månadsarkiv: augusti 2015

Fågelvandringar vid Råstasjön

Gigi Sahlstrand har planerat in ett antal fågelvandringar vid Råstasjön.

Säsongens första onsdagsfågelvandring vid Råstasjön, är onsdag 26 augusti, kl 11.00-13.00. Lär dig förstå och upplev det fantastiska fågellivet runt och i sjön. Kostnad 60 kr. Mer info www.gigisahlstrand.se/guidning/. Övriga dagar i höst/vinter – 9/9, 23/9, 14/10, 4/11, 2/12, 6/1, 27/1 och 2/3.

Gigi_sahl

Vi kommer inte att ge oss

Nätverket Rädda Råstasjön ger aldrig upp. Opinionen mot ett jättebygge vid Råstasjön – till en del på strandskyddat område! – växer sig allt starkare. 700 lägenheter har den borgerliga alliansen sagt ja till, ändå påstår man sig vilja ha ett naturreservat. Det går ju inte ihop. Men alliansen framhärdar. Centern i Solna påstår sig driva en grön politik. Tidigare miljöministern Andreas Carlgren (c) har sagt att han inte förstår vad partikamraterna i Solna sysslar med. Hur kan vår generation, säger han, ta sig rätten att förstöra ett värdefullt stycke natur som våra barn och barnbarn också behöver?

I juni 2014 fattade Solna kommunfullmäktige ett beslut om detaljplan. Opinionen mot ett jättebygge vid ett älskat naturområde skrämde alliansen som nu hade bråttom. Efter valet i september fanns nämligen ingen majoritet för bygge. Och Länsstyrelsen krävde nedskärning i planen, farlig gas hade hittats i marken. Kommunledningen skar ner lite och lovade snabbt ett grönområde i Huvudsta som ersättning till byggbolagen. Lägg därtill olagliga vägbyggen, olagliga vändplatser med mera. Alliansen har inte ”gjort rätt” vid Råstasjön, som Pehr Granfalk (m) nyss påstod i ”Vi i Solna”. Man har gjort fel – och vill fortsätta göra fel.

Det är där vi befinner oss nu. Mark- och miljödomstolens första instans har gett klartecken till bygge; vilket överraskat Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och alla sakkunniga på området. Vad Mark- och miljööverdomstolen säger vet vi inte. Nätverket Rädda Råstasjön tror och hoppas att domstolen ser i ett längre perspektiv. Människor behöver rekreationsområden; behöver andas frisk luft och lyssna till fågelsång. En kommun av betong är möjligen företagsvänlig, men knappast invånarvänlig.

Ann Bell och Henrik Persson

Nätverket Rädda Råstasjön

20130505-Skaggdoppingar

Foto Johan Lind

Kommentera Solnas nya Översiktsplan

För dig som värnar våra grönområden – tyck till om Solna stads översiktsplan!
Solna har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Samrådet kring planen är en viktig möjlighet för såväl boende i Solna som andra att inkomma med synpunkter. 31 augusti är sista dagen för samrådet, och om du är en av dem som värnar Råstasjön och Solnas övriga grönområden är det viktigt att du yttrar dig!

Om Råstasjön står bland annat att läsa följande: (sidan 29 i planen) ”Råstasjön och dess omgivning är ett viktigt och uppskattat natur- och rekreationsområde med ett artrikt fågelliv. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna fö̈r att skapa ett naturreservat runt Råstasjön. Målsättningen är att bilda ett gemensamt naturreservat med Sundbyberg där även området kring Lötsjön kan inkluderas.” På samma sida står också att läsa att man har som strategi att ”Planera för ett tät stad där parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med stadsmässiga värden”.

Inte ett ord om de massiva byggplaner som hotar det unikt artrika fågellivet, fladdermössen och den rika floran vid sjön, och som kommer att göra området mindre attraktivt ur rekreationssynpunkt. En tät stad är just vad det kommer att bli, och de gröna ytor som finns kvar blir sannolikt mest som gräsplättar mellan de elva våningar höga husen. En ”målsättning” att skapa naturreservat är till intet förpliktigande, till skillnad från de hemliga avtal med byggbolagen som gjort att man nyligen bytt en liten obebyggbar yta vid Råstasjön mot två större grönområden i Huvudsta.

solna.se/oversiktsplan finns hela planen att läsa – här finns också en karta med de sk ”framtidsbilder” som har tagits fram för olika stadsdelar. Du kan lämna synpunkter på webbplatsen (när det gäller Råstasjön främst under ”Arenastaden”), alternativt kan du skicka dina synpunkter på posten till Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna eller via mail till kommunstyrelsen@solna.se.

Under september ska synpunkterna som kommit in sammanställas, varefter ett omarbetat förslag är tänkt att ställas ut i oktober/november. Solna stad tänker sig att planen ska antas av kommunfullmäktige i början av 2016.

Gör din röst hörd – senast den sista augusti!

20140119-Vattenrall

Foto Johan Lind