Ska naturreservatet bli park?

Sommaren 2021, mycket grönt

Efter mycket arbete, så väl juridiskt som opinionsmässigt fick vi äntligen ett naturreservat runt Råstasjön. Som de flesta vet invigdes det sommaren 2018. Sedan dess har det inte hänt så mycket då det tex gäller återställande av marken på östra sidan där byggbodarna stod.

Men det händer en hel del på södra sidan, mot Sjövägen. På bilden ovan visas den ljuvliga grönska som var sommaren 2021. I just denna slänt så växer det al, pil, lönn, ek och bok, hägg, ask, fågelbärsträd, knäckepil, fläder och alm. Alla dessa skapar tillsammans med undervegetationen ett bra område för födosök och skydd för de mindre fåglarna.

Döm om vår förvåning när vi nu ser en helt annan vy – renskalat utan tanke på att det är ett naturreservat. Är det verkligen detta som vi ska behöva vänja oss vid?

Då all nedtagning av träd vid Råstasjön ska ha dispens, vilket vi inte kan se att det finns i detta, så har vi anmält detta till kommunen.

3 tankar kring ”Ska naturreservatet bli park?

 1. Ann Häggmark-Bell

  Det ser verkligen illa ut i slänten ned mot vattnet. Men utblicken mot sjöns vatten från WillaTandhälsa (snart omvandlad till kafé/restaurang) blir förstås alldeles utmärkt. Det är svårt att värja sig emot tanken att fällningen av friska träd och buskage tjänade andra syften än naturens.
  Ska vi som gläds åt vårt lilla sköra naturreservat alltid gå med oro över att det någonstans ska skövlas eller grävas (för en helt onödig damm t ex) ? Eller för att ”någon” tror sig se ett s k riskträd och snabbt sågar ned detsamma för att sedan upptäcka att trädet hade en vacker mistel?
  Det har hänt för mycket som inte gagnar reservatet. Vi är många som hoppas att Solnas styrande förstår att det vore klokt med samråd. Rädda Råstasjöns Vänförening har länge vädjat om en referensgrupp. Där skulle kommunen tillsammans med Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg och Rädda Råstasjöns Vänförening kunna diskutera eventuella åtgärder som kan behövas i vårt ömtåliga naturreservat.

 2. Christina Bernestedt

  Så trist att se hur det ser ut framför det framtida caféet. Kan förstå att det är lockande med en fin utsikt över sjön. Kommer säkert att bli ett populärt ställe att fika på.
  Naturreservatet är litet och skört. Ledsamt att se hur naturen hela tiden får ge vika för människans behov.
  Den södra sidan av naturreservatet börjar likna en park skapad utifrån människans behov.
  Norra sidan som inte är lika attraktiv fylls på med byggsopor. Inget av de två alternativen gynnar den unika naturen runt Råstasjön.
  Önskar att någon i styrande ställning inser hur värdefullt det är med ett naturreservat. Häckande vattenrallar är en lika stor tillgång för kommunen, som ett byggföretag är.

 3. Henrik+Persson

  Håller med bägge ovanstående inlägg. Vi måste samarbeta för att fortsätta rädda Råstasjön, och all jhotad natur i hela Stockholmsområdet. Det är därför vi i Råstasjöns Vänner också är anslutna till nätverket Ny Grön Stad: http://nygronstad.se/

  /Hälsningar,
  Henrik Persson

Kommentarer är stängda.