Varför agerar inte Solna så att PEAB återställer marken vid sjön?

Ikväll beslutar Solnas kommunstyrelse om genomförandeplanen för naturreservatet vid Råstasjön. Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har skickat synpunkter till gruppledarna inför mötet. Rädda Råstasjön är mest förundrade över den del där PEAB tidigare hade byggbodar, i det nordöstra hörnet mot Arenan. Här finns ett avtal som förbinder PEAB att bekosta att marken återställs till naturmark, något som var ett bindande krav för att strandskyddsdispens skulle beviljas. Varför har Solna inte krävt att marken ska återställas inför invigningen av reservatet den 16 juni?

I övrigt upprepar vi det vi tidigare har skrivit – inga spångar i skogen norr om sjön och låt bli att frihugga tallar!

Läs SNF:s öppna brev till gruppledarna här. Naturskyddsföreningens synpunkter genomförandeplan Råstasjön 180603

 

2 tankar kring ”Varför agerar inte Solna så att PEAB återställer marken vid sjön?

  1. Sussie Olofsson

    Hej. Vill ha en mer ingående förklaring på vad som är så skadligt med spänger.
    Tack på förhand!

    1. Lars-Ove Inläggsförfattare

      Spångar kan tillföra värden i ett naturreservat, och Naturskyddsföreningen har föreslagit en spång genom vassen på sjöns västra sida som kommer ut på andra sidan så att man får närkontakt med vattenspegeln. Där kan man anlägga en plattform för fågelskådning, förslagsvis med häckningsplattformar i närheten. Däremot är miljöorgansiationerna negativa till idén att anlägga spångar i skogen på sjöns norra sida. Som Callunas inventering visade är detta området mycket artrikt, och varje ingrepp kan orsaka irreversibla skador på livsbetingelser för växter, fåglar och andra djur.

Kommentarer är stängda.