månadsarkiv: november 2015

Storstadsnaturens ekonomiska värde

Rastaoktober15Spacescape är ett forskningsdrivet konsultföretag som på uppdrag av Stockholms stad genomfört en analys av Stockholms utbyggnadspotential genom att i en GIS-modell skapa scenarier för stadens framtida utbyggnad. De olika scenarierna konsekvensanalyserades sedan bland annat med avseende på grönytetillgång. Till konferensen Storstadsnatur arrangerad av Länsstyrelsen med flera tidigare i år, sammanställde Spacescape tillsammans med miljöekonomer aktuell forskning om stadsnaturens ekonomiska värden.

Presentationen innehåller en beskrivning av de vanligaste värderingsmetoderna samt exempel på forskningsresultat om naturens ekonomiska värde. Nyttan av att värdera grönområden i ekonomiska termer sägs vara bland annat följande:

  • Turister i Savannah, Georgia, USA: “Om du var tvungen att betala för besök i stadsnära skogar i Savannah, hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala?” Betalningsviljestudien visade att den totala betalningsviljan hos turisterna uppgår till 11,5 miljoner dollar per år.
  • Studien ’Värdering av stadskvaliteter’ har uppskattat att 10 hektar park inom 1000 meters gångavstånd innebär ca 600 kr per kvadratmeter på en bostadsrätt i Stockholm. Till exempel den nya stadsparken på Årstafältet skapar ett värde på 2 miljarder kronor för nya och befintliga fastigheter.
  • Central Park har ett uppskattat fastighetsvärde på $528,783,552,000. Man menar att det innebär att Manhattan skulle få ett totalt lägre fastighetsvärde om Central Park exploaterades.

Hela rapporten finns för nedladdning här.

Detta kan vi direkt översätta till förhållanden i Solna:

  • Hur mycket skulle de nya bostadsrätterna i höghusen vid Friends Arena sjunka i värde om skogsdungen utanför deras fönster ersattes av en rad med elvavåningshus?
  • Med tanke på att ett attraktivt friluftsområde finns centralt beläget dit folk gärna beger sig på söndagsutflykter, hur mycket ökar detta omsättningen i närbelägna Mall of Scandinavia?

Flera liknande frågor kan ställas. Varför ska man över huvud taget göra en ekonomisk värdering av storstadsnära natur? Spacescape pekar på att det är viktigt att försöka skatta effekter av en policyåtgärd för näringsliv, kommunal ekonomi och en regions attraktionskraft och att det kan vara ett starkt argument för bevarande av grönområden.

Det här är något som tål att tänka på för Solna stad!

Grönt är skönt

Då man läser mäklarannonser för bostäderna i Arenastaden nämns alltid den natursköna Råstasjön. Det måste ju betyda att vi innerst inne vill ha kvar denna pärla, som ett andningshål.

Att grönt är skönt blir ännu mer levande då man ser en annons från Fabege om att det krävs klimatsmarta lösningar. Visst ser bilden fin ut. Men den visar inte verkligheten utan allt det gröna är skapat i Photoshop. Varför då? Kanske för att Arenastaden där bilden är tagen inte har några gröna områden, bara betong och asfalt.

Dags se till att det lilla gröna runt Råstasjön får vara kvar, alla 100 strandskyddade meter.Fabege_Photoshop

Mark- och Miljööverdomstolen på syn vid Råstasjön

Idag var MÖD på besök vid Råstasjön, så kallad syn. De ville med egna ögon se hur det ser ut i området och var de tilltänkta huskropparna ska byggas. Fyra föreningar var kallade till dagens syn. Förutom Hyresgästföreningen var det Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg resp. Stockholm samt Världsnaturfonden  (WWF). De tre sistnämnda hade begärt syn.

Då det var dags för själva synen, ledde Florian Reitmann med den äran de inblandade som vill bevara sjön.

Sedan var det till största delen Johan Lind, docent på Stockholms universitet som förklarade vår syn på Råstasjön och dess omgivning.

Två hägrar flög förbi, för att liksom markera vad de tyckte. Lite längre in på norra sidan kom även vattenrallen fram. Enligt Hasse Ivarsson så var det första gången denna säsong. Till och med Solnas inhyrda jurister var imponerade av detta.

Vi i Solna var med på synen och deras reportage kan man läsa här.

Samling på Evenemangsgatan. Det ser ut att bli mycket folk

Samling på Evenemangsgatan. Det ser ut att bli mycket folk

DSC_0043_DxO

Mark- och Miljööverdomstolen, klädda för att ge sig ut i naturen

DSC_0051_DxO

Solnas representanter. Väl representerade med stadsarkitekt, PR, jurist och representant för Råsta Holding

DSC_0056_DxO

Florian delar ut kartmaterial, och hade kopior med sig till alla. Solna däremot verkade ha problem med sin kopiator, för det var inte tillräckligt med kopior.

DSC_0057_DxO

Henrik Waldenström från Världsnaturfonden förklarade varför de har engagerat sig i Råstasjön. Helt enkelt för att den är unik

DSC_0061_DxO

Solnas stadsjurist registrerad av kameran, kanske lika bra för det slarvas en hel del med registrering annars från det hållet

DSC_0072_DxO

Vi noterade att stängslet runt byggbodarna flyttats ut ett tiotal meter

DSC_0079_DxO

Florian visar med hjälp av telefonen var vi är. Solna hade förvånansvärt svårt att visa på kartan var vi var vi varje stopp. Kan det vara så att deras arbete med byggplaner och annat är en ren skrivbordsprodukt

DSC_0084_DxO

Även om det var lite blött på arken så visade naturen sig från sin absolut bästa sida

DSC_0125_DxO

Johan förklarar vikten av sumpskogen och den vilda naturen. Här finns det mycket mygg och annat vilket gjort detta område till fladdermössens eldorado – sju arter som häckar här

DSC_0132_DxO

En titt i kartan. Det som förvånade var Solnas dåliga kännedom om området, visste ofta inte var vi var exakt

DSC_0139_DxO

Det är bra att ha med sig bandyportföljen

DSC_0151_DxO

Upplaget för byggmaterial är här på temporärt bygglov

DSC_0179_DxO

Var går strandlinjen. Vi vägen, eller ute vid vassens utkant?

DSC_0186_DxO

På västra sidan av Råstasjön finns en liten bäck. Den räknas in då Solna bestämmer strandlinjen, men man räknar inte med bäcken som rinner ut ur sjön i nordöstra hörnet. Var finns logiken?

DSC_0192_DxO

Alla tittar bort mot Arenastaden

DSC_0204_DxO

Ska det lilla gröna framför de tre (kommer bli fem) punkthusen försvinna så det blir en ”naturlig övergång” mellan Arenastaden och Råstasjön

Strandskyddsmanifestation vid Råstasjön

Strandskyddet är en grundläggande del av allemansrätten och är allvarligt hotat i våra tätorter. Under söndagen anordnade Naturskyddsföreningen manifestationer för strandskyddet på ett flertal platser i Stockholms län, så även vid Råstasjön.

IMG_8430

Ett antal nyfikna deltagare samlades vid sydöstra hörnet av Råstasjön där den lokale fågelexperten Hasse Ivarsson tog till orda. Vi fick följa med på en intressant vandring vid sjön där vi fick lära oss mer om fågel- och växtlivet. Till exempel visade Hasse oss var det hänger en fridlyst mistel.

IMG_8438

Vi fick också veta mer om hur olika naturtyper hänger ihop och hur sumpskogen norr om sjön bidrar till det rika fågellivet i och vid Råstasjön. Till exempel vattenrallen som brukar vara synlig under vintrarna är beroende av sumpskog för att trivas.

IMG_8442

Efter vandringen samlades vi för fika och samkväm, även den stoppade avstängningen av Sjövägen avhandlades. Sjövägens avstängning är för övrigt ingen ny fråga, streamern kom redan 1983!

Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och tillika medlem i nätverket Rädda Råstasjön, avslutade manifestationen med ett tal om varför det är viktigt att bevara strandskyddet och hur möjligheten att röra oss fritt i oexploaterade strandmiljöer påverkar oss på ett positivt sätt.

IMG_8448

Foto: Maria Thiessen

Telefonorder, utan dokumentation

Vi skrev för ett par dagar sedan att Solna anlitade en juristfirma för att skriva Solnas inlaga till Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD). Man gjorde det per telefon, utan att dokumentera något i stadens diarium. Nu har fakturan kommit, på exakt 190.000 kronor plus moms.

Så vad vi har nu är en beställning som gjorts per telefon, och en faktura som inte innehåller någon specifikation. Är det så här som skattepengarna ska användas?  Det är också förvånande att Solna accepterar 20 dagars betaltid.

Här kan du se fakturan, undrar hur revisorerna ska kunna revidera detta, utan beställning och ingen specifikation. Blir svårt avgöra om leveransen motsvarar beställningen. Solna är fantastiskt, gör inte mycket efter reglerna.

DSC_7583_DxO

Undrar vad svanen Frasse tycker om detta

Det ”gröna partiet” i Solna stadsvandrar med YIMBY vid Råstasjön

YIMBY är enligt sin hemsida ett nätverk för stadsvänner. Man vill att staden ska växa och utvecklas till en tät blandstad och inte en gles bilstad. Den täta blandstaden är enligt YIMBY ”gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering”.

Ovanstående är lätt att hålla med om, men den utveckling vi ser i Arenastaden och i andra delar av Solna är dessvärre fokuserad på byggnation av massiva kontorskomplex och en utökning av biltrafiken. Bostadsbristen i Stockholm är stor, och många av oss skulle anser att det vore mer prioriterat att att bygga bostäder för unga och barnfamiljer i attraktiva lägen såsom Arenastaden. Gjorde vi det kunde vi också bevara och utveckla de små gröna oaser som betyder så mycket för människor i en växande storstad.

Solnas styrande allians har i Arenastaden satsat på att i bästa läge, några kilometer från innerstadens kärna, uppföra storskalig bilinfrastruktur med bl a en flerfilig ramp planerad på 70-talet. På en central plats i den nya stadsdelen återfinns också Sveriges största parkeringsgarage. Cyklister och gående har däremot svårt att hitta och ta sig fram. Knappast det någon skulle mena med en levande stadsmiljö av blandstadstyp.

På söndag ska YIMBY Stockholm gå på en vandring runt Råstasjön och avsluta med en fika på Mall of Scandinavia. Centerpartiets högste företrädare i Solna är anmäld att gå med. Hoppas då att någon YIMBY frågar honom varför hans ”gröna parti” valt att fokusera på storskaliga lösningar för bilism och ensidigt satsat på företagens behov vid exploateringen av den nya stadsdelen Arenastaden? 

Jonathan_stenvall_01

Foto: Jonathan Stenwall

Solnas styrande allians är skakade – och skattebetalarna får stå för advokatkostnader på löpande räkning

Solnas styrande allians är uppenbart skakade över att Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) nu prövar detaljplanen på ca 700 lägenheter vid Råstasjön. Kan det verkligen vara rätt att bygga innanför strandskyddat område och förstöra ett ekosystem som är en så viktig bärare av lokal och regional biologisk mångfald? Klimatmötet i Paris kommer att sätta ljuset på att miljöer som hyser hotade arter idag är viktigare att skydda än någonsin tidigare. Den lilla lokala frågan om Råstasjöns bevarande ska ses i en global kontext. Genom att skydda fåglarna vid vår sjö hjälper vi också nationellt hotade arter. Vilket i sin tur har betydelse i ett internationellt sammanhang.

Solnas stora oro för MÖD:s prövning gör att de gett advokatfirman Åberg & co i uppdrag att ta fram ett stort antal yttranden som försvar för byggplanerna. Vi har så här långt räknat till tretton stycken i Solnas diarium. Rädda Råstasjön frågade Solna (genom Kontaktcenter) vad vi som skattebetalare betalat för alla dessa advokattimmar? Varför har Solna inte registrerat detta i sina diarier? Detta var svaret vi fick:

From: Kontaktcenter

Sent: Friday, November 6, 2015 2:32 PM

To: Rädda Råstasjön

Subject: SV:Re: *1511030480* allmänna handlingar

Hej!

Det är korrekt att Solna stad använt Advokatfirman Åberg & Co för att ta fram yttrandet till Mark- och miljööverdomstolen i mål P 6876-15.

Det saknas handlingar i diaret, vilket beror på att bokning av tjänsten gjorts per telefon, avstämning och rapportering skett vid möte med advokatfirman och tjänsten förts vid avslutat uppdrag, allt i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Med vänlig hälsning

NN

politiker_i_vassen

En novemberdag vid Råstasjön

Nu är november här, hägrarna börjar så smått dyka upp vid Råstasjön samtidigt som de vitkindade gässen gör sig beredda att flyga iväg till sina vintervisten längs kusterna i norra Västeuropa.

IMG_8325

I dag såg det ut som att de tränade samflygning över Råstasjön, de flög fram och tillbaka, tränade olika formationer och höjder, de tycktes också öva på att kommunicera med varandra.

IMG_8345

En helt annan sak som noterades är att sumpmarkerna på norra sidan av sjön ser ut att ha krympt, kanske är det en naturlig företeelse efter en torr sensommar och höst. Sumpmarker – eller våtmarker – är en mycket betydelsefull naturresurs som ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Våtmarker bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området och kan även användas för rekreation, till exempel fågelskådning.

IMG_8348

Vi får hoppas att en regnig november kan hjälpa till att höja vattenståndet och återställa våtmarkerna. Vad som däremot vore värre är om byggplanerna på den nordöstra sidan skulle bli verklighet, då kommer våtmarkerna oåterkalleligen gå förlorade. Om du inte redan har skrivit på vår namninsamling för naturreservat och stoppade byggplaner så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen