Kontakta en politiker

Det har aldrig varit viktigare än nu att kontakta våra lokala politiker. Allt efter det de noterar att det finns en stark opinion mot byggnationer runt Råstasjön så blir de påverkbara. Alla kontaktuppgifter finns på Solnas hemsida, men för att göra det lättare har vi samlat dem i ett dokument.

Du hittar dem under länkar.