När kommer länsstyrelsens utlåtande…

Länsstyrelsen har som ni säker känner till tagit in Solnas planer för bebyggelse vid Råstasjön till överprövning. Att de gör det visar ju på att Solna inte hade torrt på fötterna då beslutet fattades 16 juni förra året. Antagligen för att Alliansen var pressade att få beslut i gamla fullmäktige då de med rätta insåg att de var pressade, bland annat tack vara opinionen för att Rädda Råstasjön.

Sedan då Solnas slutkommentar till länsstyrelsen skulle komma in, så begärde man anstånd i tre veckor med att lämna in. Betänkande att denna begäran kom ett halvår efter att fullmäktige tagit beslutet och det verkade som om Solna fortfarande inte hade full koll på sina papper. Det tog dem två veckor att ta fram de dokument som de skickat till länsstyrelsen, kanske berodde det på att de inte var diarieförda i det publika diariet.

Hur som haver, nu väntar vi…..

anstand_fran_solna