Reservatsinspiration för Råstasjön

Vi vann en seger. Vi lyckades med Naturskyddsföreningens, Hyresgästföreningens, Världsnaturfondens och Mark- och miljööverdomstolens hjälp stoppa att området här vid nordöstra delen av Råstasjön bebyggdes med upp till 11 våningar höga hus. Över 25 000 människor skrev på våra namnlistor. Vi ordnade möten och demonstrationer. Det hade effekt. Nu gäller det att:

  • Reparera skadade delar av naturen
  • Återplantera både platsen där byggbodarna stått och betongstationsområdet
  • Skydda området från fortsatta klåfingriga ingrepp och hot
  • Säkra hela området i form av ett naturreservat

För att få till en positiv diskussion runt ett kommande naturreservat har Nätverket Rädda Råstasjön tagit fram ett dokument som kan inspirera Solna kommun att ta till vara på naturresurserna.

Du kan läsa Nätverkets förslag här: Reservatsinspiration-för-Rastasjon

DSC_8115_DxO