månadsarkiv: maj 2015

Föredrag och vandring vid Madenbäcken

Lördagen den 23 maj höll Nätverket Rädda Råstasjön en aktivitet med föredrag och vandring vid Madenbäcken, tänkt som en fortbildning för oss i nätverket och övriga med intresse av ämnet.

IMG_5277

Magnus Enquist från zoologen på Stockholms universitet inledde med ett föredrag om urbana naturmiljöer. Därefter gick vi i samlad tropp ner till Madenbäcken, som rinner genom naturområdet mellan Sjövägen och Ursviksvägen i Sundbyberg, för en rundvandring.

IMG_5290

Olika vädertyper, såväl regn som hagel och solsken drabbade oss under vandringen. Magnus Enquist berättade om sina visioner för området, hur man skulle kunna restaurera Madenbäcken, rensa upp bland skräp och göra det till en miljö attraktiv för besökare.

IMG_5313

Madenbäcken är Råstasjöns viktigaste vattentillflöde, området är också spridningskorridor för djur och växter mellan Råstasjön och Järvafältet. De två områdena kompletterar varandra när det gäller växt- och djurarter samt olika biotoper. För att långsiktigt säkerställa Madenbäcken och Råstasjön behöver området vid Madenbäcken restaureras på ett varsamt sätt och att man gör ett området till naturreservat.

Foto: Maria Thiessen

Råstasjön är satt i pant

På måndag den 25 maj kommer ett ärende upp i kommunfullmäktige där förslaget är att Solna ska ersätta Råsta Holding med ny mark, i stället för den som inte är byggbar runt Råstasjön.

Vän av ordning undrar hur Solna kunde erbjuda mark som ersättning för sin 25% andel i Råsta Holding, mark som enligt gällande regler inte kan bebyggas. Merparten av den ligger på strandskyddat område. Vidare är ju en stor del på en före detta soptipp där det finns farliga gaser.

Därför bör följande frågor ställas:

  • Hur kommer det sig att Solna lade in mark som till större delen ligger inom strandskyddat område som betalning för sin del i Råsta Holding? Hade man redan då tillsammans med PEAB skissat på byggen
  • Eftersom Solna lagt in strandskyddad mark i avtalet så faller det sig ju rätt så naturligt att Solna instruerade tjänstemännen att ta fram 1800 lgh planen. För skulle man följt lagen hade det inte kunnat bli så många. Att sedan ledande politiker tvår sina händer och menar att det är tjänstemännen som gjort det. Är det att ta ansvar?
  • Det verkar ju som om planen varit att bygga 1800 lgh från Råsta Holding och Solnas sida. Detta betyder väl att andra intressenter lagt in mark med dessa förutsättningar. Vad händer när MMD (Mark och Miljödomstolen) säger nej till bebyggelse på de sex kvarter av strandnära bygge som de ska döma om? Kommer Solna då få krav på sig från Jernhusen på att ersätta den marken, helt enkelt för att man räknade med byggnation?
  • Varför är det så bråttom med markbytet, vore det inte bättre att göra det i lugn och ro så alla eventuella scenario kan evalueras och minimera såväl risk som kostnad för Solna?

Ska bli väldigt intressant på måndag kväll, hur kan Solna kommunfullmäktige släppa igenom detta?

Alliansen har verkligen satt Råstasjön i pant.

racka_ut_tunga

Foto: Maria Thiessen

Det kostar att inte bygga – ett konstigt resonemang

Egentligen är det ett väldigt egendomligt resonemang att säga att det ”kostar” 800 miljoner att inte bygga vid Råstasjön. Som om någon sedan skulle behöva betala den summan. Så är det naturligtvis inte.

Och det är verkligen inte vi invånare i Solna och hela Sverige som förlorar ”hundratals miljoner kronor” om inget byggs. Utan i så fall några helt andra, som redan har det mycket gott ställt, nämligen byggbolaget PEAB:s ägare. Det vi invånare förlorar är däremot något annat och ovärderligt: naturen.

Våra lagar säger att unik natur ska bevaras för oss som lever just nu och kommande generationer. Därför är det enligt vår nationella miljölagstiftning ett lagbrott att bygga vid Råstasjön. Det är en bra lagstiftning.

Nu har över 23 000 skrivit på vår namninsamling mot fler byggen vid Råstasjön. Och bakom dessa namn finns naturligtvis ännu fler med samma åsikt. Solnaborna är inte delade i denna fråga. En majoritet vill inte att det byggs, det har vi fått många belägg för. Vi i Nätverket Rädda Råstasjön har ändå, absurt nog, fått kastat oss i ansiktet hela tiden att det är ”för dyrt” att inte bygga. Det vill säga, ”för dyrt” att inte:

1. Bryta mot miljölagstiftningen om skydd för vilda djur och fåglar.

2. ”För dyrt” att inte ha kvar ett område som 10 000-tals förbättrar sin hälsa genom.

3. ”För dyrt” att inte bevara ett område med Sverigeunik artrikedom i stadsnära miljö, som Världsnaturfonden utsett till mest skyddsvärd i Stockholms län.

Talet om hemliga kontrakt och ”800 miljoner” är ett bedrägeri. Det finns andra platser att bygga på. Men blå dunster kastas oupphörligen i våra ögon av vissa kommunpolitiker, som väljer att företräda byggbolagen istället för sina väljare. De försöker också få folk att tro att ekonomin är överordnad våra lagar. Det är en bluff – för att vi att inte ska se vad saken i verkligheten gäller: Att naturen ingen prislapp har. Den är ovärderlig. Utan den kan vi inte leva. /Henrik P

På bilden: Byggbodar och bilar – på strandskyddat (och svårt skadat) naturområde vid Råstasjön. Lagligt? Nej,inte alls.

Byggbodar_parkering

Byggivern är stor – men saknar argument vid Råstasjön

Rastaapril1526

Magnus Nilsson, moderat kommunpolitiker i Solna skrev på Facebook i söndags:
”Hjälp mig att sätta egoisterna som vill stoppa allt byggande i Stockholmsregionen på plats. Gå in och rösta ja till lägenheter i närheten av Råstasjön. Att bygga vid Råstasjön är inte bara en Solnafråga. Det handlar om hela Stockholmsregionen.
Till saken hör att sjön kommer bli kvar, strandpromenaderna blir kvar, fåglarna blir kvar. Husen kommer inte att stå på stranden utan en bra bit ifrån. Det handlar dessutom om en sjö som ligger nära stambanan, motorvägar, gamla deponier, villor och stadsbebyggelse. Att husen skulle hota ”omistliga naturvärden” som motståndarna säger kräver en rätt speciell definition av termen… I så fall är Gamla Stan och Djurgården ekologiska katastrofområden.
Till saken hör också att det råder bostadsbrist i Stockholm, något som de flesta ”stoppa-alla-byggen-aktivister” har missat. Kanske för att de själva är inte är bostadslösa.”

Min kommentar följer här:
Visst behövs det bostäder. Frågan är var man placerar dem.

Vi får ju tydligen vara tacksamma att själva Råstasjön ”blir kvar” när Magnus Nilsson m fl är färdiga med sitt bygge.

Magnus Nilsson skriver trosvisst att ”fåglarna blir kvar” men verkar inte har läst Callunas inventering (s 32-34) som visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett. Förutom fladdermus och myskbock. De fåglarna och andra arterna blir alltså inte alls kvar.

Även i Solnas eget förslag till detaljplan påtalas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand. Enbart en liten del av områdets utkant har enligt Calluna ”lågt naturvärde” (s. 34).

Magnus Nilsson gör ett misslyckat försök att puffa för Alliansens byggplan som bara avslöjar en stor och oroande okunnighet. Han har helt missat informationen från zoologerna professor Magnus Enquist och Johan Lind. Dessa zoologer avvisar talet om att man i områdena i öst – där bebyggelsen planeras – inte skulle hota några naturvärden. Professor Magnus Enquist har konstaterat att byggen inte går att kombinera med bevarande av naturvärdena i området. Magnus Enquist har dessutom påpekat att naturområdet och sjön utgör en ekologisk helhet med 7-8 sammanhängande ekosystem runt sjön. Det som sker i ett av dessa områden påverkar de övriga.

Den sumpskog som finns här har tagit 100 år att bildas. En tredjedel av sumpskogen – en sällsynt naturtyp i hela Stockholms län – skulle behöva tas bort om Alliansens byggplan genomförs. Det hotar katastrofalt den sällsynta vattenrallen. Men får alltså effekter långt vidare än så, på fler arter.

Vi i Nätverket Rädda Råstasjön har flera gånger påpekat:

Hela området runt Råstasjön är litet och sårbart. Här finns något så unikt som en nära stadsmiljön lättillgänglig slättsjö med 181 fågelarter, 350 växtarter och sju arter av fladdermus. Nationalarenan, köpcentrat, kontor, och de 900 bostäderna som nu växer upp i de fem höghusen framför arenan utgör redan i sig en stor belastning på miljön runt sjön.
Den byggplan Alliansen vill driva igenom – utan att tala om varför de vill driva igenom den just där – vid Råstasjön, utgör ett nytt Filmstaden med 11-våningshus, parkeringshus m m precis intill sjön. Det skulle skada naturen runt sjön oerhört mycket mer än vad som redan skett. Allt för att tillfredsställa några få ägare till byggbolagen. Men från oss invånare har de inget mandat att destruera detta särskilt artrika, fina, och enligt Världsnaturfonden länsunika naturområde som nyttjas av 10 000-tals människor.

Vilka, egentligen, är det som är egoister?
Henrik Persson

Foto: Maria Thiessen

Spelet om Råstasjön – 800 miljoner i potten

Lokaltidningen Vi i Solna har en första artikel om spelet om Råstasjön i veckans nummer. Det är en bra sammanfattning av det som har skett hittills.

Över 22 000 människor ha skrivit på protestlistan – men Solnas politiska majoritet vägrar stoppa planerna på att bygga 700 nya lägenheter. Råstasjöns framtid är utan tvivel den största symbolfrågan i Solna på många år.

Nu går striden in i sitt sista avgörande skede efter nästan tio år av hemliga möten, rättegångar, sekretessbelagda dokument och överklaganden. Närmare 800 miljoner kronor ligger i potten.

Det här är spelet om Råstasjön.

Läs artikeln här

Nu_borjar_slutstriden

Solna ålägger PEAB städa upp vid Råstasjön

Solnas Miljö- och Byggnadsförvaltning har sagt till PEAB att de måste hålla ordning på sina saker nere vid byggbodarna, och inte skräpa ner utanför det område på strandskyddad mark som de har fått dispens för. Handläggare har återigen besökt platsen och dokumenterat situationen, vilket har skickats till PEAB.

Nu får vi hoppas att de håller sig inom sitt dispensområde, och inte dumpar mer byggskräp eller vanligt skräp med för den delen. Håll ögonen öppna.

DSC_7249