Vasalundsparken hotad

Vasalundsparken är ett litet grönområde som ligger mellan Dalvägen och bebyggelsen vid Råsundavägen. Där finns mäktiga bergknallar, en underbar böljade gräsmatta med sällskapsytor och ett antal skyddsvärda ekar. En hundrastgård och ett par lekplatser finns också i omedelbar anslutning till parken. De som bor i Vasalund eller Hagalund passerar detta område på väg mot Råstasjön, tillsammans utgör de en sammanhängande grön oas.

Nu har Solna stad beslutat att en tunnelbaneuppgång för Gula linjen ska läggas i anslutning till Vasalundsparken. Det här betyder att det snart kan vara fullt av stängsel och lastbilar i parken, den stora ljuvliga gräsmattan kommer att hårdgöras för att hålla för tung trafik samt fyllas med byggbaracker. Många träd kommer att behöva fällas och hundrastgården försvinner.

I dag hölls ett möte i Vasalundsparken. Vasalundsbon Sverker Torell som i åratal kämpat för parkens överlevnad var på plats för att berätta om planerna samt dela ut underlag i form av kartor och skrivelser. Några intresserade slöt upp på mötet, bland annat representanter för nätverket Rädda Råstasjön.

Vi gjorde en rundvandring i parken för att bilda oss en uppfattning om hur byggplanerna kommer att påverka området. Vår slutsats blev att det i princip inte kommer att bli något kvar av Vasalundsparken. Visserligen är bygglovet tillfälligt, men planen är att under åtta års tid så kommer parken att vara belamrad. Ingen garanti finns heller för att parken efteråt kommer att kunna återställas till nuvarande skick.

Vill du veta mer om hur du kan påverka Vasalundsparkens framtid så kan du följa Rädda Vasalundsparkens Facebook-sida.

Foto: Maria Thiessen

10 tankar kring ”Vasalundsparken hotad

 1. Henrik Persson

  Skam, skam, skam över politiker och byggherrar som offrar våra parker! De får ha sina byggen och tunnelbaneuppgångar någon annanstans än i de få parkområden som finns kvar i centrala Solna. Vasalundsparken är en fullständigt unik plats. Inte en ek får fällas, det finns dessutom EU-skydd för äldre ekar.

 2. Mona Eriksson

  vansinnigt, Solna massakerar utan pardon alla gröna små plättar och träd som finns till förmån för bebyggelse och nu denna tunnelbanelinje. Jag befarar starkt att Solnas stolthet- den gamla fantastiskt stora häggen (till hö om Solnavägen precis innan Rudviken/ Sundbybergsvägen kommer att fällas för en annan t-baneuppgång med tillhörande bebyggelse Den dagen gråter jag- har njutit av dess prakt i över 20 år.

 3. Mikael Grahn

  Kan meddela att parken blir kvar, utom något hundratal kvadratmeter närmast gatan som blir tunnelbaneuppgång, men det mesta av den ytan är parkering idag. Er slutsats att det ”i princip inte kommer att bli något kvar av Vasalundsparken” är dessbättre felaktig.

  1. Lars-Ove

   Mitt i Vasalundsparken står gamla ekar som växer vid foten av ett mossbeklätt berg. Platsen är populär året om för picnic och pulkaåkning. Solnas byggnadsnämnd fattade i veckan beslut om att 5000 kvadratmeter i hjärtat av parken fram till 2028 ska användas för uppställning av arbetsbodar och tält för tunnelbanebygget. Måste parken användas för det här ändamålet? Hur kommer det sig att femton träd måste tas ned? Hur kommer området att se ut efteråt?

   1. Mikael Grahn

    Vad jag förstår så ska parken (som är bortåt tio gånger större än 5000 m2) att rustas upp, och det är väl rimligt att göra det när arbetena är klara, inte innan. Enligt MKB:n flyttas de värdefullare träden till andra platser i parken, med undantag för ett som är för stort. Några års byggstök får man ta helt enkelt – picknicka kan man göra vid sjön ett några hundra meter bort så länge. Har du en alternativplats för servicetunneln och stationsuppgången?

    1. Lars-Ove

     Var har du sett att parken ska rustas upp? Den är en av de bäst bevarade grönytorna i vår kommun, de kunde möjligen sätta upp bättre papperskorgar som lunchlediga kunde stoppa sitt skräp i. När det gäller träden så står det i bygglovet att 15 träd kommer sågas ner och entreprenören ska ersätta dem med 1. Att ta upp dem om plantera om dem tror jag inte är möjligt, det är ädellövträd, företrädesvis ekar, med stamdiameter på upp till en meter.

     1. Mikael Grahn

      Står i MKB:n, som sagt (länk nedan). Tre av träden är ekar som inte går att flytta, men en är död redan, så den sågas ner och läggs tillbaka i parken – insekterna bryr sig inte om huruvida stammen är horisontell eller vertikal. De två andra är för stora att flytta (en sa jag ovan, men två var det). Så här säger man om trädflytten:

      ”De mindre ekar som behöver tas bort i grönområdet vid Dalvägen bör flyttas eftersom ekar har höga biologiska värden. Träden bör planteras inom samma grönområde för att öka chansen att de värden som är knutna till träden fortsätter utvecklas. De ekar som måste tas ned bör läggas i grönområdet eftersom gammal död ved är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Borttagna ekar bör ersättas efter byggskedets slut.”
      http://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/3100-P31-38-00002.pdf

Kommentarer är stängda.