månadsarkiv: november 2017

Världsnaturfonden skriver till Solna om naturreservatet

I förra veckan hände något mycket ovanligt – den internationellt ledande naturvårdsorganisationen WWF engagerade sig återigen i en lokal fråga. De tog direktkontakt med politikerna i Kommunstyrelsen i Solna och vi hoppas att de får gehör.

WWF har sedan tidigare lyft fram att Råstasjön är en unik svensk pärla. Kombinationen av ett älskat rekreationsområde i en växande storstad och en spännande naturmiljö med en mångfald av växter, fåglar, groddjur och fladdermöss gör Råstasjön till en ovanlig och skyddsvärd plats.

Nu utgår vi att Solnas styrande lyssnar på expertisen i WWF och utvidgar gränserna för naturreservatet.

Politiker i Solna – Ang naturreservat Råstasjön
Världsnaturfonden WWF har tagit del av Naturskyddsföreningen Solna-Sundbybergs förslag till naturreservat vid Råstasjön. Vi finner att detta förslag med avgränsningar, skötsel, förslag på anordningar och skyddsanspråk är bra.

Världsnaturfonden WWF är en global organisation som verkar mest globalt. I Sverige har vi bl a utsett Svenska Pärlor som exempel på unik och värdefull natur. Råstasjön är en sådan utsedd pärla som Solna stad har all anledning att vara stolt över. En grön oas i en snabbt urbaniserad omgivning där tillväxten är hög. Ett Central Park i miniatyr.

Vi utgår från att Solnas politiker tar väl hand om denna unika plats, helst enligt Naturskyddsföreningens förslag.

Med vänlig hälsning,
Peter Westman
naturvårdschef Världsnaturfonden Sverige

En novemberdag vid Råstasjön

Det är november nu, grått och ruggigt i allmänhet och en tunn hinna av is på sjön, men trots detta blev det en fin förmidddag vid Råstasjön. Solen tittade fram och en stund kändes det nästan som begynnande vår.

Svanfamiljen med sina tre halvvuxna ungar siktades vid det sydvästra hörnet av sjön.

Vattenrallen är framme nu, den lät sig väl smaka av en bit leverpastej.

Vid sjön möts gammalt och nytt i och med Råstahällen som är ett naturminne från senaste istiden och Arenastadens snabba framväxt. Snart kommer fem höghus att torna upp sig framför Friends Arena.

Trots att Solna stad har beslutat om naturreservat och att alla partier är eniga om detta, finns saker som fortfarande oroar oss som har arbetat hårt för att rädda naturen vid sjön.
– En ovilja att göra ett verkligt naturreservat, som sträcker sig generöst runt sjön och inte bara till strandskyddslinjen på 100 meter. Vill man verkligen skydda naturen?
– Planer finns på att fälla 120 träd i Råstasjöområdet, bland annat ekar, mitt i den skog som just räddats. Detta för att skydda 44 tallar som växer sedan delar av området var boskapsvallningsplats.
– Förslag finns om att anlägga rätt stora träspångar genom känsliga områden. Det är helt onödigt och lär skrämma bort både fåglar och andra djur.
– Omfattande förslag finns om byggen kring Madenbäcken på Sundbybergssidan. Bäcken är ett av de viktigaste vattentillflödena till Råstasjön.
Det finns all anledning att fortsätta att kämpa för ett bevarande av naturen vid Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen