 

DSC_0570_DxO

Skrattmåsarna är på ingång och de första ser redan ut att ha reserverat plats på deras lilla ö

DSC_0623_DxO

Två fina viggar som uppvaktar en hona

 

Kommunfullmäktige i kväll – Naturreservat

På kvällens fullmäktige, börjar 18:30, kommer det ställas en fråga om det utlovade naturreservatet. Kommer det ett förslag innan sommaren?

Ni kommer kanske ihåg att i juni 2014 beslutade ett enigt fullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag om reservat.

Nätverket började i går söndag med att återigen kommunicera våra krav på naturreservat runt Råstasjön. Som vanligt fanns vi vid det sydvästra hörnet.

Lyssna på fullmäktige här: Solna.se Websändning

IMG_0484 (2)

Hasse, Eva och Elsie informerar om Nätverkets förslag till naturreservat

Nu satsar vi på ett naturreservat

I Juni 2014 togs ett enigt beslut i Solna kommunfullmäktige. Man ville inrätta ett kommunalt naturreservat. Ett samarbete med Sundbyberg skulle kunna förena områdena vid Råsta- Lötsjöarna.

Det har hittills varit oklart om hur stort naturreservatet ska bli. Men efter domen i Mark- och Miljööverdomstolen vet vi vad som kan ingå.

Nätverket Rädda Råstasjön ser fram emot att samarbeta med Solna stads politiker och tjänstemän kring hur ett reservat kan utformas. Den karta vi arbetat efter i dryga tre år kan tjäna som en grund att stå på. Vi önskar att det blir en grön avslutning på Arenastaden och Nätverket håller med Pehr Granfalk om att det inte ser snyggt ut idag.

Det finns en skötselplan för Råstasjön, för såväl vatten som omgivande mark. Har du idéer eller förslag på hur den kan vidareutvecklas, kommentera gärna detta inlägg. Solnas skötselplan som är en bra grund kan laddas ner här.

NyKarta1

 

Sista chansen att tycka till om Sjövägen

Söndag 13 mars stänger Solna möjligheten för medborgarna att yttra sig om det gestaltningsförslag för Sjövägen förvaltningen har tagit fram. Rädda Råstasjön har tidigare skrivit om turerna kring Sjövägen.

Ett enigt beslut om att vägen skulle stängas av för allmän trafik revs plötsligt upp under 2015, vilket nätverket invände emot. Rädda Råstasjön verkar för ett naturreservat vid Råstasjön, och enligt vår idéskiss ingår där att ersätta vägen med naturmark inom naturskyddsområdet.

Förvaltningens gestaltningsförslag är indelad i tre delar – både område 1 och 2 berör rekreations- och naturvärden runt Råstasjön.

Område 1 är nära den gröna korridor mot Ursvik som är viktig för växter, fåglar och däggdjur.

Område 2 är hjärtat i rekreationsområdet Råsta-Löt, där motionärer och fågelskådare idag får vänta vid rödljuset för att släppa fram en aldrig sinande ström av bilister. Hägrarna som flyttar sig mellan matningsområdet och ibland sitter högt uppe i träden på Sundbybergssidan uppskattar inte bilvägen som skär rakt igenom deras miljö. Här menar Rädda Råstasjön att vägen ska ersättas med naturmark, bäcken restaureras och kulverten tas bort. Detta skulle vara till stor gagn för växt- och fågellivet vid de två sjöarna.

Gör din röst hörd – senast på söndag! För att ge synpunkter klicka på ”här kan du läsa mer” under varje Område.  Solna har nu stängt ner sidan med synpunkter. För att säkerställa att inget glöms bort kan du läsa alla förslag här.

Vill du läsa polisens kommentarer till förslaget så finns de här. De rekommenderar att Sjövägen stängs av för allmänheten, och bara används at utryckningsfordon samt om det bedöms behövas i samband med ett större event i Arenaområdet.

DSC_7432_DxO

Formellt beslut under måndagen att Solna inte överklagar domen

Till dagens möte i kommunstyrelsen hade de fyra Allianspartierna tagit fram ett förslag till beslut som innebär att Solna drar tillbaka stadsplanen som Mark- och Miljööverdomstolen stoppade genom sin dom 22 februari.

I dokumentet framför de att planen föregicks av ett stort planarbete och att det förslag man lade till kommunfullmäktige den 16 juni 2014 (sista fullmäktige innan valet) var ett balanserat förslag. Man menar att planen skulle vara garanti för ett bra framtida skydd av naturen vid Råstasjön, och att dessa bostäder behövdes för att uppfylla de löften Solna gett till Stockholmsförhandlingen. Det är förvånande att Alliansen inte lyssnade på sina kommuninvånare, utan (M) lade Råstasjön i pant. Om nu Solna kände så starkt för att bygga bostäder, varför har man då inte gjort det inom Arenaområdet? Man säger ju själv att det blivit ett stort antal företagsetableringar, men bara ett antal bostäder.

”De detaljplaner som tagits fram och fastställts har möjliggjort den nya nationalarenan Friends Arena, Skandinaviens största köpcentrum Mall of Scandinavia, Quality Hotell Friends, ett stort antal företagsetableringar såsom Vattenfall, SEB, TeliaSonera, ny infrastruktur och ett antal bostäder.”

Vi ser nu fram mot att Solnas planerade arbete med ett naturreservat runt Råstasjön med koppling till Lötsjöområdet tar fart på allvar. Avgränsningen mellan Arenaområdet och Råstasjön blir ju bäst om naturen återställs efter det att byggbodarna flyttas bort och ersätts med buskar och träd.

Vi fortsätter nu kampen för att få igenom våra övriga krav, några kan strykas då de är uppfyllda:

  • Solna stads planförslag ska avvisas i sin helhet, även det nya med färre bostäder.
  • Ingen ny bebyggelse utmed Råstasjöns norra och östra sida.
  • Hela skogsområdet ska bevaras intakt.
  • Upprätthåll strandskyddet.
  • Gör Råstasjön med omgivningar till naturreservat.
  • Natur- och rekreationsvärden ska prioriteras.
  • Rödlistade arter måste bevaras.
  • Bostadsbebyggelse bör ske på annan plats.
  • Värna barn och ungas rätt till naturområden i sin närmiljö.
  • Återställ i möjligaste mån den gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken.

NyKarta1

Domen från MÖD står fast. Solna överklagar inte

Solna stad kommer inte att överklaga Mark- och miljööverdomstolens dom.

Idag meddelade den styrande alliansen i Solna via ett pressmeddelande att man inte tänker överklaga domen i mark- och miljööverdomstolen.

Nu kan Råstasjön få ett ordentligt tilltaget naturreservat.

I artikeln från Mitt i Solna vill Pehr Granfalk ha en tydlig avgränsning mellan Råstasjön och Arenastaden. ”Något måste hända där”, anser han.

Visst, och vi har sedan länge tydliga förslag till vad som bör hända där: Återställ och återplantera området i enlighet med de regler som gäller angående de tillfälliga dispenserna för vad man kallat ”ianspråktagen mark”.

Ta bort byggbodarna och resterna av betongstationsområdet – återställ området till det gröna trädbevuxna skick som det hade. Ta bort Nisses Stig och Sofies Slinga som anlagts utan tillstånd, och plantera grön växtlighet där. Med dessa enkla åtgärder uppnås en tydlig avgränsning mot Arenastaden och 22-våningshusen.

Mitt i Solna: http://mitti.se/staden-overklagar-inte-rastadomen/?tag=solna

DSC_7583_DxO

Svenska Turistföreningen tänker till

Idag var mycket folk som promenerade, sprang och cyklade runt Råstasjön. Likaså var det ett dussin personer som med kameror i högsta hugg väntade på att vattenrallen skulle visa sig. Det var med andra ord en vanlig dag vid vår sjö.

DSC_0477_DxOPå östra sidan noterades att kattfötterna börjat visa sig på buskarna, buskar som vi nu räknar med att de blir kvar då byggplanerna är lagda på is.

Då passar det att Svenska Turistföreningen skriver till Solna med en begäran att arbetet med naturreservatet påskyndas. De påpekar även önskemålet att det blir ett gemensamt reservat med Lötsjön. Du kan läsa deras brev till Solna här.

Att prata om ett naturreservat som täcker båda sjöarna är ju optimalt, men då gäller det även att göra något åt trafiken på Sjövägen som går mitt i. Varför inte se till att det blir en väg för blåljus enbart, och att vi vanliga får välja andra vägar. Solna har just nu ett samråd runt detta – gå in och gör din röst hörd här, senast 13 mars.

DSC_0494

Här där hägrarna promenerar tillsammans med kanadagäss byggde Solna en olaglig vändplan för bussar. Den fick tas bort.