Byggförberedelser, men är de lagliga??

Anläggandet av gasbrunnar, som inletts vid Råstasjöns östra del just nu, kan i förstone verka som ett litet ingrepp. Ett antal plaströr som sticker upp ur marken.

Men bakgrunden är mer allvarlig. För det första: En kommunal talesperson har nyss meddelat att ingen strandskyddsdispens behövs, eftersom borrhålen ligger utanför strandskyddet, men det ifrågasätter vi naturligtvis och tar vidare.

Detta är fel.

De flesta planerade borrhålen ligger innanför strandskyddsgränsen och visar sig nu alltså vara anlagda utan tillstånd. De utgör därmed olagliga ingrepp . För det andra: Solna kommun planerar att på denna plats bygga hus vid sjön som når innanför strandskyddslinjen. Det handlar om fyra ställen enligt det detaljplaneförslag som lades i december förra året. Ett av ställena är detta. Kom med i Nätverket Rädda Råstasjön för att hjälpa oss stoppa de ständiga olagligheterna vid Råstasjön!

borrare