månadsarkiv: mars 2015

Hur ska man kunna lita på Solna stad?

Hans Schweitz, aktiv i Nätverket Rädda Råstasjön, skriver:

I den information som Solna Stad skickat ut till sina invånare i form av Solnanytt mars 2015 så vilseleder man invånarna i samband med den översiktsplan för Solna som presenterades. De höghus som är under uppförande mellan arenan och Råstasjön har på kartan placerats felaktigt mellan arenan och järnvägen så att det nu ger uppfattningen att dessa höghus inte kommer att inkräkta på strandskyddat område. Staden beklagar detta men säger att det inte var avsiktligt!!!! Se nedan det svar jag fick (ärende nr 1503160451).

Hur ska man kunna lita på att Solna Stad vet vad de gör när de inte ens kan informera om detta på ett korrekt sätt!?

Hans Schweitz

”Ämne: *1503160451* Översiktsplan frågor

Hej Hans,

Tack för din fråga! Du har helt rätt i att höghusen intill Friends Arena är felaktigt inritade ut mot järnvägen i den illustrerade kartan som fanns med i senaste Solnanytt.

Detta är ett misstag och inget medvetet från stadens sida. Jag meddelar ansvariga på Byggnadsförvaltningen och tackar för att du uppmärksammat oss på detta.

Vänlig hälsning,

Andreas Evestedt
Solna stad”

solna_nytt

Botanisk vandring vid Råstasjön

Våren är här och naturen börjar vakna till liv. Vid Råstasjön kan man hitta åtskilliga intressanta växter, den berömda vita blåsippan som snart är i blomning, är bara ett av många exempel. På två ställen, i ett träd alldeles nära sjön på den östra sidan och i ett annat träd nära Råsta strandväg, hittar man den fridlysta misteln.

IMG_3803

I sumpskogen på den norra sidan finns även flera lokaler av pyrola, en växt som man annars hittar i gammelskog.

IMG_3805

Jag passar på att tacka Birgitta och Hasse Ivarsson från nätverket Rädda Råstasjön för en trevlig och givande vandring!

IMG_3809

Foton: Maria Thiessen

Ska Solna kommun utrota Råstasjöns värden?

Länsstyrelsen (som inte varit på platsen, trots att vi bjudit in dem) gör bedömning att det finns ianspråktagen mark, men flygbilder från 2003 visar att nästan ingen del av den mark man nu vill bygga på var ianspråktagen innan arenaprojektet påbörjades. Däremot har Solna sedan dess beviljat flera tillfälliga tillstånd och strandskyddsdispenser för byggnation av bland annat en betongstation och byggbodar för PEABs arbetare.

Råstasjön_utbyggd  (2)

På länken nedan finns en bild på byggbodarna och den dom från Mark och Miljödomstolen som säger att det strandskyddade området inte är ianspråktaget – denna dom är nu överklagad av PEAB.

https://raddarastasjon.se/1406/okategoriserade/domen-fran-mark-och-miljodomstolen

Logiken är ju lite märklig: Solna beviljar bygglov och strandskyddsdispenser, grusar och anlägger vägar. Och vips är mark ianspråktagen och kan bebyggas permanent! Utöver de ytor som (tillfälligt) är ianspråktagna finns en hel del värdefull sumpskog i det aktuella området. Denna skog måste dräneras, vilket även kommer att drabba de delar som ligger intill. Som nätverkskollegan och forskaren Johan Lind skriver handlar det om ”de små stegens tyranni”

http://etologen.wordpress.com/2014/12/02/de-sma-stegens-tyranni-ska-solna-kommun-utrota-rastasjons-varden/

De 600 planerade bostäderna med tillfartsvägar, parkeringar och ytor intill kommer enligt många experter helt avgöra områdets framtid som naturmiljö. Det är också på de grunderna Världsnaturfonden WWF tilldelat Råstasjön och Henrik Persson de två utmärkelser vi fått.

Man kan också lägga till att detaljplaner mycket sällan överklagas i Solna (jmf Stockholm, Danderyd, Lidingö etc). Solnaborna är tvärtom mycket positiva till nybyggnation, och vi har ju också legat i topp i byggligan i ett decennium eller så. Här är det inte heller så att de som överklagat är några NIMBYs som får sin utsikt förstörd. Det gäller den enda sjö Solnaborna har, ett litet och väldigt sårbart område vars natur- och rekreationsvärden betyder mycket för väldigt många av oss.

20140518-naktergalEn näktergal sjunger in våren. En av flera sällsynta häckfåglar vid Råstasjön vars miljö redan har försvunnit lite grann på grund av de små stegens tyranni. Foto Johan Lind

 

Kampen går vidare för att Rädda Råstasjön

Det är med förvåning vi har tagit emot länsstyrelsens beslut i frågan om byggnation av 700 lägenheter vid Råstasjöns strand. Dessa kommer till stor del byggas inom strandskyddet, och de närmsta husen kommer 60 meter från stranden och är tänkta bli 11 våningar höga. Beslutet kommer att överklagas till nästa instans.

Först utreds och beslutas naturreservatets gränser i enlighet med återremissen i Solna kommunfullmäktige den 2 mars.  När det gäller ett eventuellt byggande senare är vår ståndpunkt att ingen lyckats visa att säkert byggande kan ske på någon plats i området utan att oåterkalleliga skador görs på den känsliga naturen, sumpskogen eller andra delar av det här området.

Med allt detta i åtanke är det förvånade att Solnas hemsida innehåller information om att allt är klart för byggnation, vilket alltså inte är sant.

Nätverket Rädda Råstasjön ser med tillförsikt fram mot att beslutet som länsstyrelsen tagit kommer att ändras av nästa instans.

SVT ABC hade ett inslag om läget vid sjön där Rädda Råstasjön uttalar sig om byggplanerna. Klicka här för att se det.

Här är länkarna till länsstyrelsens beslut.

20150305 – Länsstyrelsens beslut 40412-30735-2014 – Överprövning

20150305 – Länsstyrelsens beslut 4031-26533-2014 Avslag på överklagan

knolsvan_jonathanJonathan Stenvall förevigade en upprörd knölsvan

Länsstyrelsen sa ja till husbyggen vid Råstasjön

Det verkar som att länsstyrelsen har fattat sitt beslut runt de planerade bostäderna på östra stranden av Råstasjön. Tyvärr tycks man mena att man kan bygga 11 våningars hus på strandskyddat område.

Vi länkar till artikeln i Vi i Solna.

Läs artikeln i Vi i Solna här

Här är länsstyrelsen beslut i de två ärenden som var uppe.

20150305 – Länsstyrelsens beslut 4031-26533-2014 Avslag på överklagan

20150305 – Länsstyrelsens beslut 40412-30735-2014 – Överprövning

 

Råstasjön kan få en ny chans i fullmäktige

Råstasjön kan ha fått en andra chans – oavsett vad länsstyrelsen kommer fram till när man behandlar den överklagade detaljplanen. Ett överraskande utspel av V, MP och S vände upp och ner på ärendet och skickade hela frågan om ett naturreservat tillbaka till förvaltningen.

Detta skriver lokaltidningen Vi i Solna i en artikel efter gårdagens fullmäktige. Läs hela artikeln här.

Facklor

Nu utreder vi naturreservat – och lägger bygget på hyllan

I kväll var frågan om naturreservat runt Råstasjön uppe i Solna kommunfullmäktige. Det var två förslag som stod mot varandra; Alliansens att först bygga och sedan göra reservat av det som eventuellt återstår, samt oppositionens alternativ att först skapa ett reservat och sedan se om det går att bygga.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna låg bakom det alternativa förslaget som ger Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden en chans att finnas kvar och utvecklas. När nu ärendet gick på återremiss finns hopp om att rädda Råstasjön, oavsett vad länsstyrelsen inom kort kommer fram till i sin prövning av den liggande detaljplanen.

Vi ser nu fram mot att naturreservatet tryggas först – och hoppas att detta besked från kommunfullmäktige skickar en stark signal till länsstyrelsen om hur den nuvarande majoriteten i fullmäktige ser på Råstasjöns omistliga värden.

Råstasjön har också en havsörn som svävar över nejderna och vill försvara naturen idag och i framtiden, mot såväl falkar som andra som vill fördärva den. Tack alla som vill försvara dess närvaro i Solna, och nu ser vi alla fram mot nästa steg.

1503_solna_293-5Foto Joakim Östberg

Om du vill läsa bakgrunden till återremissen:

20150302 – KF – Yrkande Motion naturreservat mp s v

En marsdag vid Råstasjön

Nu är vi inne i mars månad och solen stiger allt högre på himlen. Isarna börjar ge med sig, så även på Råstasjön. Det blåste snålt vid Råstasjön i dag och endast en blek sol lyste över sjön. Trots det syntes en del aktivitet med flanörer och joggare runt sjön under förmiddagen.

Rastamars1506 - kopia

En skock hägrar stod alltjämt och hängde på den krympande isen vid den västra sidan och i sumpskogen på norra sidan sjön ilade en vattenrall snabbt förbi. Kanske fick den bråttom när den kom att tänka på den förestående omröstningen om naturreservat under måndagens kommunfullmäktige. Vid sydvästra vaken stod medlemmar från nätverket Rädda Råstasjön och samlade in namnunderskrifter.

Rastamars1504 - kopia

Lördagen den 28 februari hade 22364 personer skrivit under. Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen