månadsarkiv: januari 2016

Bostäder eller kontor – Solnaalliansens flexibla prioriteringar

De flesta av oss håller med om att Solna, Stockholm och Sverige måste bygga nya bostäder i en långt snabbare takt än vad vi hittills har gjort. Men har då Solnas styrande allians under de senaste sexton åren verkligen prioriterat bostadsbyggandet? Nej, tvärtom har man relativt andra kommuner i mycket hög grad främjat byggandet av kontor och företagslokaliseringar i exploateringsprojekt. På Solnas hemsida är PR-avdelningen stolta över varje nytt huvudkontor som kommunen attraherat, och våra politiker berättar ivrigt om topplaceringarna i ”Årets företagsvänligaste kommun”.

Under måndagens fullmäktige (länk) fördes en diskussion i ämnet. I en interpellationsdebatt diskuterades hur Solna framöver bör fördela byggandet mellan kontor och bostäder. Ledande företrädare för alliansen uttryckte här hur viktigt det är att Solna även framgent ger företräde åt kontor och kommersiella ytor.

Solnas allians verkar dock ha en ytterst flexibel inställning till denna prioritering. När man läser Solnas inlagor till Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen är det nämligen plötsligt bostäder som är det enda kommunen bryr sig om. I dessa inlagor får man intryck av att det är helt centralt för bostadsförsörjningen (av hela Stockholms län) att 700 bostadsrätter får byggas just vid Råstasjön, med sjöutsikt inom strandskyddat område. Vackert att Solnas styrande vurmar för de bostadslösa. Problemet med resonemanget är ju bara att dessa 700 lägenheter med lätthet kunnat inrymmas i Arenasstaden – om vi hade haft en styrande allians som ville se en lite annan fördelning mellan kontor och bostäder!

Johan_punk_hager_ etologen.wordpress.com

Foto Johan Lind – Häger som undrar vad som händer. Det finns mycket mer på https://etologen.wordpress.com/

 

Fågelpromenad nu på onsdag 27 januari

hagermatare

Foto Ulf Ehlin av Skansens medarbetare som kommer med strömming

Passa på nu på onsdag och se Råstasjöns fåglar under ledning av en fågel- och naturexpert (mer nedan)Nu då det är kallt är det många som frågar hur fåglarna klarar sig, hur de hittar mat. När det gäller Råstasjöns koloni av gråhäger så får de strömming dagligdags. Den läggs i trälådor med hål i. På så sätt är det bara de långhalsade som kommer åt läckerheterna.När det gäller änder, svanar och andra fåglar så förlitar de sig på alla som vandrar runt Råstasjön. Lite mer speciell är vattenrallen, som håller till på norra sidan av sjön. De är nog Nordens mest fotograferade och de älskar leverpastej. De äter tom ur handen som kan ses på filmen som Gigi Sahlstrand tagit.

Så är skriver Gigi på sin hemsida: Vill du ha närobs på vattenrall, gärdsmyg, rödhake, rörhöna samt se mängder av gråhägrar? Välkommen till fågelguidning vid Råstasjön på onsdag den 27 januari kl 11.00-13.00. Samling på parkeringen till Tenniscentret (ligger mot kortsidan och i NV hörnet av Råstasjön. Mer info på www.gigisahlstrand.se/guidning. Nästa gång blir 2 mars.

Intet är som väntans tider

Det är många av er som frågat om när Mark- och Miljööverdomstolen kommer med sitt beslut i frågan om det föreslagna bygget vid Råstasjön. Det kommer ta ytterligare ett antal veckor, men ingen – utom domstolen – vet när deras beslut kommer. Den information vi har idag pekar på att det kommer ett beslut innan slutet av februari.

Så vi får vänta som hägrarna som ser ner i det svarta vattnet och se om det kommer en Fågel Fenix och reser sig och lägger en matta av naturskydd över Råstasjön, eller om det blir mörkrets furste som kommer med betong.

Jakub Tenenbaum

Foto Jakub Tenenbaum

De små stegens tyranni

Vi befinner oss inom strandskyddat område, vid Solnas enda insjö med sina dokumenterat unika natur- och rekreationsvärden. Här borde Solna stad satsa på naturvård, eller hur? Men, nej. När vi ser tillbaka blir det tydligt hur Solna stad och PEAB i samarbete under de senaste åren har tagit steg efter steg för att långsamt exploatera området och förstöra dess naturvärden. Man fäller ett träd här och slänger ut en dunk med kemikalier här. Byggbodar uppförs och man plogar upp en bilväg för entreprenörerna. Allt på en plats som bara för några år sedan var ett orört skogsparti där fåglar häckade och sällsynta blommor växte.

Här är några av stegen i ”de små stegens tyranni”:

  1. Solna hugger ner träd och buskage och anlägger två olovliga vägar – ”Nisses stig” och ”Sophies slinga”. Nätverket Rädda Råstasjön polisanmälde ärendet, och hoppades att marken skulle återställas, men nej. Istället gick Solna och PEAB vidare till nästa steg:
  2. PEAB uppför byggbodar som är högre än tillåtet på platsen. Vid två tillfällen förlängs det tillfälliga bygglovet. Vid byggbodarna samlades stora mängder skräp, som frivilliga från Rädda Råstasjön och Naturskyddsföreningen försökte samla upp. När organisationerna anmälde soptippen till kommunen hoppades man att Solna skulle be PEAB städa upp, men nej. Exploatörerna tog istället nästa steg:
  3. PEAB sätter upp ett högt staket ett tiotal meter närmare sjön, som för att ”hägna in” den nu ganska omfattande soptippen. Får man uppföra ett högt staket utan bygglov inom strandskyddat område? Är det tillåtet att slänga byggsopor, kemikalier och matavfall i vår natur? Det är det få som skulle argumentera för. Staketet uppmärksammades när MÖD gick sin syn vid Råstasjön i november, och anmäldes till kommunen. Togs det ner? Nej, nej nej. Nu kommer nästa steg:
  4. Man plogar, sandar och börjar nyttja marken ännu närmare sjön som bilväg. Av spåren av döma är vägen väl använd som genväg av entreprenörerna som är verksamma i området.

Vad blir nästa steg, Solna och PEAB?

IMG_4759 IMG_4760 IMG_4761

En januaridag vid Råstasjön

Det är januari nu, temperaturen ligger strax under nollan och solen vågar sig inte ännu särskilt högt över horisonten. Isen börjar lägga sig på Råstasjön, på vissa ställen är det nu möjligt att åka skridskor.

IMG_8759

På norra sidan av sjön stod som vanligt några entusiaster och spanade efter vattenrallen.

IMG_8758

Denna vackra och unika fågel har kunnat ses helt nära gångstigen till och från under de senaste veckorna.

Rastadecember15

I väntan på beskedet från Mark- och miljööverdomstolen stod medlemmar från nätverket Rädda Råstasjön på sjöns västra sida och samlade in namnunderskrifter.

IMG_8762

Lördagen den 2 januari hade 24420 personer skrivit under. Om du inte redan har skrivit på så gör det och sprid gärna länken vidare!

Skriv under Rädda Råstasjön!

Foto: Maria Thiessen