månadsarkiv: september 2014

Kärrsnäppa vid Råstasjön

Vår sjö fortsätter att leverera, nu i veckan har det varit kärrsnäppa synlig vilken är en ovanlig fågel på våra breddgrader. Sophie Wolley fångade den på bild.

Vår sjö fortsätter att leverera, låt oss se till att inte Alliansen och PEAB förstör detta!

karrsnappa

(M)an lade sjön i pant

När de styrande politikerna gick i lag med PEAB om ett jättelikt arenabygge, då lade man Råstasjön i pant. Här skulle de mutglada byggherrarna bebygga stränderna kring Solnas enda sjö; det var den ekonomiska säkerheten. Byggrätter byttes mot bygge i miljardklassen och för att vara på den riktigt säkra sidan såg man till att staden också blev delägare i arenan. Den gigantiska nota – en av flera – som snart ska betalas får naturligtvis skattebetalarna stå för. Den mutdömde kommundirektören kostade förhållandevis lite, bara nån dryg miljon. Nu sitter moderaten Salminens efterträdare Pehr Granfalk och ler förtjust eftersom han vill skriva ett avtal med fransmännen; alla arenors verkliga experter. Vad vi inte får veta är hur kluriga dessa fransmän är. Att de är så fantastiskt rika beror självklart på att de, till skillnad från herr Granfalk och hans gossar, vet hur man skriver fördelaktiga avtal. Enkelt uttryckt handlar det om att betala så lite som möjligt och se till att merparten av eventuella intäkter hamnar i franska fickor.

Och så vill europeiska forbollförbundet inte låta en endaste EM-match spelas på denna fördömda arena! Den byggdes ju med det uttalade syftet att skaffa stora internationella matcher till lilla Solna. Men andra events då? Ja, SM-finalen i bandy flyttas till Tele 2 arena. Friends  tappade alltså ännu en viktig bokning. AIK, som tyvärr inte ser ut att klara det allsvenska guldet i år, ogillar det usla gräset. Regnar det för mycket – och man inte hinner stänga taket (det tar en dryg halvtimme att göra det) – blir planen rent av farlig för spelarna; skaderisken ökar markant. När man tittar på Friends arenas kalendarium så ser det rätt tomt ut. Några allsvenska matcher, EM-kval i oktober. Efter ett Monster Jam i början av november händer ingenting förrän 27 november, då hästarna i Sweden International Horse Show springer runt på arenan en helg. Nån match till i början av december och sen stendött igen. Slutsats: Friends blöder pengar! Friends Arena vill vara “De stora ögonblickens arena”, men lyckas inte ens locka till sig en julkonsert.

Det här fiaskot, som vi alltså snart får betala, får dock inte kosta oss vårt sista lilla grönområde! Råstasjön utsågs av Världsnaturfonden till Stockholms läns mest skyddsvärda plats. Man vädjade vid utnämningen till de styrande i Solna att skona denna unika fågelsjö och det har som bekant över 21 000 människor också gjort; vädjat om att stoppa byggplanerna. I valet tappade Moderaterna 10,6 procentenheter, eller 1/4 av sitt stöd. Borde inte partiet och de borgerliga alliansbröderna förstå att man inte kan lägga en sjö i pant?

Råstasjön tillhör de boende i Solna, inte PEAB.

Kampen fortsätter #RäddaRåstasjön

Det gick inte hela vägen i gårdagens val. Trots att Alliansen minskade kraftigt och numera bara har 30 av 61 mandat är det inte säkert att byggnationen med 700 lägenheter på Råstasjöns östra strand kommer upp igen.

Men Rädda Råstasjön ger inte upp, vi fortsätter vår kamp för en skyddat Råstasjö utan ytterligare byggnationer.

Planerna är ju stoppade efter det att Länsstyrelsen inte tyckt att Solna hanterat strandskyddet på rätt sätt, och som om inte detta är nog finns det ett dryga 60-tal överklaganden från organisationer som Världsnaturfonden, Miljöföreningen samt privatpersoner som inser det felaktiga att bygga.

 

 

Idag kan du Rädda Råstasjön – Rösta Rätt #RäddaRåstasjön

Idag är sista dagen att lägga sin röst på ett av de partier som vill Rädda Råstasjön och stoppa planförslaget med de 700 lägenheterna på östra stranden. Det är dags att visa vad vi Solnabor tycker om dem som sett till att sjön och dess omgivningar är hotade. Den nuvarande oppositionen röstade alla emot byggnationen när den klubbades i Kommunfullmäktige den 16:e juni i år.

Det intressanta är att PEAB använder Råstajön i sin reklam för att sälja lägenheter, och de gråter säkert krokodiltårar för att inte de utlovade 1800 lägenheterna fick byggas.

Men de har i alla fall läst på om sjön. Här kommer den information som man får om man är spekulant på en lägenhet – en lista med många arter, många som är unika och inte kommer överleva om de nuvarande planen genomförs. Det intressanta är att listan kommer från Rädda Råstasjöns gamla hemsida där Hasse Ivarsson sammanställt vilka fåglar som observerats. Nu används den av PEAB för att sälja hus vid Råstasjön. Det är lite väl cyniskt, eller hur.

Så rösta med hjärtat, rösta för att Rädda Råstasjön.

Lite info om Råstasjön:

Den är en viktig fågelsjö i länet, med höga kvaliteter som fågellokal. Råstasjön med omgivning är ett viktigt och uppskattat rekreationsområde. Sjön är en grund lerslättsjö och erbjuder inte några badmöjligheter. Råstasjön är näringsrik med höga till mycket höga halter av fosfor och måttligt höga till höga halter av kväve i vattnet. Det finns även stora mängder näring lagrade i sjöbotten. Höga föroreningshalter, bl.a. tungmetaller, förekommer i sedimentet.

Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade fåglar. Råstasjön har en mycket stor artrikedom både vad gäller fåglar och växter. Däggdjur som kan observeras regelbundet är hare, räv och rådjur.

Mindre hackspett häckar med 1-2 par vissa år och brunand med 1-2 par årligen. Silltrut häckar årligen med flera par i sjöns närmaste omgivning och har sjön som matningsplats för ungfåglarna. Åtskilliga sällsynta fåglar har skådats vid sjön, bl a mindre sångsvan, alfågel, sjöorre, rördrom, pilgrimsfalk, havsörn, större skrikörn, vittrut, slaguggla, härfågel, forsärla, svart rödstjärt, busksångare, pungmes, sommargylling, dvärgmås, skäggmes, snösiska.

Nedan följer en förteckning över de fågelarter som observerats vid sjön:

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, sädgås, bläsgås, fjällgås, grågås, prutgås, vitkindad gås, kanadagås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, bergand, alfågel, sjöorre, knipa, salskrake, fasan, storlom, smådopping, skäggdopping, svarthakedopping, storskarv, rördrom, gråhäger, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, större skrikörn, fiskgjuse, tornfalk, aftonfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, vattenrall Rörhöna Sothöna Trana, Strandskata, Mindre strandpipare, Ljungpipare, Tofsvipa, Småsnäppa, Mosnäppa, Brushane, Dvärgbeckasin, Enkelbeckasin, Morkulla, Myrspov, Småspov, Storspov, Drillsnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Grönbena, Dvärgmås, Skrattmås, Fiskmås, Silltrut, Gråtrut, Vittrut, Havstrut, Småtärna, Skräntärna, Silvertärna, Fisktärna, Tamduva, Skogsduva Ringduva, Turkduva, Gök, Kattuggla, Slaguggla, Tornseglare, Härfågel, Göktyta, Gröngöling, Spillkråka, Större hackspett Mindre hackspett Tretåig hackspett, Sånglärka, Backsvala, Ladusvala, Hussvala, Trädpiplärka, Ängspiplärka, Rödstrupig piplärka, Gulärla, Sädesärla, Sidensvans, Strömstare, Gärdsmyg, Järnsparv, Rödhake, Näktergal, Blåhake, Svart rödstjärt, Rödstjärt, Buskskvätta, Stenskvätta, Ringtrast, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Dubbeltrast, Gräshoppsångare, Sävsångare, Busksångare, Kärrsångare, Rörsångare Trastsångare, Härmsångare, Höksångare, Ärtsångare, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta, Grönsångare, Gransångare, Lövsångare, Kungsfågel, Grå flugsnappare, Svartvit flugsnappare, Skäggmes, Stjärtmes, Svartmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Pungmes, Sommargylling, Törnskata, Nötskrika, Skata, Nötkråka, Kaja, Kråka, Korp, Stare, Gråsparv, Pilfink, Bofink, Bergfink, Grönfink, Bändelkorsnäbb, Mindre korsnäbb, Större korsnäbb, Rosenfink, Tallbit, Domherre, Stenknäck, Gulsparv, Sävsparv.

Du är välkommen att återkomma till mig angående bostäderna.

rosta_bort-1024x768

Att rädda en sjö #RäddaRåstasjön

Det var i slutet av december 2012, när lokaltidningen Mitt i Solna intervjuade Solnabon Ann Bell som det stod klart för oss alla: stadsbyggnadskontoret i Solna hade lagt fram en plan som innebar att i stort sett all natur runt Råstasjön skulle förstöras.

Jag och min bror Ola diskuterade saken och kom överens om att starta en namninsamling via namninsamling.se på nätet. Kravet måste vara att naturen i området räddades och att vi sa nej till bebyggelse. Efter mycket kort tid fick den hundratals, snart tusentals undertecknare. Idag är namninsamlingen uppe i över 21 000 namn, det är en en betydande opinionsyttring i Solna och Sverige.

Rastadecember1209
Råstasjön. Foto: Maria Thiessen

Aldrig hade vi kunnat ana vilken uppslutning den namninsamlingen skulle få.

Och vilket arbete och engagemang många andra människor skulle lägga ner kunde vi inte heller ana. Idag har vi en intensiv verksamhet i övrigt, en folkrörelse har växt fram: Nätverket Rädda Råstasjön, med både enskilda och organisationer anslutna. Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna är med. Kända personligheter stödjer oss. Forskare är med och stöder oss. Det finns också stora organisationer och föreningar i Solna som för fram exakt samma krav som vi; t ex Hyresgästföreningen och Hembygdsföreningen i Solna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Råstasjön. Foto: Henrik Persson

Vid Råstasjön finns vårt enda riktiga friluftsområde intill centrala Solna. Det nyttjas av tiotusentals människor. Råstasjön är Solnas enda sjö och den främsta fågelsjön i Stockholms närhet. Det förslag till detaljplan, där stora delar av området föreslogs att bli eliminerat för att ersättas med 60 hus och olika vägar, fick berättigad kritik. Vår numera mycket välundertecknade namninsamling pekar tydligt mot att folket i Solna och Sundbyberg med omgivningar värderar en orörd natur högre än pengar.

Mycket av naturen runt Råstasjön har redan förstörts för vägbyggen, för utvidgning av SJ-Hagalund och för Arenabygget. Nu ville man via den detaljplan som lades fram ta resten också. Man ville ta ifrån oss Solnabor vårt eget sista gröna sjöområde. Detaljplanen som framlades i Solna i december 2012 torde ha brutit mot en mängd lagar i vårt land om skydd av natur och rödlistade djurarters habitat. Därtill ville kommunpolitikermajoriteten även överträda vår strandskyddslagstiftning. Det vill man fortfarande. Även den nya planen strider mot vår artskyddslagstiftning och andra lagar.

AlliansFoto1144
Kommer dessa politiker att skydda Solnas natur om de vinner valet?

Vore ett dråpslag
Moderaternas, Folkpartiets, Kristdemokraternas och Centerns kvarvarande plan är att bygga sex kvarter med flera höghus invid sjöns nordöstra hörn. Sammanlagt 6-700 lägenheter. Gymnastik- och lekplatser runt hela sjön vill de också ha. Husrader vid sjöns utflöde och ett par platser till. Det hela vore ett dråpslag mot Råstasjöns lilla grönyta vid den delen av sjön.

Utflödet vid Arenan vill man dessutom flytta, vilket kommer att totalramponera den känsliga ekologi som vuxit fram där. Djur och fåglar skulle inte kunna röra sig igenom där längre, vilket de ännu gör. Dessutom förstörs ett område som utgör förutsättningen för fågellivet i den delen av Råstasjöområdet, där en av länets största skrattmåskolonier också utgör ett viktigt inslag.

Den vettlösa exploateringen av Solna
Det finns en bakgrund till hela den här historien som det kan var viktigt att känna till. För den som bott i Solna längre tid än några år tillbaka, hamnar Råstasjöfrågan också i en större helhet. En helhet av massiv exploatering av en kommun på 19 kvadratkilometers yta. En exploatering bortom all vett och sans.

Moderaterna i Solna skryter ofta med att Solna kommun är Sveriges företagsvänligaste. Men är den Sveriges miljövänligaste?

Jag är född på Karolinska Sjukhuset i Solna. Jag bor kvar i Solna än i denna idag. Jag har sett denna förort förändras mycket starkt på många platser, med Biliabygget som start. På en äng, som varit jordbruksmark på 1700-talet under Stora Frösunda placerar man ett bilhandelsföretag och bensinmack: Varsågod, allihop, bort med ängen, här får ni ”Bilia Haga Norra”!

Det fortsatte med bygget av Solna Centrum med tillfarter. Frösundaleden och Västra Vägens bruna hus följde. IKANO-husen som nyligen fick täppa till Solnas sista naturgräsfotbollsplan, Hagalunds idrottsplats är ett senare tillskott i exploateringshistorien.

Flera äldre områden i Solna har rivits, tex Huvudsta som det en gång var. Jag är uppväxt nära gamla Hagalund och vet hur det såg ut just där innan i stort sett allt under några få år – så när som på en liten del – till slut skoningslöst revs bort. Visst, området innehöll en del hus som inte reparerats, som blivit dåliga. Men där fanns mängder med stenhus och trähus som kunde renoverats.

Gamla Hagalund var en hel, integrerad, unik miljö med sina många fruktträdgårdar och snickarglädjehus. Med torg, postkontor och affärer. Där var vi och handlade och gick på posten, där gick jag i Vargungarna, KFUM:s barnorganisation. På ödetomterna som uppstod när rivningarna påbörjats i slutet på 1960-talet, lekte vi indianer och vita.

Idag skulle gamla Hagalund varit en världsattraktion om det reparerats och funnits kvar. Istället valde Solnas dåvarande kommunpolitiker att riva i stort sett alltihop och ersätta det med det kända område som alla idag kan se som åker igenom eller besöker Solna: ”Nya Hagalund”. I folkmun kallat Blåkulla.

Det gamla Hagalund var eftersatt och vanskött på en del sätt. Och det nya Hagalund är på vissa sätt eftersatt idag. Biblioteksfilialen som fungerade utmärkt är nerlagd. Olle Olsson-huset, som var en dynamisk konstutställningsmiljö med olika konstnärer, har nu reducerats till att enbart handla om Olle Olsson. En av de få byggnader i Hagalund som däremot fått stå kvar är kyrkan. Den dåvarande stadsarkitekten i Solna, Bristol Jaldén, sade sig i intervjuer vara besviken över att han ”inte fick riva den också”

En tvärbana har nyss dragits fram till Hagalund. Nu läggs ännu fler nya planer fram för området. Kanske är en del av dem bra. Men spåren av rivningar kopplat till stora byggprojekt i Solna förskräcker. Hur mycket av de redan ganska små grönområdena kommer att finnas kvar i och kring Hagalund när planerna är genomförda? De gröna områdena och istidsberghällen vid Hagalundsskolan, på andra sidan Frösundaleden och vid Klövervägen – elimineras de? Grönområdena runt Vattentornet och ner mot Hagalundsparken, får de vara kvar? Och – hur kommer det att gå med Råstasjön som fågelvägen ligger bara ett stenkast från Hagalund?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Råstasjön. Foto: Henrik Persson

Aldrig satt sin fot på platsen
Jag tillbringade hela min tidiga skoltid i Solna. Jag gick i skola på Förvaltarvägen, i Hagalundsskolan och Vasalundsskolan/Solna Gymnasium. Och jag gick på mellanstadiet också i den skola som fanns i den nu helt rivna Råsunda Fotbollsstadion. Ofta skickades vi av lärarna på de olika skolorna ut att gå eller springa runt Råstasjön, eller studera naturen och fågellivet där.

Och nu kan jag stå vid Solna Station – vars lindallé är sedan länge nerhuggen – och med häpnad se dagens absurt stora ”Arenastads”-bygge med ”Friends Arena” resa sig längre bort, vid Råstasjön. Byggt med inslag av mutor. Även från Råstasjösidan syns Arenan som tornar upp sig, med nu fem 22-vånings höghus som byggs framför. Och framför dessa vill nu Alliansen bygga ytterligare sex hela kvarter.

Alltihop ser ut som om det planerats av människor som aldrig satt sin fot på platsen, utan bara tittat på kartor. Det är inte anpassat till den befintliga miljön. Arenaområdet har uppenbarligen också placerats dit – för nära sjön – utan större tanke på den biltrafik som kunde bli följden. En taxistation på över 5 000 kvadratmeter planerades också där, 50 m från Råstasjön, men den lyckades folkopinionen och Naturskyddsföreningen stoppa.

Och rätt var det var byggdes en vändplats för bussar på andra sidan sjön. Men den visade sig olaglig och marken fick återställas för över 400 000 kr. Solnaborna fick givetvis betala notan för olagligheterna.

En desperat fräckhet
Kommunens hela hantering av Råstasjöärendet är så makalöst fräck att man knappt tror sina ögon. Fräckt är också av Solna kommuns företrädare, att, när Världsnaturfonden/WWF utser Råstasjön till ”mest skyddsvärda plats i Stockholms län 2013”, man i praktiken helt förtiger och vägrar kommentera detta.

Desperationen och fräckheten i beteendet pekar mot att man är så angelägen att genomdriva byggen vid Råstasjön att man väljer att strunta i vad kommunens invånare anser.

Fräckheterna har därför fortsatt både tidigare och nu i valrörelsen: Etablerade kommunpolitiker från Alliansen ger sig på och ifrågasätter vår namninsamling. Vi blir kallade ”gatans parlament”. Våra affischer utsätts för nedrivningskampanjer. Kommunpolitiker lägger in material som anses besvärande för motståndarsidan på vår Facebook-sida. Man anklagar oss för att stödja den rödgröna sidan trots att vi är partipolitiskt obundna.

Men det uppkomna läget inför valet är det ju faktiskt Alliansen som själva skapat – i och med antagandet av en ny byggplan som bara de stöder. Jag kan försäkra den oroade att vi kommer att motsätta oss varje rödgrönt byggförslag som hotar naturen vid sjön, om sådana kommer. Råstasjöns naturmiljö, den värnar vi om. Till skillnad från Alliansen som istället beslutar om stora husbyggen över Råstasjöns strandskyddslinje.

Desperationen tränger ut via själva kommuninformationen också. Den görs om till byggpropaganda. Ta till exempel kommunens informationstidning ”Solnanytt” som delas ut till alla hushåll. I senaste numret finns en artikel om Råstasjön. Rubrik: Från 1800 till 600 bostäder – nu är detaljplanen för Råstasjön klar. Men där finns inte ett ord om den stora folkopinion i Solna som med hundratalsremissvar och tiotals överklaganden ifrågasatt just den detaljplanen.

Man skriver istället som om det är färdigt att köra fram grävmaskinerna och hjullastarna. Och det trots att Länsstyrelsen i sommar utsatt detaljplanen för granskning (i praktiken ett stopp) samt att en stor mängd sakägare och organisationer har valt att överklaga. En person – Jakob, 38 år – ”intervjuas” i texten. Han (om han nu finns) är tydligen för byggandet och yttrar att planen är en ”kompromiss”.

Det här är inte seriöst gjort av kommunens redaktion för ”Solnanytt”. Namninsamlingen mot allt vidare byggande vid sjön har nu samlat över 21 000 namn, det nämns inte. Inga av de övriga fakta som handlar om kritik mot byggplanen finns heller med. Kommunens dyra pappersutskick används alltså till en felaktig solskensbeskrivning av byggplanen vid Råstasjön.

Säkra mer pengar
Vi Solnabor kan idag – i kölvattnet av de planförslag som framlagts – följa hur de olika partierna träder fram och säger sig vilja skydda naturen vid Råstasjön. Alliansen vill idag knappt nämna den första detaljplanen, än mindre att man i själva verket själva stått bakom framtagandet av den.

I valrörelsen framställer sig Centerpartiet i Solna som ett ”grönt” parti. Men Centerns företrädare meddelade i Mitt i Solna i debatten om den första byggplanen att de ville kombinera sitt naturvärn av Råstasjön med att bygga höghus(!) där tennishallen nu ligger. Och på flera andra platser intill sjön. Solnacentern skrev öppet att de med byggandet ville undvika ett ”ekonomiskt bakslag”. Solnacenterns ståndpunkt är uppenbarligen grundad i en enda sak: att säkra mer pengar till Arenastaden och dess bolag.

Folkpartiets Anders Ekegren, stadsbyggnadsnämndens ordförande, talar ofta mindre om pengar och mer om ett naturreservat. Men numera vill även han bygga ända fram till strandskyddslinjen, och även däröver. Tvärtemot vad Folkpartiet gick ut med tidigare om att: ”Strandskyddet får inte överträdas”. Nu talas istället om: ”En skyddande husrad som skiljer Arenaområdet från sjön”. I själva verket vill man idag bygga på strandskyddat område intill en av de känsligaste fågelmiljöerna. Som inte skulle överleva ett sådant bygge.

Själva innebörden i begreppet naturreservat undermineras därmed i Alliansens, inklusive Folkpartiets förslag. Ett sådant är ju inte något man bygger bostadshus vid, eller gymnastikanläggningar i. Det blir i själva verket inte något som kan kallas naturreservat kvar av det hela!

Inte är det omsorgen om grönskan och fågel/djurlivet som styrt Solna kommuns och Alliansens agerande runt Råstasjön hittills, det står relativt klart. Vilken koll har egentligen Stadsbyggnadsnämnden över vad som pågår runt Råstasjön? Flera olagliga ingrepp har redan gjorts vid sjön: Vi har åtalsanmält en anlagd gångväg, ”Nisses stig”, gjord helt utan korrekta tillstånd. Ansvarig åklagare har gett oss rätt i detta och ytterligare fall. Brottsmisstanke från åklagaren föreligger. Polisen är kontaktad.

Hemligen bortlovad mark?
I ansiktet får vi oss dessutom hela tiden kastat att marken runt sjön redan är bortlovad till ett antal bolag, även via hemliga avtal. Så vi har bara att anpassa oss till byggen oavsett valutgång, påstår vissa. Hur gick det där bortlovandet till? Varför görs affärerna upp bakom ryggen på invånarna i en dold process? Nya, andra, olagligheter kan anas.

Arenan har stora brister och går med förlust. Kommunmajoriteten vill täcka den förlusten genom att ge bort mark för bebyggande. Allt för att undvika kommunalskattehöjning. Byggbolagen, med PEAB i spetsen, och kommunens höga tjänstemän, de tycks vara som ler och långhalm. Men vad vi kommunalskattebetalare i Solna anser om upplägget anses tydligen mindre intressant.

Sällsynt naturtyp hotas
Länsstyrelsen har även de höjt ett varnande pekfinger mot Solna kommun och sagt att man inte självklart får bygga över strandskyddslinjen. Eller på mark som innehåller farlig gas. Och det räcker inte med strandskyddet om man vill vara allvarlig i att värna natur- och rekreationsvärdena i området. Djur- och växtlivet vid Råstasjön är helt beroende av att hela naturområdet bevaras.

Skogen och övriga områden norr om sjön har koppling både mot Lötsjön men främst till den gröna kilen mot Järvafältet. Djur och växter kan idag fortfarande sprida sig däremellan. Också en begränsad bebyggelse på bara redan ianspråktagen mark skulle föröda dessa samband. Sumpskogen vid sjön, en sällsynt naturtyp som gjort att en ovanlig artrikedom uppstått, skulle torkas ut av husbyggen i området.

Tyvärr har Sundbybergs kommun heller ännu inte levt upptill sitt löfte att återställa den äng som skövlades olagligt intill Sjövägen, mittemot Råsta Café. Den används nu istället som bilparkering(!) under matcherna på Arenan. Fortsätter bilparkerandet blir återställandet mer och mer omöjligt.

Det och mycket annat har miljöorganisationer och tunga remissinstanser som Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg, Fältbiologerna och Stockholms Ornitologiska Förening påpekat. Solnas kommunpolitiker och de övriga som lagt fram den senaste detaljplanen borde ha lyssnat mer till deras kunskaper innan man lägger fram vad som i verkligheten är ett rena byggförslag sorgfälligt maskerat med inslag av naturvärn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Råstasjön. Foto: Henrik Persson

I Folkpartiets olika naturreservatsförslag gällande Råstasjön har det hela tiden talats om att kunna bygga fram till strandlinjen, och nu över den också. Men vid Råstasjön handlar det i verkligheten om – och detta erkänner Folkpartiets företrädare idag – att olika skogspartiers värdefullaste delar till stor del t.o.m. ligger utanför strandlinjen. Den strandlinje som kommunen i denna detaljplan vill ha dispens för att överträda.

Det finns alltså en skadad gröna kil som utgör Råstasjöns förbindelse med Järvafältet. I samband med sitt naturreservatsförslag talar emellertid folkpartiet om något de också kallar ”grön kil” – mellan Lötsjön och Råstasjön. Som kan återupprättas genom att Sjövägen rivs upp. Detta presenteras numera som en nyhet – men det förslaget är alls inte nytt. Det fördes fram redan på 80-talet när SJ-Hagalund utvidgades och en del av Råstasjöskogen togs bort.

Sjövägsupprivandet anfördes som en kompensation som kunde göras för den del av Råstaskogen man ville ta bort då. Man försökte blidka opinionen med hjälp av sådant tal. Opinionen blidkades mycket riktigt, och man tog bort en stor del av skogspartiet (det var mycket större förut) vid Råstasjön. Men något upprivande av Sjövägen blev däremot aldrig av.

Återplantering och reparation
Vi i Nätverket Rädda Råstasjön har en mängd förslag kring hur ett verkligt naturreservat skulle kunna se ut: bättre skydd för de relativt orörda områdena, och att på idag förödd mark på vissa ställen återplantera. Inte minst på betongstationen och i nu asfalterade områden – Uno-X-macken bl a – vid den gröna kilen mot Ursvik/Järva.

Nya skyltar om vilka olika fåglar och annat djurliv det finns bör sättas upp. Ett utökat arbete för återupprättande av den gröna kilen mellan Järvafältet och Nationalstadsparken där Råstasjön har en överbryggande roll i mitten. Och varför inte ett Naturens Hus i ett upprustat och reparerat Råsta Café, eller en föreningslokal för Solnas föreningsliv, detta idag vanskötte men en gång trivsamma hus. Det vet vi som varit inne i det.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg och Fältbiologerna, som båda gör en omfattande insats idag för att sprida kunskap om naturen och fågellivet kring Råstasjön kommer att spela en viktig roll som informatörer i ett sådant framtida arbete. Allt detta förutsätter förstås att det nuvarande naturområdet runt sjön helt bevaras och helst utvidgas, samt att inga nya hus byggs. Området är helt enkelt för litet.

Invånarmandat saknas för fler byggen vid Råstasjön
Vilka ska vi som vill rädda Råstasjön rösta på i valet? Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger tydligt att de vill ha ett naturreservat vid sjön. Socialdemokraterna i Solna vill också utreda ett naturreservat. Alliansen, som just drivit igenom kommunfullmäktigebeslut om ett storbygge på sex kvarter intill sjön, över strandskyddslinjen, talar ibland alltså också om ett naturreservat.

I valrörelsen förvånar det särskilt att just Folkpartiet lanserat parollen ”Gör Råstasjön till naturreservat”. Var och en som följt frågan blir häpen – Folkpartiet stödde ju sina Allierade i byggplanen som just antagits. Byggplanen, som kommer att föröda/påverka i stort sett halva grönremsan runt sjön, och mer därtill i själva verket, utesluter ju helt ett vettigt naturreservat.

Förr i tiden talades om ”vita fläckar” på kartan, okarterade, oupptäckta områden. I Solna idag kan vi tala om ”gröna fläckar”. Områden som inte är bebyggda eller som det inte dragits vägar över. Solnas gröna fläckar är hotade, nästan överallt.

Majoriteten av invånarna – det är jag helt övertygad om – i Solna och kringkommunerna vill absolut inte att det byggs alls i det gröna område som finns runt Råstasjön.

Fullmäktigepolitikerna i Alliansen i Solna har inget som helst mandat från invånarna att förstöra detta fina naturområde.

Nätverket Rädda Råstasjön – och många med oss – krävde att den detaljplan som lades fram i december 2012 skulle förkastas i sin helhet. Vi har sagt fortsatt nej till varje bebyggelse av Råstasjöområdet, hela naturområdet runt Råstasjön. Och det kommer vi att fortsätta göra.

På söndag går vi Solnabor till val. Kravet från oss i Nätverket Rädda Råstasjön – med idag över 21 000 namnunderskrifter i ryggen – är att Råstasjön med kvarvarande omgivningar ska bevaras intakt och som den allmänning området idag är. Tillgänglig för alla. Och heller inte utsättas för mer förödande bebyggelse i stil med den som redan genomförts och pågår. Sådana krav måste politiker lyssna till i en demokrati. Annars blir de inte omvalda.

Henrik Persson,
Nätverket Rädda Råstasjön

I maktens korridorer i Solna #RäddaRåstasjön

Vi har i ett antal artiklar tagit upp detta med att det inte talas hela sanningen runt bebyggelsen runt Råstasjön, kanske för att det varit svårt att greppa vad som egentligen hänt. Men kanske är vi lösningen på spåren. Det gör att byggnationen runt Råstasjön verkligen är suspekt, och framförallt att Fp nu vill göra sken av att man är det parti som ställer upp för naturen vid Råstasjön.

I intervjun med Farouk Kobba (m) framgår det klart hur ett mindre parti fått allt för stor makt genom att både vara 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och samtidigt vara ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Detta är ett av skälen till att hanteringen av Råstasjön blivit som det är, liksom skapat den arrogans som numera visas upp från kommunen mot sina medborgare och politiska motståndare.

Det är en intressant intervju, men vi har gjort så den startar vid samtalet runt Råstasjön. Lyssna i alla fall i fem minuter. Råstasjön kommer även upp vid 35 minuter. Det är det hemliga avtalet som gör att man så hårdnackat vägra lyssna på opinionen. Det är det aningslösa arroganta sättet att förvränga fakta som gjort att opinionen blivit så stor som den blivit. M har varit smarta att inte synas så mycket i detta ärende, det är Fp som varit drivande i förstörelsen av Råstasjön.

https://www.youtube.com/watch?v=zxMLz9tt1r0#t=617

kobba

Farouk Kobba har under många år varit ett framträdande namn inom Moderaterna i Solna. Under perioden 1998-2010 satt han bland annat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

Har Solnanytt tagit ställning? #RäddaRåstasjön

I septembers nummer av Solna kommuns informationsblad finns en artikel om Råstasjön. Där presenteras att detaljplanen är klar och att det ska utredas om det ska bli ett naturreservat vid Råstasjön.

Vi kan notera att detta material med stor sannolikhet är producerat av Alliansens PR-folk då det inte innehåller komplett information.

Artikeln hyllar att det är begränsat från 1800 till 700 lägenheter och för att rättfärdiga bygget har man intervjuat en Jacob 38 som bor i Filmstaden. Hans uttalande om att det känns viktigt att området som ska bebyggas. Undrar om Jacob visste om att det som planeras att byggas nere vid Råstasjön är fler än det antal lägenheter som finns i hans Filmstaden.

Det talas inget om att planen är överklagad och för närvarande stoppad av Länsstyrelsen då de anser att den inte är acceptabel. Vidare är det både organisationer och privatpersoner som överklagat.

På slutet nämns detta med naturreservat, men inte ett ord om att det blir ett reservat utan en stor del av den natur som idag är bostad för många av de rödlistade arterna.

Hela denna artikel känns som ett politiskt inlägg från Alliansen som använder en kommunal tidning för att föra fram sina synpunkter inför valet. Ska kommunens pengar användas till detta?

Solna_Nytt_om_Byggplanen

Folkpartiet säger inte hela sanningen #RäddaRåstasjön

I denna veckas lokaltidning intervjuas de olika partierna om vad de anser vara kommunvalets viktigaste frågor. Flera säger att Råstasjön ska räddas, och det gör även Folkpartiet.

Folkpartiet glömmer dock en viktig sak – de vill skydda Råstasjön efter det att man byggt 700 lägenheter, till stor del på strandskyddat område vid östra Råstasjön. De närmsta husen kommer vara 60 meter från strandlinjen och bli 11 våningar höga. Gå ner och titta själva hur det kommer se ut. Allt grönt från golfbanan och norröver kommer försvinna och ersättas med hus. Det betyder att balansen i Råstasjöns miljö kommer skadas och flera djurarter kommer att försvinna – många av dem rödlistade.

Hur mycket är då 700 lägenheter, ja den nybyggda Filmstaden har 550 lägenheter som jämförelse.

Så Folkpartiet, ni borde skämmas för att ni försöker kapitalisera på opinionen att Rädda Råstasjön och värva röster i kommunvalet. Tänk också på att även om man förtidsröstat så kan man lägga sin röst på valdagen, och då blir det den som räknas.

Mitt_i_FP

Rädda Råstasjön – ett mysterium #RäddaRåstasjön

Den som tog en morgonpromenad runt Råstasjön för ett par veckor sedan kunde göra en märklig upptäckt. Samtliga affischer från nätverket Rädda Råstasjön var nedrivna, liksom Miljöpartiets.

Susanne Nordlings ansikte skymtade i några papperskorgar; Miljöpartiet skulle alltså osynliggöras nere vid sjön, men vandalerna hade varit slarviga. Samma morgon pryddes gångstigarna av bilder på herrar Edholm och Ekegren. Leende lovade de att inrätta ett naturreservat vid sjön (fast först vill de ju bygga 700 bostäder, parkeringshus och förskola och till stor del på strandskyddat område).

Men detta vet ju de som följer kampen om Råstasjön – att Folkpartiet vill sitta på flera stolar och allra helst på de stolar som står i stadshusets fullmäktigesal.

Hur kommer det sig nu att samtliga affischer från Rädda Råstasjön – lagligt uppsatta på av kommunen tillhandahållna anslagstavlor  – alltid försvinner? Det är ett litet mysterium. Kanske märker inte gångtrafikanter vid sjön, eller vid Solna Centrum, att de försvinner. Det beror i så fall på den envishet som präglar nätverket Rädda Råstasjöns allra trognaste supportrar. Fastän mer än 80 år fyllda går de sina dagliga rundor och om en affisch slitits ner, sätter de snabbt en ny på plats; vilka hjältar! Herrar Granfalk och Ekegren har små staber av folk som klistrat hela stan full av borgerlig allianspropaganda. Alldeles väldigt stor kassa tycks moderaterna ha, stolpar och räcken lyser ljusblåa.

Tack och lov så är det inte antalet affischer som vinner ett val – det är röster! Över 21 000 människor har med sina namn på nätverkets listor talat om för politikerna att de inte vill ha mer byggnation vid sjön! Att nätverkets affischer, som predikar samma budskap, ständigt försvinner är ett mysterium. Man kan naturligtvis tänka sig flera förklaringar. Det kunde vara rena tillfälligheter som gör att just nätverkets affischer konsekvent rivs ner. Eller så finns det de som tycker att affischerna är fula och föredrar att se Granfalk och Ekegren t ex. Det kunde också vara så att affischerna från Rädda Råstasjön ses som farliga – de uppmanar ju folk att tänka sig för när de röstar! Vill de behålla ett litet och ömtåligt grönområde – en pärla enligt Världsnaturfonden – kan de inte rösta på den styrande alliansen. Moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater röstade nämligen alla enhälligt för att bygga på strandskyddat område – så dessa partier bör man undvika i kommunalvalet.  Detta ska folk inte påminnas om. Är det så de tänker,  de som ständigt sliter ner affischerna från Rädda Råstasjön? Svårt att veta. Mysteriet kvarstår.

Och ett mysterium för välbetalda politiker är det säkert att människor,  utan någon som helst ersättning,  traskar runt i stan och envist ser till att hålla Rädda Råstasjöns budskap levande.

Ann Bell – Nätverket Rädda Råstasjön

 papperskorg