månadsarkiv: juli 2016

Sjövägen hotar sällsynta arter

Vi kräver en avstängning av Sjövägen för allmän trafik för att möjliggöra bättre spridning av arter mellan Lötsjön/Råstasjön och Madenbäcken. I Hallonbergen/Ör finns det mycket höga naturvärden, lika höga som i Råstasjöns sumpskog.

Sjövägen som trafikled med 8000 fordon per dygn begränsar starkt möjligheterna för spridning och sänker dessutom områdets rekreationsvärden påtagligt. Stäng av Sjövägen för allmän trafik så att fåglar, insekter, groddjur mm. utan risk kan ta sig mellan områdena.

Dessutom borde man ta bort kulverteringen av Södra och Norra Råstabäcken och istället göra om dem till broar. Det är små ingrepp för människan, men skulle ta bort stora, onödiga barriärer för andra arter.

Veckans Vi i Solna har en bra artikel i ämnet, går också att klicka på bilden.

Läs mer i Sundbybergs naturvärdesinventering på stadens hemsida: http://www.sundbyberg.se/…/l-samrad-klocks-Naturvardesinven…

svanfamilj

Foto Leif Oldenburg, Vi i Solna

Sommardagar vid Råstasjön

Nu är vi mitt inne i juli, skrattmåskolonin har nu övergivit den lilla holmen och dragit vidare mot kusterna. Det är nästan ett bedövande lugn vid Råstasjön dessa dagar. Svanfamiljen på den östra sidan av sjön har sex ungar, de växer så att det knakar.

Rastajuli1613

Många undrar varför sjön ser så ”smutsig” ut med mycket alger och växter. Svaret är att Råstasjön är något så unikt som en grund slättsjö nära stadsmiljö. Slättsjöar är oftast grunda och näringsrika, Råstasjön uppges vara bara fyra meter djup på djupaste stället. Säkert kan den näringsrika miljön så här på sommaren bidra till extra alg- och näckrosblomning. Men det är inget ”smutsigt” med sådant, utan fråga om naturliga processer. Vi besökare vill gärna ha en blank vattenspegel, men det är inte säkert att det alltid är det bästa för allt som lever i sjön. Höst och vinter ser sjön dessutom helt annorlunda ut. Zoologer som undersökt sjön har konstaterat att vattenkvalitén är förvånansvärt god och att sjön är full med fisk, som dock ej får fiskas utan i stället blir mat för det rika fågellivet.

Rastajuli1603

I senaste numret av Solnanytt meddelas att arbetet med att skapa ett naturreservat för Råstasjön är igång och att ett förslag kommer att gå ut på samråd. Nätverket Rädda Råstasjön ser med spänning fram emot detta förslag.

Rastajuli1606

Foto: Maria Thiessen