Hotet mot Råstasjön

Byggplaner hotar naturområdet
De styrande politikerna i Solna stad ville bygga bostäder så nära Råstasjön att naturen och djurlivet skulle ta skada. Stora delar av den biologiska mångfalden skulle sannolikt försvinna för alltid och upplevelsen av sjön som ett naturnära rekreationsområde kommer försämras.

De här planerna skulle förstöra de fantastiska naturvärden som gjort att Världsnaturfonden (WWF) har utsett Råstasjön till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län – något som politikerna talar väldigt tyst om idag.

Vad vill nätverket Rädda Råstasjön?
Nätverket har listat tio punkter som måste uppfyllas för att Råstasjön ska kunna räddas och bevaras som det fantastiska natur- och rekreationsområde det är idag. Punkterna redovisas under rubriken Nätverket och visas överskådligt på denna översiktskarta. Genom domen i Mark- och Miljööverdomstolen så har nu sjön fått ett skydd, men det räcker inte. Vi arbetar vidare för att det ska bli ett naturreservat.

Vad vill invånarna i Solna och Sundbyberg?
Det finns en stark opinion hos invånarna i närområdet för att rädda Råstasjön och dess naturvärden. Ändå tycks de folkvalda kommunpolitikerna i Solna stad driva en egen agenda tillsammans med de byggbolag som vill exploatera området.

Men det behövs ju fler bostäder i Stockholm?
Det gör det verkligen. Och Solna har byggt mycket, sett till sin storlek, de senaste åren; Filmstaden, Frösunda, Järvastaden, Arenastaden … Men Solna är också en liten kommun med väldigt få riktiga naturområden. Att genom bebyggelse förstöra Råstasjön med omgivningar vore ekologiskt och socialt vansinne.

Det är bråttom att agera
Det går snabbt att fälla träd, göra anläggningsarbeten och asfaltera. Att låta naturen återta förlorad terräng tar däremot många tiotals år, kanske till och med hundratals. Tyvärr kan man inte heller krympa ett ekosystem hur mycket som helst. Blir det för litet så kollapsar det.