månadsarkiv: maj 2016

Reservatsinspiration för Råstasjön

Vi vann en seger. Vi lyckades med Naturskyddsföreningens, Hyresgästföreningens, Världsnaturfondens och Mark- och miljööverdomstolens hjälp stoppa att området här vid nordöstra delen av Råstasjön bebyggdes med upp till 11 våningar höga hus. Över 25 000 människor skrev på våra namnlistor. Vi ordnade möten och demonstrationer. Det hade effekt. Nu gäller det att:

  • Reparera skadade delar av naturen
  • Återplantera både platsen där byggbodarna stått och betongstationsområdet
  • Skydda området från fortsatta klåfingriga ingrepp och hot
  • Säkra hela området i form av ett naturreservat

För att få till en positiv diskussion runt ett kommande naturreservat har Nätverket Rädda Råstasjön tagit fram ett dokument som kan inspirera Solna kommun att ta till vara på naturresurserna.

Du kan läsa Nätverkets förslag här: Reservatsinspiration-för-Rastasjon

DSC_8115_DxO

 

En försommarkväll vid Madenbäcken

Regnmoln hängde hotande i skyn och det blåste snålt, men trots att vädret inte riktigt visade sig från sin soligaste sida blev det en lyckad vandring i området runt Madenbäcken.

IMG_9808

Nätverk Ör hade bjudit in till denna vandring som leddes av Magnus Enquist från zoologen på Stockholms universitet.

IMG_9811

Vi passerade olika naturtyper med gamla fruktträdgårdar såväl som rik lövskog och mötte en pastoral idyll med bondgård och hästhagar endast några hundra meter från Hallonbergens centrum.

IMG_9815

När man närmar sig Sjövägen passerar man ett grönområde som skulle kunna bli väldigt fint och komplettera den natur som finns vid Råstasjön. Tyvärr används för närvarande en del av området som upplag för rör och allehanda skrot i samband med installation av fjärrkylan som just nu pågår i Solna och Sundbyberg. Det är dock möjligt att återställa området till gott skick. Naturen vid Madenbäcken bjuder på såväl artrik flora som fauna, vi kunde till exempel höra näktergalen sjunga bara något hundratal meter från Sjövägen.

Foto: Maria Thiessen

Naturvandring vid Madenbäcken

IMG_5285

Nätverk Ör bjuder in till naturvandring vid Madenbäcken onsdagen den 25 maj mellan 18.30 och 20.00. Vi samlas på en plats mellan Ursviksvägen och tennishallen invid gångstigen.

Madenbäcken är vattendraget vars vatten kommer från Järva och rinner vidare in i Råstasjön. Runt bäcken finns ett artrikt naturområde som inte är så känt, men som är en viktig grön förbindelselänk mellan Solna, Sundbyberg och Järvafältet.

Alla är välkomna att delta på vandringen, ingen förhandsanmälan behövs och vandringen är gratis!

Flygblad kan laddas ner här.

Försommar vid Råstasjön

Nu sjuder det av liv vid Råstasjön då vi går in i gränslandet mellan vår och försommar! Änderna har fått ungar…

IMG_9343

…och kanadagässen går i väntans tider.

IMG_9349

Skrattmåsarna skränar som vanligt och det häckas för fullt på den lilla holmen på östra sidan av sjön.

IMG_9352

På södra sidan av sjön lyser blommor i alla färger, som till exempel svalörten som nu finns i överflöd.

IMG_9350

Det här är den första försommaren på flera år som vi kan gå runt Råstasjön och veta att sjön inte längre är hotad av byggplaner. Bara den känslan gör det extra värt att besöka Råstasjön nu, då den står i sitt vackraste flor.

Men arbetet är inte slut, det gäller fortfarande att trycka på Solna stad om skötseln av området runt sjön. Att få till ett fint naturreservat är en sak, men det är också viktigt att ha en bra skötselplan för att växter och djur ska fortsätta att frodas i området och att människor ska känna trygghet och trivsel under promenaden runt sjön.

Foto: Maria Thiessen