Råstasjön förbereds för vårens ankomst

Solna kommer med start nästa vecka inleda slåtter av vass – allt för att förbereda för fåglarnas ankomst då våren kommer. De har därför lagt upp en nyhet på stadens hemsida om årets vasslåtter https://www.solna.se/om-solna-stad/alla-nyheter/arkiv/2024-02-07-vass-rojs-i-rastasjon där de förklarar varför det görs.

Under 2024 kommer vass på röd- och blåmarkerade ytor att slås.