Nu utreder vi naturreservat – och lägger bygget på hyllan

I kväll var frågan om naturreservat runt Råstasjön uppe i Solna kommunfullmäktige. Det var två förslag som stod mot varandra; Alliansens att först bygga och sedan göra reservat av det som eventuellt återstår, samt oppositionens alternativ att först skapa ett reservat och sedan se om det går att bygga.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna låg bakom det alternativa förslaget som ger Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden en chans att finnas kvar och utvecklas. När nu ärendet gick på återremiss finns hopp om att rädda Råstasjön, oavsett vad länsstyrelsen inom kort kommer fram till i sin prövning av den liggande detaljplanen.

Vi ser nu fram mot att naturreservatet tryggas först – och hoppas att detta besked från kommunfullmäktige skickar en stark signal till länsstyrelsen om hur den nuvarande majoriteten i fullmäktige ser på Råstasjöns omistliga värden.

Råstasjön har också en havsörn som svävar över nejderna och vill försvara naturen idag och i framtiden, mot såväl falkar som andra som vill fördärva den. Tack alla som vill försvara dess närvaro i Solna, och nu ser vi alla fram mot nästa steg.

1503_solna_293-5Foto Joakim Östberg

Om du vill läsa bakgrunden till återremissen:

20150302 – KF – Yrkande Motion naturreservat mp s v

En tanke kring ”Nu utreder vi naturreservat – och lägger bygget på hyllan

  1. Ingela Runsten

    Tack så mycket Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att ni låg bakom det alternativa förslaget som ger Råstasjöns unika natur- och rekreationsvärden en chans att finnas kvar och utvecklas.
    Vet att Thomas Magnusson sedan länge stått bakom ett naturreservat vid
    Råstasjön. Bra att även Miljöpartiet och Socialdemokratern slöt upp!
    En bit på väg i rätt riktning när det gäller att Rädda Råstasjön!

Kommentarer är stängda.