månadsarkiv: augusti 2014

ABC var naturligtvis på plats #RäddaRåstasjön

Det var stor uppslutning kring manifestationen för att Rädda Råstasjön. Alliansen lyste med sin frånvaro men partierna som är emot byggnationen var där. Så när du röstar i lokalvalet i Solna vet du vilka partier du inte ska rösta på.

Vi återkommer med mer material från dagen vid vår sjö. I mellantiden kan du titta på ABC-nyheterna.

ABC_nyheterna

Vi var med på folkfesten i Sundbyberg #RäddaRåstasjön

Årligen anordnas en kräft- och surströmmingsskiva på Sturegatan i centrala Sundbyberg. Förutom de kulinariska läckerheterna bjuds det på uppträdanden, gatumarknader och kvällsöppna butiker. Fina sommarkvällar kan man räkna upp till 25.000 besökare som myllrar fram på gatorna. Så här i valtider är närvaron från politiska partier extra framträdande.

Medlemmar i nätverket Rädda Råstasjön var med på folkfesten och passade på att mingla med representanter från olika politiska partier samt dela ut flygblad och pusha för söndagens demonstration vid Råstasjön.

Sundbyberg

Klockan 14 nu på söndag den 31/8 äger alltså manifestationen rum. Vi samlas på östra stranden nära Friends Arena. Nätverket Rädda Råstasjön kommer att visa hur alliansen kommer att bygga inom strandskyddat område. Välkomna att delta!

Moderaterna verkar inte förstå vad tillfällig betyder #RäddaRåstasjön

Sveriges Radio har intervjuat moderaterna och socialdemokraterna angående byggplanerna och exploateringen inom strandskyddat område vid Råstasjön. Moderaternas gruppledare Per Granfalk hänvisar till att området vid Råstasjön som alliansen vill bebygga är ” ianspråktaget”.

För tillfället, ja möjligen. Men betongstationen och parkeringsplatsen som han hänvisar till, har endast tillfällig strandskyddsdispens. I de tillfälliga dispenserna framförs att strandskyddet ska ses på lång sikt och därför har man kunnat ge en tillfällig dispens för betongstation och parkeringsplats inom strandskyddat område. Men det innebär att områdena ska återställas då de tillfälliga dispenserna går ut. Och därmed tar inte strandskyddet stryk mer än i ett kort perspektiv.

Alltså, områdena som idag har lägre värden för friluftsliv och biologisk mångfald på grund av den tillfälliga betongstationen och den tillfälliga parkeringen, kommer att återfå de högre värden som funnits tidigare, och kommer återigen till fullo bidra till betydelsen för strandskyddets syften framöver.  Därför kan inte Råstasjöns strandskyddade områden i öster och nordost exploateras såsom Granfalk påstår.

Granfalk undviker också att nämna området där byggbodarna nu står. Byggbodarna har också en tillfällig dispens. Här har många träd tagits bort och två olagliga vägar har anlagts. Mycken grönska har strukit med. Självklart ska detta återställas då strandskyddsdispensen är tillfällig. Strandskyddet ska som nämnts ses på lång sikt men vi vet att alliansen planerar steg för steg utan att se till helheten. Vi i nätverket är tacksamma för att det finns en lagstiftning som styr upp sådant missbruk av medborgerliga intressen. För övrigt kan nämnas att en förlängning av nämnda dispenser är överklagade och ligger för avgörande hos mark- och miljödomstolen.

Ann Bell för Nätverket Rädda Råstasjön

Moderaterna far med osanning om Råstasjön #RäddaRåstasjön

Pehr Granfalk (m) och Arne Öberg (s) i radioinslag. Pehr Granfalk säger att det som ska bebyggas enbart är hårdgjorda ytor, betongstation, parkeringsplatser. Det är fel. Områden med unik natur kommer att drabbas om planen genomförs.

Kanske dags att Pehr kommer ner till Råstasjön 31 augusti kl 14.00 vid grönområderna vid östra Råstasjön där det ska byggas.

Klicka på bilden så kommer du till SR och kan lyssna på det.

pehr_och_arne

Då passerade vi 21 000 underskrifter mot byggandet #RäddaRåstasjön

Det fortsätter att komma in underskrifter som inte vill att det ska byggas på strandskyddat område vid Råstasjön. Alliansen drev igenom byggtillståndet i juni, vilket naturligtvis är överklagat. Nu ser vi fram mot valet där de som beslutade kommer få sin dom från Solnas befolkning.

Har du inte skrivit under, gör det nu, det är bara att klicka på bilden nedan.

raddarastasjon_lista

Manifestation för Råstasjön #RäddaRåstasjön

Nätverket Rädda Råstasjön anordnar söndagen den 31 augusti klockan 14 en manifestation för Råstasjön. Man kommer att vid Råstasjön visa hur Alliansen tänker bygga inom strandskyddat område. Det kommer också att hållas 3-4 tal.

Vi möts vid östra stranden, nära Friends Arena. Välkommen att delta i manifestationen!

IMG_2007

Råstasjön inspirerar inte bara fotografer #RäddaRåstasjön

Eira Nordström är en mångsysslare som kombinerar skapande, studier, arbete som museivärd och fotografering. Hon deltar också i Stockholms länsmuseums fotoprojekt Samtidsbild. Eira vill gärna kombinera det estetiska skapandet med ett meningsfullt budskap, och tycker därför att Rädda Råstasjön känns mitt i prick. Vi har tidigare visat hennes bilder, här kommer lite papperskonst!

Ta en titt i vårt bildgalleri och förundras.

https://raddarastasjon.se/bildgalleri

Spelar Solna poker med sina medborgares pengar? #RäddaRåstasjön

För er som ännu inte hunnit läsa C-uppsatsen så kommer här ett kort citat som borde göra att ni alla känner behov av att läsa den. Framförallt om du är förtroendevald borde uppsatsen göra att du tar dig en ordentlig funderare.

Mitt resultat visar att den planeringsfilosofi som implementeras utav Solna, till stor del bygger på risktagande och spekulativa beslut. De beslut som är fattade kring den planerade stadsdelen, Arenastaden i Solna, bygger på rådgivande beslut från den privata marknaden i form av en bank, ett idrottsförbund och flertalet byggföretag.

Genom att beslut genomförs med hjälp av privata intressenter kommer vinsterna att privatiseras medan kostnaderna kommer att socialiseras.

Om projektet går med förlust kan företagen dra sig ur eller gå i konkurs, vilket i slutändan leder till att Solnas skattebetalare får betala en förlustaffär de själva inte varit med att besluta om. Detta är en del i den postpolitiska staden där det ökande privata inflytandet i politiska beslut omvandlar staden till ett köp och sälj rum, snarare än ett för medborgarna levnadsrum.

”Om du köper det du inte behöver, måste du snart sälja det du behöver” – Benjamin Franklin 1736

Magnus Johansson skrev en mycket intressant C-uppsats 2009, där han analyserade Arenastaden och vad den kommer att innebära.

Läs den gärna, han var insiktsfull i sina slutsatser. Skulle också varit intressant att veta vilken person på Solna kommun som svarat då de svaren var intressanta.

Klicka på första sidan nedan så kommer rapporten.

spekulativ