Stöd oss

Vad kan du själv göra för att påverka? Om du vill att Råstasjöns natur- och rekreationsvärden ska bevaras för framtiden finns det flera saker du kan göra:

  • Följ oss på Facebook
  • Nätverkets arbete är ideellt, men kostar ändå pengar att driva. Om du håller med oss får du gärna sätta in en slant på postgiro 4169914-1 (betalningsmottagare är Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg). Öronmärk ditt bidrag med texten ”Rädda Råstasjön”. Många bäckar små kan rädda sjön!
  • Du kan också göra konkret och praktisk nytta i nätverket. Kontakta gärna vår kontaktperson Henrik på henrik.r.persson@hotmail.com, mobil 073-667 64 39.