månadsarkiv: juli 2022

Nu tas hundra års historia bort

Råstasjön är känd som en av Mellansveriges främsta fågelsjöar, och definitivt den som är mest centralt placerad. För hundra år sedan sattes det upp ett dämme vid utloppet för att hålla vattennivån stabil. Initialt var det av trä, men ersattes senare av ett i betong.

Tack vare detta har många sjöfåglar haft Råstasjön som sin favorit, framförallt de som har sina reden i vattenytan. De vill ju inte ha fluktuerande vattennivåer.

Nu byggs utloppet om, för att främja fiskarna och musslorna, men väldigt lite sägs om sjöns stora kändisar – fåglarna. Kommer Råstasjön vara lika populär i framtiden, eller blir det en parksjö liksom Lötsjön med väsentligt mindre varierat fågelliv.

Och hur kommer det gå för den ensamma hägern som stannat kvar vid Råstasjön de senaste åren? Den sökte ju sin föda här där grävmaskinen far fram.

Vattenrallen har fått ungar

Råstasjön är väl framförallt känt för sina många olika fågelarter. På vintern har vi ju de övervintrande gråhägrarna i sydvästra hörnet.

På norra sidan har vattenrallen sina domäner och det är många som reser långväga för att se rallen.

Nu finns det en handfull ungar som vi känt till ett par veckor, och nu när det dokumenterats i Artportalen kan vi gå ut med det publikt.

Låt oss hoppas att ombyggnaden av utloppet, som bland annat kommer ge framtida fluktuationer av vattennivån, inte kommer skrämma bort Råstasjöns vattenrallar.

Vill du se bilderna, klicka på bilden nedan.

Vad händer vid ombyggnaden av utloppet

Utloppet ska enligt Solna byggas om för att bli ett porlande naturlikt utlopp. Nu har entreprenören stängt av utloppet vid gångvägen. Detta ska tydligen vara nödvändigt för det planerade arbetet. Men nu har Råstaån förvandlats till ett dike med stillastående vatten som börjar lukta. I träden som finns kvar håller den ensamma hägern till. Flyttar oroligt mellan olika träd och undrar vad som håller på att hända med hans fiskevatten.

Runt ån skulle den enligt det Solna sagt till Mark- och Miljödomstolen utföras försiktig gallring av sly, men träden skulle behållas. Enligt definitionen är sly mindre träd och buskar som har en diameter om maximalt 10 cm i brösthöjd.

Det vi ser efter Råstaån är en veritabel massaker där det på södra sidan finns en par träd kvar, som alla är skadade av de maskiner som används vid röjandet. Det ligger även stockar kvar av väsentligt större träd.

Det finns även ett par små rörhönor som troligen är från andra kullen som förtvivlat skriker på hjälp i Råstaån. Deras bo verkar ha förstörts.

I Råstaån är det ett färgglatt skimmer på ytan, som om det är petroleumprodukter som ligger som en film. Och det luktar allt mer.

Kommer projektet kunna slutföras som planerat? De arbetare som vi talat med har uttryckt tveksamhet om att det är genomförbart. Det kommer i alla fall inte bli ett porlande utlopp.

Nog är det träd som tagits ner, för inte är det sly. Blir intressant att se om det blir kvar i reservatet, som bestämmelserna säger.

Till Mark- och Miljödomstolen sa Solna att alla träd på norra sidan ska sparas.

Hur sköts vårt naturreservat egentligen

Det finns odlingslådor som väl var tänkta att förgylla reservatet samt ge intresserade personer möjlighet att få en liten jordlott att odla på. Men vad är det som odlas egentligen.

Tänk om vår kommun kunde underhålla reservatet och ordna till det som förstördes redan då PEABs byggbodar kom upp, i stället för att hitta på nya saker att göra.

Så här kommer ett par bilder från idag på morgonen, trevligt att se en så pigg hare.

Njuter av skuggan och färskt gräs
Är det någon som vet vad det är som odlas här
Det trampas på vårt naturreservat

En massaker har inletts vid Råstasjön

För åtta år sedan ville Solna bygga 1800 lgh vid Råstasjön. Efter en allmän opinion minskades det till 800, där Länsstyrelsen tog bort 100. Men i juni 2014 beslutade de styrande att det skulle byggas 700 på stränderna till Råstasjön. Detta stoppade Mark- och Miljööverdomstolen 2016.

Pehr Granfalk invigde de nya naturreservatet i juni 2018, det skulle bli ett vasst reservat.

Solna vill bygga om utloppet för att göra det lättare för fiskar att vandra mellan sjön och Brunnsviken, via en kilometerlång tunnel……

I samband med att kommunen fick tillstånd om att bygga om utloppet, fastslogs det att området skulle hanteras med silkesvantar – allt för att inte skada reservatet. Bland annat skulle eventuellt sly röjas med varsamhet och träden skulle sparas.

Det vi ser nu är en veritabel massaker av naturreservatet. Vem i Solna har godkänt detta?

Nya utloppet – vad är det som Solna säger?

I ett informationsmeddelande på Solnas hemsida står det ”Ny passage för fiskar ska förbättra vattnet i Råstasjön”, och sedan kommer det lite information. Det ska bli ett porlande utlopp där man kan se fiskar simma upp till Råstasjön från Brunnsviken. De ska simma i en kulvert som är 1 km lång, och där set oftast inte är speciellt mycket vatten.

När det är större vattenflöde är det med stor sannolikhet så starkt flöde att fiskarna inte kommer orka simma hela vägen då det inte finns några ställen att vila sig på. Är det någon som tror att fiskar kommer simma hela vägen upp till Råstasjön?

Sedan kommer en passus som är väldigt förbryllande med uttalande av Solnas limnolog. Vattnet i Råstasjön ska bli bättre, och det är det hundratal musslor som hon och hennes kollegor flyttat från det nuvarande dämmet in i Råstasjön där de ska arbeta med att rena vattnet i Råstasjön. Ett par hundra.

Våren 2017 publicerades en vetenskaplig rapport om statusen för musslorna i Råstasjön, och det framkommer i den att det finns runt 5 miljoner musslor i Råstasjön. Dessa har idag en kapacitet att filtrera hälften av vattnet varje dygn. Var det ett par hundra som flyttats? Vill du läsa rapporten så finns den här

Sedan kommer det nya utloppet tillåta att sjöns vattennivå tillåts variera, vilket ska vara bra för fåglarna. Undrar om de sjöfåglar som häckar med sina bon i på vattnet kommer tycka det? Vad händer om det blir fluktuationer på nivån när sothönor ligger i sina reden? Kommer vattenrallen vara kvar, eller jagas den bort?

Råstasjön har idag en stabil vattennivå sedan snart hundra år, som är en stor del i att sjön är så attraktiv för fågellivet. Under såväl samrådet kring ombyggnaden, som under domstolsförhandlingarna hävdade Solna hela tiden att vattennivån kommer bli lika stabil som nu med det nya utloppet – var det bara ett spel för gallerierna?

Prisade naturfotografen Jonathan Stenwall blir uppvaktad av en vattenrall