Om Sjön

Om sjön och området
Råstasjön är Solnas enda insjö, utöver Mälaren. Sjön omges av Råsunda i söder, Hagalunds bangård i norr, Arenastaden i öster och stadsdelen Ör i väster. Sjön har ett inlopp med vatten från Lötsjön i väster och avvattnas genom ett vattendrag till Brunnsviken i öster.

Råstasjön är något så ovanligt som ett stycke fungerande vild natur i storstan. Speciellt om man går längs norra sidan förvinner staden för en stund och man befinner sig mitt i naturen. I ekologiska termer är Råstasjön med omgivande vassbälten, strandvegetation och sumpskog en slättsjö i miniatyr med en fantastisk biologisk mångfald.

Råstasjön utnämnd till svensk pärla
Sommaren 2013 utsågs Råstasjön av Världsnaturfonden (WWF) till den mest skyddsvärda naturplatsen i hela Stockholms län – något som Solna stad talar väldigt tyst om idag. I sin bedömning har juryn bland annat utgått ifrån områdets höga bevarandevärde och betydelse för naturupplevelser samt behovet av skydd.