Vad händer egentligen vid Råstasjön

Det var en kylig men solig oktoberdag när ett sjuttiotal personer samlades för att visa sitt engagemang för Råstasjöns naturvärden. De ansvariga politikerna Magnus Persson (C) och Victoria Johansson (MP) lyssnade och svarade på miljöorganisationernas och medborgarnas frågor, vilket var uppskattat. Oppositionsrådet Arne Öberg (S) manade till kompromiss och föreslog att man i fråga om dammen kunde mötas halvvägs och minska på storleken för att spara de stora pilarna. Öberg och flera andra Solnabor efterfrågade också en bättre medborgardialog, där miljöengagerade Solnabors kunskap kunde lyftas in på planeringsstadiet av olika projekt via en samrådsgrupp. Naturskyddsföreningen och Rädda Råstasjön uppskattar dialogen med såväl styrande som opposition. Organisationerna upprepar sina krav: 

 • Låt Råstasjöns naturvärden och främjandet av den biologiska mångfalden vara i fokus för alla insatser och projekt runt sjön 
 • En helhetssyn på Råstasjön och dess ekosystem
 • Prioritera återställandet av området i nordost till naturmark, inklusive Nisses stig och Sophies slinga 
 • Placera dagvattendammen så att de stora pilarna och lönnen på södra sidan sjön kan stå kvar
 • Anlägg inga spångar i sumpskogen 
 • Gallring av sly och mindre träd måste ske med mycket stor försiktighet 
 • Inrätta en samrådsgrupp med kommunen, sakkunniga och miljöorganisationer
Linda Bell från Naturskyddsföreningen inleder
Diskussionerna går höga med de styrande politikerna

2 tankar kring ”Vad händer egentligen vid Råstasjön

 1. Henrik Persson

  Ja, det var en intressant diskussion. Tyvärr fanns en tendens hos politikerna att inte ge klara besked. Vi i Nätverket Rädda Råstasjön gavs i själva verket inget löfte om att inbjudas till en referensgrupp. Kompromisser efterlystes, men för vår del kan vi inte kompromissa om att naturreservatet måste få vara ett sådant – inte göras till en park. Se upp med kompromissförslagen från politikerna!

 2. Anette

  Härligt med engagemang! Tyvärr är jag utomlands, annars hade jag också kommit dit. Råstasjön är viktigare än vad många tror. Det går aldrig att ersätta det som en gång går förlorat, så det gäller att rädda nu. Tack! <3

Kommentarer är stängda.