Byggivern är stor – men saknar argument vid Råstasjön

Rastaapril1526

Magnus Nilsson, moderat kommunpolitiker i Solna skrev på Facebook i söndags:
”Hjälp mig att sätta egoisterna som vill stoppa allt byggande i Stockholmsregionen på plats. Gå in och rösta ja till lägenheter i närheten av Råstasjön. Att bygga vid Råstasjön är inte bara en Solnafråga. Det handlar om hela Stockholmsregionen.
Till saken hör att sjön kommer bli kvar, strandpromenaderna blir kvar, fåglarna blir kvar. Husen kommer inte att stå på stranden utan en bra bit ifrån. Det handlar dessutom om en sjö som ligger nära stambanan, motorvägar, gamla deponier, villor och stadsbebyggelse. Att husen skulle hota ”omistliga naturvärden” som motståndarna säger kräver en rätt speciell definition av termen… I så fall är Gamla Stan och Djurgården ekologiska katastrofområden.
Till saken hör också att det råder bostadsbrist i Stockholm, något som de flesta ”stoppa-alla-byggen-aktivister” har missat. Kanske för att de själva är inte är bostadslösa.”

Min kommentar följer här:
Visst behövs det bostäder. Frågan är var man placerar dem.

Vi får ju tydligen vara tacksamma att själva Råstasjön ”blir kvar” när Magnus Nilsson m fl är färdiga med sitt bygge.

Magnus Nilsson skriver trosvisst att ”fåglarna blir kvar” men verkar inte har läst Callunas inventering (s 32-34) som visar att i området som föreslås bebyggas finns näktergal, sparvhök, mindre hackspett. Förutom fladdermus och myskbock. De fåglarna och andra arterna blir alltså inte alls kvar.

Även i Solnas eget förslag till detaljplan påtalas att bebyggelsen medför risker för de rödlistade arterna mindre hackspett och brunand. Enbart en liten del av områdets utkant har enligt Calluna ”lågt naturvärde” (s. 34).

Magnus Nilsson gör ett misslyckat försök att puffa för Alliansens byggplan som bara avslöjar en stor och oroande okunnighet. Han har helt missat informationen från zoologerna professor Magnus Enquist och Johan Lind. Dessa zoologer avvisar talet om att man i områdena i öst – där bebyggelsen planeras – inte skulle hota några naturvärden. Professor Magnus Enquist har konstaterat att byggen inte går att kombinera med bevarande av naturvärdena i området. Magnus Enquist har dessutom påpekat att naturområdet och sjön utgör en ekologisk helhet med 7-8 sammanhängande ekosystem runt sjön. Det som sker i ett av dessa områden påverkar de övriga.

Den sumpskog som finns här har tagit 100 år att bildas. En tredjedel av sumpskogen – en sällsynt naturtyp i hela Stockholms län – skulle behöva tas bort om Alliansens byggplan genomförs. Det hotar katastrofalt den sällsynta vattenrallen. Men får alltså effekter långt vidare än så, på fler arter.

Vi i Nätverket Rädda Råstasjön har flera gånger påpekat:

Hela området runt Råstasjön är litet och sårbart. Här finns något så unikt som en nära stadsmiljön lättillgänglig slättsjö med 181 fågelarter, 350 växtarter och sju arter av fladdermus. Nationalarenan, köpcentrat, kontor, och de 900 bostäderna som nu växer upp i de fem höghusen framför arenan utgör redan i sig en stor belastning på miljön runt sjön.
Den byggplan Alliansen vill driva igenom – utan att tala om varför de vill driva igenom den just där – vid Råstasjön, utgör ett nytt Filmstaden med 11-våningshus, parkeringshus m m precis intill sjön. Det skulle skada naturen runt sjön oerhört mycket mer än vad som redan skett. Allt för att tillfredsställa några få ägare till byggbolagen. Men från oss invånare har de inget mandat att destruera detta särskilt artrika, fina, och enligt Världsnaturfonden länsunika naturområde som nyttjas av 10 000-tals människor.

Vilka, egentligen, är det som är egoister?
Henrik Persson

Foto: Maria Thiessen