En aprildag vid Råstasjön

Det råder härliga dagar vid Råstasjön just nu, våren är på gång och vi alla glädjer oss alltjämt åt den upphävda detaljplanen för byggnation på den nordöstra sidan av sjön. Skrattmåskolonin har landat på den lilla holmen, det skränas och levs för fullt. En sanitär olägenhet menar vissa, bra för den biologiska mångfalden menar andra.


För skrattmåsar och för fåglar i allmänhet gäller att ju fler individer desto tryggare koloni. Rovfåglar som närmar sig kolonin möter tusentals vakande ögon och tusentals skränande och vassa näbbar. Mindre tuffa fåglar som till exempel brunand, skäggdopping och rörhöna söker sig gärna till kolonin och får del av skyddet från måsarna.

Om skrattmåskolonins existens skulle äventyras så skulle alltså även dessa fåglar, så populära bland fågelskådare, ha svårt att överleva vid Råstasjön. Och en sak är säker, med en stor mängd bostäder nära inpå skrattmåskolonin skulle dess existens hotas och därmed också en hel del lugnare, mer sällsynta och kanske rentav populärare fågelarter vid Råstasjön.

Rastaapril1604

På västra sidan, i det vanliga hörnet stod som ofta Eva och Elsie. Denna gång arbetade de dock inte med att samla in namn utan i stället med att dela ut flygblad och informera om nätverket Rädda Råstasjöns idé för ett naturreservat.

Rastaapril1607

Hela förslaget till naturreservat kan du ladda ner här.

Foto och video: Maria Thiessen

2 tankar kring ”En aprildag vid Råstasjön

  1. Huvudstabo

    Vem har lämnat den hemska stubben vid Råstasjön. Hoppas ingen kommer göra sig illa på den!

Kommentarer är stängda.