månadsarkiv: april 2016

Håll rent vid Råstasjön

Det var en förmiddag med snö, hagel och en gnutta sol om vartannat. I samarbete med Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg arrangerade Nätverket Rädda Råstasjön städdagen vid Råstasjön. En liten skara trotsade vädrets makter och mötte upp vid samlingsplatsen i korsningen Sjövägen-Östervägen, sedan gick vi till Råstasjön för att samla skräp.

IMG_9150

Byggbodarna är numera borttagna från området, men där är alltjämt mycket skräpigt. Vi samlade upp såväl metallskrot som plastförpackningar och cigarrettfimpar.

IMG_9152

Efter genomförd städning fortsatte vi att trotsa vädrets makter genom att samlas för fika som Nätverket Rädda Råstasjön bjöd på.

IMG_9157

Foto: Maria Thiessen

Ett steg närmare naturreservat

Det är med glädje vi noterar att Solna stad meddelar att arbetet med naturreservatet går framåt. Calluna gör en oberoende inventering av områdets värde, vilket kommer vara en viktig punkt då reservatets gränser bestäms.

Vi inom Rädda Råstasjön ser fram mot att arbeta tillsammans med kommunen för att ta fram det mest optimala förslaget. Redan våren 2014 gavs det första uppdraget till tjänstemännen, varför vi hoppas det finns en hel del material som kan användas för att komma i mål.

Här kan ni läsa vad Solna skriver på sin hemsida.

DSC_7583_DxO

 

Skydda Råstasjön – 2 feb 1967

En intressant artikel från Solna och Sundbybergs Tidning, publicerad 2 februari 1967.

Solna kommunfullmäktige fick ett borgerligt presidium 1967 för första gången sedan staden bildades 1943, ja tom sedan kommunalfullmäktiges tillkomst 1919.

Fullmäktige beslutade att det skydd som funnits för Råstasjön som fågelskyddsområde skulle återinföras. Låt oss hoppas dagens fullmäktige kan ta lärdom och införa ett naturreservat enligt Rädda Råstasjöns förslag.

12939463_1190143741025951_2025476522_n 12957203_1190143794359279_1197375704_n

En aprildag vid Råstasjön

Det råder härliga dagar vid Råstasjön just nu, våren är på gång och vi alla glädjer oss alltjämt åt den upphävda detaljplanen för byggnation på den nordöstra sidan av sjön. Skrattmåskolonin har landat på den lilla holmen, det skränas och levs för fullt. En sanitär olägenhet menar vissa, bra för den biologiska mångfalden menar andra.


För skrattmåsar och för fåglar i allmänhet gäller att ju fler individer desto tryggare koloni. Rovfåglar som närmar sig kolonin möter tusentals vakande ögon och tusentals skränande och vassa näbbar. Mindre tuffa fåglar som till exempel brunand, skäggdopping och rörhöna söker sig gärna till kolonin och får del av skyddet från måsarna.

Om skrattmåskolonins existens skulle äventyras så skulle alltså även dessa fåglar, så populära bland fågelskådare, ha svårt att överleva vid Råstasjön. Och en sak är säker, med en stor mängd bostäder nära inpå skrattmåskolonin skulle dess existens hotas och därmed också en hel del lugnare, mer sällsynta och kanske rentav populärare fågelarter vid Råstasjön.

Rastaapril1604

På västra sidan, i det vanliga hörnet stod som ofta Eva och Elsie. Denna gång arbetade de dock inte med att samla in namn utan i stället med att dela ut flygblad och informera om nätverket Rädda Råstasjöns idé för ett naturreservat.

Rastaapril1607

Hela förslaget till naturreservat kan du ladda ner här.

Foto och video: Maria Thiessen