månadsarkiv: februari 2014

Nya detaljplan och torgmöte 22 februari

vinterhägrar by Peter WindingAlliansen i Solna stad har kommit med ett nytt förslag på mer begränsad bebyggelse vid Råstasjön, dock fortfarande inom strandskyddat område.

Det är glädjande att Alliansen tagit ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. All bebyggelse måste stoppas, eftersom Råstasjön är ett litet och mycket sårbart ekosystem, som minsta bebyggelse kan förstöra. Därför avvisar vi det nya förslaget.

22 februari klockan 12:00 samlas vi på Solnaplan, den öppna ytan mellan Solna Centrums tunnelbanestation och busstorget (utanför Solna Centrum), för ett torgmöte. Vi informerar alla intresserade om den nya detaljplanen och nätverkets hållning.

Varmt välkomna!

Kan man bygga på den gamla soptippen öster om Råstasjön?

Solna kommun verkar tro det eftersom man fortsätter mäta gasnivåerna i marken. Metan och koldioxid är gaser som finns där och de bildas när det gamla avfallet bryts ner. Om metan och koldioxid samlas i slutna delar i en byggnad kan det bli farligt för människors hälsa och säkerhet. Metan är explosiv i vissa koncentrationer och kan också orsaka kvävning. Koldioxid är giftig i relativt låga koncentrationer och kan orsaka kvävning. Läs om det på sidan nio och framåt i rapporten Miljöteknisk undersökning av deponigas från äldre soptipp inom Arenastaden daterad 2013-10-02.

Rädda Råstasjön anser att marken ska lämnas orörd. Det blir billigare och säkrare för alla. Och strandskyddet lämnas intakt vilket vi tycker är en självklarhet.

Rådjuren behöver mat….

Vi pratar väldigt ofta om alla fina fåglar som finns runt Råstasjön, och det har varit stort engagemang att propellern som ska se till att fåglarna får fritt vatten varit trasig.

Men även fyrfota djur behöver hjälp som Sophie påpekar på Rädda Råstasjöns Facebook-sida. De håller ju till vid matstället i nordvästra hörnet av sjön. Kom gärna dit med Falu rågrut och skivad potatis. Lite av detta kommer nog andra små fyrfota djur till nytta också.

Marie_Mattson (3)