Marita Ulvskog – tar upp Råstasjön i EU

Nu får vi draghjälp av Bryssel, även om det är i en lokal fråga. Det är Marita Ulvskog (s), EU-parlamentariker som kontaktat EUs miljökommissionär Janez Potočnik för att få hans synpunkter på om det inte finns något i EUs fågel- eller habitatdirektiv som är applicerbart för Råstasjön.

Nu väntar vi på att Maritas Ulvskogs lokala (s)-ledare tar samma ståndpunkt och inser vikten av att skydda Råstasjön från fortsatta skövlingar.

Det är nu över 13 500 personer som skrivit på protestlistan för att bevara Råstasjön, vilket bara det borde gjort att våra lokala politiker lyssnade och lade ner sina planer att bygga bostäder runt Råstasjön. Man berömde ju Swedavia för att de lyssnat på opinionen och minskat på skyddsområdet för höga byggnader runt Bromma flygplats. Men man kanske bara lyssnar på opinion som passar ens syften?

Inte heller det faktum att Världsnaturfonden (WWF) utsett Råstasjön till mest skyddsvärda plats i Stockholms län 2013 samt Svensk Pärla, men är ett naturområde som saknar skydd för dess naturvärden, verkar påverka våra politiker. Ännu.

eu-flagga2 vattenralljohanlind