En majdag vid Råstasjön

Råstasjön är omgiven av skir vårgrönska denna majdag då som vanligt mycket folk rörde sig kring sjön.

Svalörten blommar…

…och de första kullarna av fågelungar har presenterat sig. En stolt gräsandsmamma visade upp sina ungar…

…och kanadagåsfamiljen lät sig villigt fotograferas.

I det sydvästra hörnet stod representanter för nätverket Rädda Råstasjön för att diskutera gränserna för det planerade naturreservatet och hur Solna stads och nätverkets olika förslag skiljer sig från varandra.

Som tidigare sagts, det finns all anledning att fortsätta värna om naturområdet vid Råstasjön. Nyligen har Handelskammaren publicerat en rapport där de hävdar att ett halverat strandskydd gör det möjligt att bygga ytterligare 95.000 nya bostäder i Stockholms län, se artikel i DN. I rapporten pekar man på en del goda exempel på strandnära byggande som bland annat vid Hornsbergs strand där det tidigare fanns industrier. Man tar också upp Råstasjön som ett dåligt exempel och illustrerar detta med ett par bilder från grusplanen.

Det man däremot har missat är att detta område inte är permanent ianspråktaget och att Solna stad har krav på sig att återställa området till naturmark. Dessutom, ska det vara mening med att skapa ett naturreservat bör detta ha ordentligt tilltagna gränser och det är inte rekommenderat att bygga bostäder så nära inpå ett reservat.

Foto: Maria Thiessen

2 tankar kring ”En majdag vid Råstasjön

 1. Sussie Olofsson

  Slicka in denna artikel till DN debatt!
  Handelskammaren bör inte få stå oemotsagd.

 2. Linda

  Det Handelskammaren pratar om som ett sätt att tjäna pengar – dvs att bygga bort gröna kilar och närnatur i storstaden – är i själva verket en kostnad i ett annat led. En nyligen publicerad studie från UK visar att äldre människor som får röra sig i gröna områden i en storstad mår bättre fysiskt och psykiskt:

  https://www.sei-international.org/-news-archive/3659

  “In a time of austerity, when greens spaces are possibly under threat due to pressure on council funding, we have demonstrated that these areas are important to people’s health. We have an ageing population which places challenges on the NHS. As the cost of looking after an ageing population continues to rise, maintaining access to green space could be a relatively low cost option for improving mental wellbeing”

  Att satsa på ett lättillgängligt och välskött naturreservat är en långsiktigt klok investering inte bara för att främja våra gemensamma naturvärden, utan också i hög grad viktigt för folkhälsan.

Kommentarer är stängda.