Inga spångar i Råstasjöns naturreservat!

Råstasjön har fått sitt välförtjänta naturreservat och allt verkar frid och fröjd. Då får vi veta att Solna kommun har för avsikt att lägga ut spångar i den lilla, lilla sumpskogen. Detta vore förödande för alla de fåglar som häckar där. För det första finns det ingenting där att se för oss människor, det finns t ex inga vackra blommor att titta på i denna minimala snårskog. För det andra kommer det att störa fåglar som häckar där och vi kommer att förlora flera fågelarter. I området finns också sju arter av fladdermöss, även de kommer att bli störda.

Byggandet av Arenastaden har medfört att Solna kommun har beslagtagit flera platser i sjöområdets utkanter. Löfte fanns att dessa områden skulle återställas till ursprungligt skick när byggnationen var klar, men detta har inte skett. Ett flertal fågelarter som häckade i dessa områden har försvunnit från sjön, t ex stenskvätta, buskskvätta och rödstjärt. Ett annat område är den så kallade Nisses stig som, utan tillstånd, anlades i nordöstra hörnet av området i samband med byggnationen i Arenastaden. Kommunen har lovat att ta bort denna stig och återställa marken till ursprungligt skick. Detta har inte hänt ännu.

För övrigt anser vi att kommunen borde sätta upp tydliga anslag om att det är kopplingstvång för hundar. Många tillbud händer då lösa hundar angriper sjöfåglarna och ibland har fåglar blivit skadade och dödade.

Hasse och Birgitta Ivarsson

2 tankar kring ”Inga spångar i Råstasjöns naturreservat!

 1. Henrik Persson

  Tack för ett viktigt inlägg, Hasse och Birgitta. Utan er hade naturreservatet kring Råstasjön aldrig blivit verklighet.

  Och ni är ju också de två personer som bäst av alla känner till området och dess fågel-, djur- och växtliv.
  Solna kommun borde lyssna på er, skippa spångarna samt leva upp till de utlovade återställandena.

  /Henrik Persson,
  kontaktperson, Nätverket Rädda Råstasjön

 2. Yvonne Ingridsdotier

  Jag hoppas innerligen att detta område bevaras för kommande generationer. Om inte dessa viktiga naturområden beaktas med varsamhet förnekar forskningens viktiga aspekterna vid skapandet av ett hållbart samhälle. Det krävs ett holistiskt perspektiv på utvecklingen – inte kortsiktiga lösningar!
  Det är av yttersta vikt att de två fågelrika sjöarna Råsta- och Lötsjön bevaras och att all skötsel gör med hög varsamhet. Döda inte denna viktiga oas – det är inte bara hälsa för solnaborna utan många andra tar sig till detta område just för fågellivet.
  Återställ med hög varsamhet och lyhördhet av expertiserna i området!

Kommentarer är stängda.