Kategoriarkiv: Allmänt

En januaridag vid Råstasjön

Det är trettondag och solen skiner över Råstasjön, det är några grader kallt och ett tunt snötäcke på marken. En vackrare vinterdag är svårt att föreställa sig. Runt sjön är det liv och rörelse, den traditionella fågelvandringen går av stapeln med Hasse Ivarsson som kunnig och engagerad guide.

I vassen på norra sidan av sjön lurar en vattenrall, vilket drar till sig intresse från besökare.

På isen rör sig också en ensam skridskoåkare, här med höghusen i Arenastaden som bakgrund.

Hägrarna flockar sig som vanligt i det sydvästra hörnet av sjön, när en bil fullastad med fisk dyker upp är de inte sena att ta för sig av det som bjuds.

Det verkar smaka gott med en liten fisk.

Den nya matningsplatsen vid den västra sidan av Råstasjön är populär bland blåmesarna.

Snart är det sex år sedan Mark- och Miljööverdomstolen upphävde detaljplanen för Arenastaden och ett naturreservat vid sjön kunde invigas ett par år senare. Vi Solnabor får vara glada över detta område med dess unika djurliv, men vi får också hoppas på och även sätta press på att reservatet sköts på bästa möjliga sätt!

Foto: Maria Thiessen

Rädda Råstasjön är med och räddar Överjärva

Rädda Råstasjön har varit ett begrepp i Solna sedan 2012 då planerna på att bygga 1800 lägenheter på stränderna vid Råstasjön presenterades. Sedan dess har vi varit med om att stoppa det bygget och få till ett naturreservat i stället.

Men vi har noterat att det behövs folkligt uppror på flera håll, som rivningen av Tallbacka och rivningen av Överjärva ladugård mm. Vi har därför den senaste åren arbetat med att bli accepterade som kultur och naturförening av Länsstyrelsen och Mark- och Miljödomstolen. Det är vi sedan en tid tillbaka och var en av de föreningar som överklagat rivningsbeslutet av ladugården på Överjärva gård.

Vi kan nu arbeta över hela kommunen med att bevara natur och kultur, vilket vi även kommer att göra. Nu hoppas vi att kommunen tar sitt förnuft till fånga och låter bli att överklaga beslutet från Länsstyrelsen och i stället renoverar ladugården och låter hästarna vara kvar. Samtidigt som de ger fåren möjlighet att vara kvar genom att upplåta förrådsutrymme för dem.

Läs även vad Mitt i Solna skriver om den stoppade rivningen. Beslutet: Staden får inte riva ladugården (mitti.se)

Ladugården får stå kvar tills vidare

Då var det vinter igen med snö och kyla

Som brukligt denna tid på året så kan det vara kallt, riktigt kallt vilket gör att isarna fryser. Denna december är inget undantag, isen ligger nu på Råstasjön och fåglarna har det tufft. Men Solna har noll framförhållning så det är kris nu.

Trots att vintern kommer varje år så har Solna i år återigen misslyckats med att få igång omrörarna så att vakar finns för fåglarna. Den stora mitt på sjön fungerar dock och stoppar effektivt eventuell skridskoåkning.

Vidare så har Solna inte fått dispens från Jordbruksverket om att mata hägrarna med fisk, kan det vara för att de ansökte den 17:e november? Det är dags att ta reservatet på allvar och sköta de få underhållsuppgifter som finns. Återställa den mark som legat i träda sedan Peab fick tillåtelse att använda strandskyddat område för sina byggbodar. Det är länge sedan de flyttades nu.

Så här skriver Fågelguidning, som frekvent använder Råstasjön för sina utomhusaktiviteter, om ett besök till Råstasjön i helgen – är det denna reklam som Solna vill förmedla?

Klicka på bilden för att komma till Fågelguidning

Ett vasst naturreservat – vad har gått fel

Råstasjön är fantastisk, en oas mitt i stan. Den ger oss en möjlighet att komma ut i naturen vilket många utnyttjar. Och då man gör det kan man titta på de många fåglar som finns. För det är väl så här vi är vana att se bilder från Råstasjön.

Gräsänder betar på östra stranden, nedanför minigolfen

Det har nu gått ett halvdussin år sedan byggbodarna flyttades bort. Drygt tre sedan kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk invigde reservatet med pompa och ståt. Det skulle bli ett vasst reservat, men något verkar ha gått fel.

Marken där byggbodarna stod är som den lämnades av PEAB, ingenting har gjorts för att återställa den. Solna hade ju “glömt” att kräva återställning av marken då de gav dispens från strandskyddet till PEAB. Alla var ju så säkra på att det skulle byggas 1800 lägenheter vid sjön. Kan det vara för att Solna inte har pengar till arbetet att återställa.

Den 20 november var vi ute och tittade på de delar av reservatet som kallas för Zon 5 och ligger mot Evenemangsgatan och Råsta strandväg. Att området mot Evenemangsgatan inte är återställt är ju rätt så uppenbart, men det är skrämmande att se hur övriga delar av Zon 5 behandlats.

Vi anmälde det som finns i detta inlägg till Miljöförvaltningen och de var mycket snabba med att göra en inspektion baserat på vår information. Det har redan hänt saker – och det kommer nog hända mer som är positivt för naturreservatet.

Men låt oss ta en promenad runt halva sjön, men då inte på stigen runt sjön, utan vi gör en liten avvikelse och går på utsidan av reservatet från utloppet.

Nu några bilder vid utloppet inne på reservatet. Är det ett skräpupplag, eller kanske det går att göra lite trevligare?

Här har någon röjt upp – kommer det bli en parkering för besökare till arenan, eller blir det återskapande av naturen som var innan bygget startade. Detta är en del av naturreservatet.
Så praktiskt att man flyttat skräpet till kanten så det blir en stor grusyta
Det här är inte stenar som hör hemma i ett naturreservat – men i Solna verkar det gå bra.
Plast och avfall slängt bakom grushögar som tippats i reservatet
Undrar om det finns bygglov för detta upplag? Det kan inte vara så trevligt för de som köpt lägenheter för stora pengar att ha ett sopupplag utanför fönstret
Undrar vad en gammal dieseltank gör i ett naturreservat
Varför dumpar man grus och asfalt här? Bara för att man kan?
Vilken tur att det finns en papperskorg. Men varför lämna kravallstaket och en grov vajer. Måste varit besvärligt att ta med sig.
På Råsta strandväg dyker det upp en skylt om att det är bygginfart. Det konstiga med det är att det inte ska finnas något bygge till vänster. Det är nämligen naturreservatets område
Det visar sig vara en perfekt tipp för olika sorters byggavfall, och en stor mängd betongsuggor förvaras här.
De blåa säckarna och de gula kartongerna är tippade här under de senaste dagarna……..
…..vilket tydligt syns på de orörda kartongerna
Har svårt att se att detta ska vara i ett naturreservat – men det verkar gå bra i vårt “Vassa reservat”
Undrar varför det är reklam för Volvo i reservatet?
Det är det som kallas Zon 5 som vi dokumenterat. De flesta tänker då bara på området där byggbodarna stod, men det finns som ni ser även tre områden direkt efter Råsta strandväg som ingen verkar bry sig om

Vi har noterat att de styrande partierna (M, C, MP, L och KD) avsatt hela 1 miljon för att förbättra och utveckla våra naturreservat. Undrar vad de tänker göra med de pengarna. Kan vi hoppas att det kan användas till att få bort skräpet och restaurera de områden som vi kort dokumenterat här.

Man kan undra vad PEAB/Fabege har för hållhake på kommunen eftersom de verkar komma undan med konstigheter.

Vidare hoppas vi att kommunen ändrar sig rörande ladugården på Överjärva – renovera och spara den till eftervärlden.

Lägger upp kartan med reservatsgränserna som Solna tagit fram, hoppas ni kan orientera er.

Råstasjön – ett vasst naturreservat, eller?

För snart tio år sedan ville Solnas styrande bygga 1800 lägenheter på stränderna av Råstasjön, planer som skulle visa sig engagera solnaborna. För snart sex år sedan beslutade domstolen att riva upp planerna vilket resulterade i att ett Naturreservat bildades i december 2017.

Vi kommer nog alla ihåg de byggbodar som stod på östra sidan under tiden som Friends Arena byggdes. Då PEAB fick dispens för att sätta dem på strandskyddat område var Solna övertygade att det skulle byggas på platsen.

Här syns området tydligt som ska återställas efter byggbodarna. Det är inte mycket grönt kvar.

Vi väntar fortfarande på att Solna ska återställa marken där byggbodarna stod, gärna då i linje med det som ekologerna i Calluna skrivit i sin rapport. Deras förslag stämmer överens med de förslag som bland annat Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön kommit med. Men inget händer.

Sommaren 2020 kunde vi läsa om att allt var klart att bygga en reningsdamm på gräsmattan vid entrén till reservatet.  De utgrävda, giftiga, massorna skulle placeras i området på östra sidan, för att spara pengar på transporter. Där skulle det ordnas ängar och planteras träd.  Som ni kanske läst så stoppade Länsstyrelsen planerna då de inte ansåg att det är i enlighet med föreskrifterna, utfärdade av Solna, för naturreservatet att tippa förorenad jord inom reservatet.

Naturvänner har hela tiden varit emot reningsdammen, då den bara kommer rena 5 kg fosfor per år av de 2500 kg som tillförs Brunnsviken, dvs 0,2%. Dammen skulle göra stora ytor av Råstasjöns naturreservat skulle otillgängliga och flera mycket stora träd tas ned. En reningsdamm skulle troligen göra större nytta vid inloppet i nordvästra hörnet.

Gräsmattan med träden där reningsdammen skulle placeras.

Dammen fick i början av 2019 dispens från reservatsreglerna för att kunna byggas. En dispens stipulerar att arbetet med att bygga måste startas inom två år från det dispensen gavs – vilket inte har skett.

Det finns numera ingen dispens för att bygga dammen.

Vi uppmanar nu Solna att sköta sitt reservat, återställa marken på östra sidan samt återplantera träd och buskage så att småfåglarna kanske kommer tillbaka. Vårt erbjudande om att vara med i en referensgrupp för naturreservatet finns kvar.

Det skulle även vara trevligt om den sedan länge utlovade renoveringen av gångvägen runt sjön kunde göras så det går att gå torrskodd även efter lite regn.

Råstasjön förstärker sin ställning som fågelsjö

I vinter har vi sett vattenrallen igen för första gången på två år. Vi trodde den försvann i samband med värmen 2018, men nu är det hela tre stycken på norra sidan.

Det har även talats om att havsörnen visat sig, och de fångades i helgen av en råsundabo. Efter ha talat med ornitologisk expertis kan det tom vara så att de kanske letar efter ett träd att bosätta sig i. Det är ett sk adult par, där honan kan ha upp till 2,5 meter mellan vingspetsarna.

Råstasjön levererar, och tack Peter för att du delar bilden med oss.

Fotograf Peter Maripuu – – – – – Klicka på bilden om du vill se en större bild

Vasalundsparken hotad

Vasalundsparken är ett litet grönområde som ligger mellan Dalvägen och bebyggelsen vid Råsundavägen. Där finns mäktiga bergknallar, en underbar böljade gräsmatta med sällskapsytor och ett antal skyddsvärda ekar. En hundrastgård och ett par lekplatser finns också i omedelbar anslutning till parken. De som bor i Vasalund eller Hagalund passerar detta område på väg mot Råstasjön, tillsammans utgör de en sammanhängande grön oas.

Nu har Solna stad beslutat att en tunnelbaneuppgång för Gula linjen ska läggas i anslutning till Vasalundsparken. Det här betyder att det snart kan vara fullt av stängsel och lastbilar i parken, den stora ljuvliga gräsmattan kommer att hårdgöras för att hålla för tung trafik samt fyllas med byggbaracker. Många träd kommer att behöva fällas och hundrastgården försvinner.

I dag hölls ett möte i Vasalundsparken. Vasalundsbon Sverker Torell som i åratal kämpat för parkens överlevnad var på plats för att berätta om planerna samt dela ut underlag i form av kartor och skrivelser. Några intresserade slöt upp på mötet, bland annat representanter för nätverket Rädda Råstasjön.

Vi gjorde en rundvandring i parken för att bilda oss en uppfattning om hur byggplanerna kommer att påverka området. Vår slutsats blev att det i princip inte kommer att bli något kvar av Vasalundsparken. Visserligen är bygglovet tillfälligt, men planen är att under åtta års tid så kommer parken att vara belamrad. Ingen garanti finns heller för att parken efteråt kommer att kunna återställas till nuvarande skick.

Vill du veta mer om hur du kan påverka Vasalundsparkens framtid så kan du följa Rädda Vasalundsparkens Facebook-sida.

Foto: Maria Thiessen

Ska Råstasjöns naturreservat offras för ingenting?

Brunnsviken är kraftigt övergödd och åtgärder måste till för att förbättra vattenkvalitén, vilket även finns reglerat i ett direktiv från EU. Men är verkligen alla medel tillåtna för att uppnå en bättre kvalitet på Brunnsviken, även sådana åtgärder som bara ser ut att vara bra, men som inte kommer göra någon skillnad?

Är det rimligt att bygga en stor dagvattendamm för många miljoner av Solnas skattepengar för att i bästa fall rena 0,2% av det som årligen tillförs Brunnsviken? Förra året fick Solna en offert på arbetet. Den slutade på 7,3 miljoner, plus eventuella tillägg. Om vi räknar med att det blir det normala tillägget för byggen så kommer slutsumman snarare bli närmare 8,5 miljoner. Av detta kommer Solna få bidrag från staten med 1,6 miljoner. Vi Solnabor ska med andra ord betala 7 miljoner för något som innebär att några av de största pilarna runt Råstasjön tas ned, och det byggs en damm på vår stora gräsmatta. En damm som för det mesta kommer vara ett illaluktande dike.

Det är svårt att förstå logiken i det som Solna vill göra nu, det är svårt att förstå hur MP kan stå bakom detta, ett parti som hela vägen kämpat för att rädda Råstasjön. Varför sviker de nu?

Om detta är det vassa reservatet som Pehr Granfalk talade om på invigningen av naturreservatet för snart två år sedan, då vill vi inte ha något vasst reservat.

Klicka på bilden och läs den bistra sanningen om dagvattendammen vid Råstasjön, speciellt om du sitter i Tekniska Nämnden och ska vara med och fatta beslut på torsdag om att gå ut i en ny upphandling för att bygga dammen.

Låt oss slippa en onödig damm, lägg pengarna på något som gör skillnad för oss som bor i Solna i stället.

En majdag vid Råstasjön

Nu är det som allra vackrast vid Råstasjön, det sjuder av liv och söthetschockerna avlöser varandra på löpande band. Våren har anlänt till Råstasjön!

Åtminstone två grågåspar med tre gässlingar vardera har siktats vid Råstasjön, säkerligen kommer flera ungar framöver.

Skrattmåskolonin är på plats, på en väl tilltagen yta på den lilla holmen, skränet hörs vida omkring. Vi Solnabor må tycka att skrattmåsar väsnas, men de gör mycket för att bevara den biologiska mångfalden vid sjön.

På västra sidan av Råstasjön siktades ett viggpar. Vi får se om det blir småttingar inom kort.

Passa på att gå runt Råstasjön nu för att njuta av våren med allt liv den för med sig. Men kom ihåg i dessa Corona-tider att hålla avstånd till andra gångtrafikanter!

Foto: Maria Thiessen