Fågelinfluensa vid Råstasjön

Som meddelats på Solna stads hemsida så grasserar fågelinfluensa vid Råstasjön. Skrattmåskolonin som håller till på den lilla holmen på östra sidan av sjön har drabbats, smitta har även observerats hos fiskmås och trut.

Det har under senare tid framkommit att smittan även kan drabba däggdjur, som till exempel räv. Därför är det av högsta vikt att hundägare respekterar kopplingstvånget i Råstasjöns naturreservat och inte låter sina hundar gå fram och nosa på döda eller sjuka fåglar!

Nu råder en underbar tid vid Råstasjön med massor av vårtecken. Det går bra att röra sig runt sjön som vanligt om man bara undviker närkontakt med de döda fåglarna. Det anses vara låg risk för att viruset ska spridas till människor, men detta kan ändras över tid och det är alltså rekommenderat att iaktta försiktighet.